تۆرت کردنی موبایل ئه ندرۆید how to android root

به رنامە مه ی
Kinguser https://market.android.com/search?q=pname:com.kingroot.kinguser
به رنامە ی، kingroot
KingRoot https://market.android.com/search?q=pname:com.kingroot.RushRoot

لینکی  په یج کە م لایک بکه 
https://www.facebook.com/hama.linux78/
✔زانیاری گشتی ✔
 ✔✔بــــــــەهــــــــیــــــــــووای ســــــــوود✔✔لایــــــــکـ و کـــــــۆمــــــــــێـــــــــنـــــــــت و شـــــــــێـــــــر بــــــــکـــــــــە✔✔ ✔✔هــــــــاورێـــــــــکــــــــــانــــــــــت تــــــــاک بـــــــــکـــــــــــە✔✔ ✔✔#ئادمین✔✔ ✔✔#HAMA_GOLD✔✔

Como abaixar KINGROOT e fazer ROOT (TUTORIAL 5#)

Link para o KingRoot ⬇⬇

LINK:http://www.kingroot.net

Se inscreve deixa o Like e ativa o Sininho

Channel: Kill Gamer
Published: 2017-09-22 00:48:14
Duration: 2M29S
Views: 92
Likes: 5
Favorites: 0

چۆنیە تی دروست کردنی سلام

چۆنیە تی دروست کردنی سلایم
Channel: faxir xalil
Published: 2017-07-23 21:30:20
Duration: 5M34S
Views: 10253
Likes: 71
Favorites: 0

گۆرینی ئیمیل عیراق بۆ ئه مرکی 100%

ئه وه ش پیداویست کان
DTDRUUS4USE51412EIDK
+19282282080

تکایه لایک په یج زانیاری گشتی بکه بۆ ئه وه ئیوش سود مه ندبن له زانیاری کان مان به تایبه تی زانایاری ته کنه لۆژیا بۆیه دووباره سوپاس بۆ ئیوه خۆشه ویست

https://www.facebook.com/hama.linux78/

Channel: hama gold
Published: 2017-09-10 14:37:54
Duration: 6M3S
Views: 48
Likes: 5
Favorites: 0

سه یر ڤیدیۆکه 10$ وه رگره بزانه چۆن 10$ وه ر ئه گریت

Channel: hama gold
Published: 2017-05-13 21:24:29
Duration: 7M51S
Views: 55
Likes: 4
Favorites: 0

چـۆنیه تـى دروست كـردنى بـه رنامه بـێ بـه رنامه بۆ موبایل و كۆمپیۆته ر.

Channel: Haval Bawa
Published: 2014-01-17 05:04:27
Duration: 3M41S
Views: 3298
Likes: 17
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *