செம.App Best voice reyl keyboard

Vanaselvam m

Tamil Android New

Android mobile tipe s And trick.
App:tamil voice key board
Best app.

15 Amazing Phone Functions You Had No Idea Existed

15 secret phone codes that will give you access to the hidden functions of your smartphone. Did you know that you can hide your number in every outgoing call you make? Find out more great phone tricks in our video!

TIMESTAMPS
IMEI number 0:40
Number identification 1:23
Statistics and secret menu 1:50
No outgoing calls 2:28
Instant factory settings 2:58
Whole reinstallation 3:30
Better communication 3:58
Listen to yourself 4:30
Service center number 4:58
Quick turning off 5:20
Call waiting 5:51
Quick service menu 6:36
Signal information 6:59
Straight to voicemail 7:39
Hide your number in outgoing calls 8:13

SUMMARY
– This simple code *#06# is available for both iPhone and Android users. By pressing it, you can see your International Mobile Equipment Identity number, or, as it shortly called, IMEI.
– The code *#30# will help you turn your number identification on or off. So if you want to hide your identity and go incognito for some time, this is a way to go. It works the other way around also. By pressing *#30#, you can find out the number identification of the person, who’s calling you if he or she didn’t turn it off beforehand.
– The combination *#*#4636#*#* has various purposes, depending on your device. If you have an Android, use this code to see the Wi-Fi signal as well as your battery and CPU usage statistics along with other information.
– If you want to try in just press the following combination – *33*#. Voila! Now you won’t be bothered by any outgoing calls. Don’t forget that you can turn this function off any time by pressing #33*pin#.
– After using the combination *#*#7780#*#*, your phone will remove Google account settings as well as application data and settings.
– The code *2767*3855# will not only remove all your phone files and settings but also reinstall your phone’s firmware.
– The combination *3370# is available only for iPhone users and turns on an EFR coding. It improves the quality of your communication, but, unfortunately, reduces battery life.
– Press the combination *#*#8351#*#*, and you’ll be able to listen to recordings of your own voice during the last 20 phone calls!
– iPhone users can quickly find out the number of a service center for a current provider when in need, by simply pressing the combination *#5005*7672#.
– Press *#*#7594#*#*, and your phone will turn off instantly without showing you this small menu.
– If you’re in this group of people, and you have an iPhone, there is a very important function that can make your life way easier. It’s this combination – *43#.
– If you’re in this group of people, and you have an iPhone, there is a very important function that can make your life way easier. It’s this combination – *43#.
– Enter the Field Mode by tapping *3001#12345#*, then press and hold Power until the off slider appears. Then release Power and press Home. Now you see your signal in dBa.
– IPhone users can turn on the call forwarding function so that all your incoming calls will be pushed right to voicemail. All you have to do is dial *#21#, and there you go.
– This simple combination #31# “phone number” will allow you to hide your phone number in all outgoing calls! It’s definitely worth a try.

Which one of these codes do you find the most useful? Tell us your opinions in the comment section below!

Subscribe to Bright Side : https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/brightside/

Instagram: https://www.instagram.com/brightgram/

SMART Youtube: https://goo.gl/JTfP6L

5-Minute Crafts Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: BRIGHT SIDE
Published: 2017-10-25 12:20:33
Duration: 8M51S
Views: 22443526
Likes: 275017
Favorites: 0

6 Mobile Photography Tips you must know – 2018

In this video, Pixel Viilage is giving you 6 tips which anyone can practice and improve ones photography with mobile phones.

Link to Varun’s YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCuN7WjPRbbjSKYGibqmR5bw/featured?disable_polymer=1

For Indian Viewers:
Honor 7X: https://amzn.to/2mCywC8
OnePlus 6: https://amzn.to/2uUuQQg
Huawei P20 Pro: https://amzn.to/2Lq8Cjl
Samsung Galaxy S9: https://amzn.to/2Ly5GB2

Follow Pixel Viilage :

Pixel Viilage Facebook – https://www.facebook.com/pixelviilage/
Pixel Viilage instagram – https://www.instagram.com/pixelviilage/

Follow Radhakrishanan :

Facebook – https://www.facebook.com/radhakrishnan.chakyat
Facebook – https://www.facebook.com/seeradha/
Insta – https://www.instagram.com/seeradha/
Website – http://www.seeradha.com

Channel: PIXEL VIILAGE
Published: 2018-07-16 12:36:19
Duration: 10M36S
Views: 4260947
Likes: 152867
Favorites: 0

7 Brilliant Things You Can Do With Your Smartphone

7 Ingenious Tricks and Life Hacks for Your Smartphone. They will help you overcome some everyday problems and make your life much easier. And don’t miss a cool bonus tip at the end!
Nowadays smartphones not only have numerous features of their own but also allow you to download multiple apps for any possible situation and purpose.

TIMESTAMPS
Measure a distance 1:12
Test your remote control batteries 2:25
Control your phone without touching it 3:20
Drive safely 4:10
Send texts from your PC 5:02
Make better decisions 5:54
Keep yourself safe 6:59
BONUS 8:09

SUMMARY
– Download the app called SizeUp, which will let you measure anything you need quickly and easily. This app will help you deal with any challenge in the blink of an eye thanks to its ability to measure almost anything through your phone’s camera. Just run the program, point the camera at the object, and wait for the result.
– Take the remote control, point it at the camera, and press any button. If you see a red or pinkish light coming from the tip of the remote when you look at it through your phone’s display, it means the infrared signal is working properly and the problem, in this case, is the batteries.
– Wave Control is available for both Android and iOS devices. While using this app, you can launch music and video players or answer calls with a wave of your hand without worrying about getting dirt all over your screen while cooking or cleaning.
– If you’re driving in the dark and want to keep your eyes constantly on the road, you can download a certain app called Hudway, which will come in handy. This app helps you drive more safely, especially when it’s raining or snowing outside. It also clears the vision, when there’s fog.
– With the app called Mighty Text, you won’t miss a thing! It syncs your phone and computer or tablet and gives you the opportunity to manage SMS and MMS from your email. All messages linked to your phone number will appear on your computer screen, and you can also find them in your phone’s text inbox.
– To save your time and make the decision-making process a little bit easier, name your options, set characteristics, and let this app called Decision Crafting suggest the best choice instantly. The app makes the final decision after considering all the pros and cons of each choice and comparing them to one another based on different criteria.
– If you often come home late in the evening and feel unsafe on the streets, there’s an app called Bsafe, which may help to calm your nerves and deal with any potential danger. It will not only send an SOS message to your emergency contacts but will also record video and audio, track your GPS location, and set a timer that will automatically send an alarm to friends if you don’t turn it off in time.

Subscribe to Bright Side : https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/brightside/

Instagram: https://www.instagram.com/brightgram/

SMART Youtube: https://goo.gl/JTfP6L

5-Minute Crafts Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: BRIGHT SIDE
Published: 2017-10-10 18:50:18
Duration: 9M31S
Views: 6855632
Likes: 78007
Favorites: 0

ஏ சின்ன மச்சான் – செந்தில் கணேஷ் – ராஜலெட்சுமி செந்தில் கணேஷ் – செல்ல. தங்கையா – மண்ணுக்கேத்த ராகம்

Please watch: “ஆலங்குடி பொறப்புள்ள – செந்தில் கணேஷ் – தேன்மொழி – மண்ணுக்கேத்த ராகம் ”
https://www.youtube.com/watch?v=87VMuZr-Xoo –~–
SINGER – SENTHIL GANESH, RAJALAKSHMI SENTHIL GANESH

KEYBOARD – SURESH

TABELA – GANESAN, JOHN POUL

RHYTHEM PAD – RAJESH, DEEPAN

NATHASWARAM – KALAIMAMANI NAAGU, VIJAYAKANTH

THAVIL – SARAVANAN, KUMAR

URUMI – KOTTAI

PAMBAI – SEKAR

MAKE – UP – PRIYA

SOUND – PARAMU

LIGHT – AJANTHA KALAIKOODAM

CAMERA MAN – AYYAPPAN

EDITING – KANMANI KALAI

LYRICS – CHELLA. THANGAIAH

MUSIC – CHELLA. THANGAIAH

CO-PRODUCTION – AJANTHA PRIYAN, VIMAL PRIYAN

PRODUCTION – CHITHIRAISELVI

DIRECTOR – CHELLA. THANGAIAH

Channel: CTV CINE TAMIL VISION chella thangaiah
Published: 2018-09-06 18:40:44
Duration: 6M5S
Views: 23746232
Likes: 48974
Favorites: 0

Kalakkapovadhu Yaaru 10/11/15

கலக்கப்போவது யாரு!
Click here http://www.hotstar.com/#!/kalakka-povadhu-yaaru-season-5-4883/team-priyanka-shines-1000073056-e to watch the Full Episode
A brand new season searching for the best comedian who will make your day brighter with laughter. Sethu, Erode Mahesh, Priyanka, Nandhini and Thadi Balaji are the judges in this episode.
Channel: Vijay Television
Published: 2015-10-11 09:05:06
Duration: 4M58S
Views: 11269042
Likes: 24082
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *