ఆండ్రాయుడుగారి అసలు కథ | Android | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

చర్మం వూడేలా ఎందుకు నాకుతోంది ? | KaliYugam | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-06-01 10:34:56
Duration: 2M1S
Views: 7122
Likes: 428
Favorites: 0

ఎందుకు మన వల్ల కాదు..? | Why can’t we..? | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-05-19 17:02:27
Duration: 3M16S
Views: 92939
Likes: 4464
Favorites: 0

ఏ ఒక్కరిపైన ఆధారపడకండి… | Telugu Motivational Video | Voice Of Telugu

Everyone Want To Win In Life, But What should they do to achieve?
Channel: Voice Of Telugu
Published: 2017-04-09 13:53:56
Duration: 2M8S
Views: 524398
Likes: 7416
Favorites: 0

కొడుకు చనిపోతే ఇందిరా మనుషులను పెట్టి ఏ వస్తువు కోసం వెతికించింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది | Media Masters

కొడుకు చనిపోతే ఇందిరా మనుషులను పెట్టి ఏ వస్తువు కోసం వెతికించింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది | Media Masters

Media Masters channel brings you the Interesting facts about latest news updates, Entertainment, Gossips, tollywood news, tollywood updates, sports, political news, health tips, international happenings, comedy, best short films, Ap, Telangana News and much more. Stay tuned to our channel for all the Telugu Movie News, Presenting information related to Lifestyle Education Technology Gadgets Automobile Beauty Glamour Facts and Health tips
( All Information in a single click)

Channel: Media Masters
Published: 2017-07-18 08:32:46
Duration: 6M15S
Views: 754395
Likes: 3180
Favorites: 0

అమ్మ నాన్న ఓ చదువు..! | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-05-16 09:52:08
Duration: 5M9S
Views: 38641
Likes: 1274
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *