ఇది మోటివేషనల్ వీడియో కాదు.. | Voice Of Telugu

This are the links for our Dailyorders application.

Download our app Android – http://bit.ly/dailyordersapp
Download our app IOS – https://apple.co/2qU4ooH

Website: http://dailyorders.com/
———————————————————————————————————-

👇Voice Of Telugu App Link👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ramanujaniss.voiceoftelugu

———————————————————————————————————-
సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

ఎవరితను? పిచ్చ్చివాడయితే కాదు.. | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-06-05 10:54:36
Duration: 1M52S
Views: 13118
Likes: 1128
Favorites: 0

మనవళ్ల ఎందుకు కాదు..? | Why can’t we..? | Part – 01 | Voice Of Telugu

సమాజం మారాలి అంటే,
కదులుతున్న ఈ కాలం లో చోటు చేసుకునే సన్నివేశాల వైపు
మనిషి చూసే కోణం మారాలి, పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం అనే సృహ రావాలి,
సుఖ దుఃఖాల సమ్మేళనమయిన ఈ జీవితం, అందంగా కనిపించాలన్నా,
ప్రశాంతంగా గడవాలన్నా…
చిన్న పిల్లాడినుండి, పండు ముదుసలి వరకు, మంచి కోరి ఎవరు ఏం చెప్పినా,,
అంగీకరించే తత్వం వుండాలి..
మంచిని పంచడం, మంచిని పెంచడం చేతకాకపోయినా పరవాలేదేమో గానీ..
ఆ మంచియొక్క విలువను పెంచే ప్రయత్నం చేసేవారిని మాత్రం నిరుత్సాహపరచకుంటే,
అదే ఈ సమాజానికి పదివేలు!!
సర్వేజనా సుఖినోభవంతు…!!
Voice Of Telugu … ఇది తెలుగు వారి స్వరం
———————————————————————————————————-
👇VOICE OF TELUGU FOR KIDS CHANNEL LINK👇
https://www.youtube.com/channel/UCzSFjuZuCHXSnfQYXYaJbdw
———————————————————————————————————
👇VOICE OF TELUGU FOR TECHNOLOGY CHANNEL LINK👇

https://www.youtube.com/channel/UCHWEP6vMl8d7aP6pnLLDzDg
———————————————————————————————————-
► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voiceofnaren

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-05-19 17:02:27
Duration: 3M16S
Views: 131291
Likes: 5565
Favorites: 0

Why NASA never returned to the moon in Telugu, hasn’t return, About Aliens News, Space Travel Video

Watch Why NASA never returned to the moon in Telugu. After watching this video you will clearly understand why hasn’t NASA return to the moon | About Aliens News, Space Travel Video.

Watch More Videos:

Padmaavat Movie Story Review in Telugu || Rani Padmavat Story & Mystery || Film Full Movie Analysis :
https://www.youtube.com/watch?v=F_qVB…

కాలజ్ఞానంలో ఏం చెప్పారు? @ Brahmam Gari Kalagnanam – http://bit.ly/2zdZeIt

Bodhidharma Mystery – http://bit.ly/2CBimQn

Taj Mahal Mystery Tejo Mahalaya – http://bit.ly/2BuNTWz

శంభాల రహస్యం (కల్కి జన్మించే స్థలం) | Shambhala Mythical Kingdom Mystery – http://bit.ly/2kx8S0l

Ananta Padmanabha Swami Temple Treasure Mystery – http://bit.ly/2Ezmtwq

Bermuda Triangle Mystery – http://bit.ly/2EBhIT1

NASA ఎందుకని చంద్రుని పైకి తిరిగి వెళ్ళట్లేదు? Why Hasn’t NASA Returned To The Moon? http://bit.ly/2ASZkCZ

Mahabharatam – Telugu Web Series | Mahabharat / Mahabharatham – http://bit.ly/2kyiY14

Channel: Real Mysteries
Published: 2017-11-16 12:32:02
Duration: 12M30S
Views: 615218
Likes: 5706
Favorites: 0

ధనం విలువ తెలుసుకో | Importance Of The Money | Voice Of Telugu

———————————————————————————————————-Enjoy & stay connected!

► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voice-Of-Telugu-708131389386331

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2017-12-22 06:45:29
Duration: 2M30S
Views: 186130
Likes: 2650
Favorites: 0

అది నీలోనే వుంది…| 2018 Telugu Motivational Video | Voice Of Telugu

“Replacing negative with positive thoughts will yield success”
Studies have shown that people with positive thoughts go further in life than those with negative thoughts. People who think positively have confidence in themselves.
———————————————————————————————————-Enjoy & stay connected!

► Subscribe: http://www.youtube.com/VoiceOfTeluguofficial

►Like: https://www.facebook.com/Voice-Of-Telugu-708131389386331

► Follow: http://instagram.com/VoiceOfTelugu

► Follow: https://twitter.com/VoiceTelugu

Channel: Voice Of Telugu
Published: 2018-01-14 05:29:13
Duration: 1M43S
Views: 82934
Likes: 1781
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *