మీ వాయిస్ తో calculation చేస్తుంది ! Best voice calculator for Android

మీ వాయిస్ తో calculation చేస్తుంది ! Best voice calculator for Android

In this video i will show how to use voice calculator on Android phone

Plz like Share and Subscribe on your Mobile

How To Control Your Phone With Your Voice ! మీ వాయిస్ ద్వారా ఫోన్ ఆపరేట్ చేయడం ఎలాగో చూడండి

Most Useful Mobile Trick Watch and Enjoy.
Control Your Phone With Your Voice.
How To Operate Your Phone With Your Voice Easy.
Easy Process To Control Mobile With Your Voice.
Telugu Trick world.
Telugu Health Technology Tips and Tricks.
.
Download Voice Access App – goo.gl/7yD4kz
.
How to recovery deleted photos, videos – https://youtu.be/Wmn7YzhiiZo
.
Watch more videos
How To Operate Friends Mobile With Your Android Mobile – https://youtu.be/SYZRS_YkWBo
.
How To Hide Photos Videos Files With Calculator | Hide Photos Videos Secretly – https://youtu.be/hszXmG140PY
.
How To Disable Blue Ticks In WhatsApp | Disable Last Seen In WhatsApp – https://youtu.be/l0klqCS40wE
.
How To See Friends Phone Screen On My Android Mobile | How To Share Android Screen On Another Phone – https://youtu.be/pCf4CVzVgCM
.
How To Download Facebook Videos Easy | Download Videos From Facebook In One Click – https://youtu.be/Hy6hhZo_dEU
.
How To Take Secretly Capture Photo and Video in Android Telugu – https://youtu.be/ClcIsFYY0GQ
.
Like – http://www.Facebook.com/TeluguTrickWorld
Channel: Telugu Trick world
Published: 2016-11-28 02:56:25
Duration: 3M24S
Views: 213177
Likes: 2877
Favorites: 0

మీరు మాట్లాడితే చాలు ఏది అడిగిన సమాధానం చెబుతుంది | Telugu Tricks

మీరు మాట్లాడితే చాలు ఏది అడిగిన సమాధానం చెబుతుంది

Ok Google అని మీకు కావలిసిన question అడగండి సమాధానం వస్తుంది

★ Time and date
◆ Distance
◆ Reservation
◆ open Whatsapp
◆ Call

అన్ని రకాలుగా ఉపయోగ పడుతుంది
మీకు వీడియో నచ్చితే Like Share Subscribe చేయండి

Telugu Tricks

Channel: Telugu Tricks
Published: 2017-11-09 04:35:53
Duration: 2M27S
Views: 1340
Likes: 89
Favorites: 0

Flight Mode లో పెట్టి INTERNET వాడటం మీకు తెలుసా ? ఈ Trick ని వాడండి

Flight Mode లో పెట్టి నెట్ వాడటం మీకు తెలుసా ? ఈ Trick ని వాడండి

How to use internet on Flight mode

Channel: Telugu Tricks
Published: 2017-11-01 02:59:18
Duration: 1M52S
Views: 7749
Likes: 445
Favorites: 0

మీకు ఎవరు Call చేసిన సరే వాళ్ళ పేరును చెబుతుంది | Caller name announcer | Telugu

మీకు ఎవ్వరూ call చేసిన సరే వల్ల పేరును చెప్పడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది కావాలంటే మీరు చూడండి

Caller name announcer in telugu

Channel: Telugu Tricks
Published: 2017-10-31 09:07:56
Duration: 1M45S
Views: 2121
Likes: 63
Favorites: 0

Download latest Telugu Movies in 2 minutes || Download New telugu movies

How to Download Free Telugu Movies with in just one minute 2018 || in telugu

Note: This video only for education purpose
Please Don’t support piracy movies

Facebook: www.facebook.com/telugutrick

Subscribe : www.youtube.com/telugutricks

Download new telugu movies latest Movies only in one click to download best app to download telugu movies so plz like Share then Subscribe to more videos

Channel: Telugu Tricks
Published: 2017-10-21 06:27:15
Duration: 1M57S
Views: 4960
Likes: 102
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *