మీ Mobile సెన్సార్ తో చేసే అద్భుతమైన ట్రిక్ || amazing top Android apps tricks like magic in Telugu

మీ Mobile సెన్సార్ తో చేసే అద్భుతమైన ట్రిక్ || amazing Android tricks like magic in Telugu

Download app link :: https://play.google.com/store/apps/details?id=ss.proximityservice

మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పనిసరి గా Please subscribe my chennel: https://www.youtube.com/channel/UCaLFNjNObEMwQthrIz3AgrQ?sub_confirmation=1

This background music using by MNC channel( Alan Walker fade e NCS REALISE)
https://youtu.be/bM7SZ5SBzyY

Video background credits ::
https://www.videvo.net/

Note : Images used in this video thumbnail belongs to respected owners , not mine.Thanks to them.

NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED.

COPYRIGHT NOTICE:

Please feel free to leave me a notice if You find this upload inappropriate. Contact me personally if You are against an upload which You may have rights to the music, instead of contacting YouTube about a Copyright Infringement. Thank You. top android apps apk iphone app apps for android

WhatsApp లో కొత్త అప్డేట్ చూస్తే నైట్ నిద్ర పట్టదు||how to delete or recall send message on whatsapp

WhatsApp లో కొత్త అప్డేట్ చూస్తే నైట్ నిద్ర పట్టదు || How to unsend recall sent messages on WhatsApp

Download app link :: https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Fnh0x3lgdq6ivyd8v03tr4zdxmfe1epb4

మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పనిసరి గా Please subscribe my chennel: https://www.youtube.com/channel/UCaLFNjNObEMwQthrIz3AgrQ?sub_confirmation=1

This background music using by MNC channel( Alan Walker fade e NCS REALISE)
https://youtu.be/bM7SZ5SBzyY

Video background credits ::
https://www.videvo.net/

Note : Images used in this video thumbnail belongs to respected owners , not mine.Thanks to them.

NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED.

COPYRIGHT NOTICE:

Please feel free to leave me a notice if You find this upload inappropriate. Contact me personally if You are against an upload which You may have rights to the music, instead of contacting YouTube about a Copyright Infringement. Thank You. how to delete messsage whatsapp message unsend trick kgn technical whatsapp new tricks 2017

Channel: KGN TECHNICAL
Published: 2017-10-06 02:33:52
Duration: 3M6S
Views: 2604
Likes: 169
Favorites: 0

Android Mobile clock Best Hidden Secret Trick

Channel: Telugu Tech Lovers
Published: 2017-10-04 10:42:23
Duration: 6M39S
Views: 31247
Likes: 818
Favorites: 0

Android mobile clock best hidden secret gallery lock trick 2017 in Telugu || KGN technical

Android mobile clock best hidden secret trick 2017 in Telugu || technical

Download app link :: https://play.google.com/store/apps/details?id=krk.timerlock.timervault

మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పనిసరి గా Please subscribe my chennel: https://www.youtube.com/channel/UCaLFNjNObEMwQthrIz3AgrQ?sub_confirmation=1

This background music using by MNC channel( Alan Walker fade e NCS REALISE)
https://youtu.be/bM7SZ5SBzyY

Video background credits ::
https://www.videvo.net/

Note : Images used in this video thumbnail belongs to respected owners , not mine.Thanks to them.

NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED.

COPYRIGHT NOTICE:

Please feel free to leave me a notice if You find this upload inappropriate. Contact me personally if You are against an upload which You may have rights to the music, instead of contacting YouTube about a Copyright Infringement. Thank You. gallery lock mobile dialer

Channel: KGN TECHNICAL
Published: 2017-10-05 06:24:55
Duration: 4M42S
Views: 1689
Likes: 79
Favorites: 0

10 Cool New WhatsApp Tricks You Should Try

Looking for secret or hidden features in WhatsApp? We bring you some very cool WhatsApp tricks, tips and hacks for Android and iPhone that you should try.

Video Walkthrough:

1. Change font: 0:33
2. Use multiple accounts on phone and PC: 1:06
3. Read messages without sending Read Receipts: 1:47
4. Embed previous text in reply: 2:13
5. Block notification previews: 2:41
6. Share media to multiple contacts: 3:46
7. Find who you talk to most: 4:14
8. Formatted text: 4:33
9. Check who has read your message in groups: 5:00
10. Unblock yourself from someone’s account: 5:23

Parallel Space App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lbe.parallel.intl&hl=en

All in One Messenger App: https://chrome.google.com/webstore/detail/all-in-one-messenger/lainlkmlgipednloilifbppmhdocjbda?hl=en

Read our detailed article at: http://beebom.com/cool-new-whatsapp-tricks-android-iphone/

Older WhatsApp tricks: http://beebom.com/cool-whatsapp-tricks-tips/

6 Must Have Android Apps For WhatsApp Users: http://beebom.com/must-have-android-apps-for-whatsapp-users/

Subscribe to our channel, as we post new videos on Monday, Wednesday and Friday every week.

Follow us on:
Facebook: http://www.facebook.com/beebomco/
Twitter: http://twitter.com/BeebomCo
Instagram: http://www.instagram.com/BeebomCo/

Channel: Beebom
Published: 2016-09-07 16:32:26
Duration: 7M7S
Views: 3237999
Likes: 21241
Favorites: 0

12 Amazing Android SECRETS, TIPS and TRICKS

Tips, Tricks and Secrets that you can use on your Android Phone. They also work on the new Android 7.0 Nougat, and can help you better customise your Android Mobile, make it faster and help the battery to last longer.

SuperXtremeVideo: https://goo.gl/WV9Q32

Photomath: https://goo.gl/C7XUkJ
Smartphone Lens: http://amzn.to/2d20RMS
Frinky Music Control: https://goo.gl/iUVudI
Sleep Cycle: https://goo.gl/ZB43kc
Smartphone Projector: http://amzn.to/2d3Zwbi

➽ Subscribe (IT’S FREE): https://goo.gl/pLg6fE

CONNECT WITH ME PERSONALLY:
Facebook: https://goo.gl/Aluzl1
Instagram: https://goo.gl/OUqBBa
Twitter: https://goo.gl/EFhwqL
Google+: https://goo.gl/DHEXfn
Snapchat: mrwhosetheboss

Make your Desk Setup LEGENDARY: http://goo.gl/KeBJQ7
Make your Very Own Hologram: https://goo.gl/GWcWCo
Best Tech under $100: http://goo.gl/MBSZC9

Intro Made by Sxxov: https://www.youtube.com/user/SxxovMC

Music Credits to Thastor and NCS:
https://www.youtube.com/user/Thastorcyclone
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds

My Filming Gear:
Full Kit: http://goo.gl/Q9qZuC
Camera: Panasonic Lumix GH4
Lens: Stock 14-140mm
Tripod: Velbon DV-7000
Mic: Rode NTG3
Software: Final Cut Pro X

Welcome to Mrwhosetheboss – If you like Cool Tech, you’re in the right place. I scour the internet for the coolest stuff available today, and you can find it all here! I would really appreciate it if you took a look at some of my stuff! 🙂

Channel: Mrwhosetheboss
Published: 2016-09-16 00:04:30
Duration: 5M22S
Views: 3180834
Likes: 19300
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *