ប្រើ Smart Phone បញ្ជា Computer | Chrome Remote Desktop Android IOS

Camtoptec Shop មានលក់ផលិតផល Harman ដោយផ្ទាល់ ផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស មានការធានាជាផ្លូវការ ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

+ Watch more videos: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw/videos

+ Subscribe us: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw?sub_confirmation=1
……………………………………………………………
+ Camtoptec Shop(JBL Products):
https://www.facebook.com/camtoptecshop

https://www.facebook.com/jblcamtoptec

+ Camtoptec Store(Other Original Brands): https://www.facebook.com/camtoptecstore

+ Camtoptec: https://www.facebook.com/camtoptec

+ Visit our website: http://camtoptec.com/

+ Find us on Google Maps:
– Camtotpec: https://goo.gl/maps/Abp33oV9roT2

– Camtoptec Shop: https://goo.gl/maps/qBXkBDt71mP2

+ Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camtoptecshop

+ Email: camtoptec@gmail.com

+ Call us: 098 21 37 36 or 070 94 94 99

……………………………………………………………….

១. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ បុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលចូលរៀននៅរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ, មាន២វេន(រើសយកវេនណាក៏បាន) គឺវេនព្រឹកចូលរៀននៅម៉ោង ៨ៈ៣០-១១ៈ៣០ព្រឹក និងវេនរសៀលចូលរៀននៅម៉ោង២-៥ៈ៣០ល្ងាច, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

២. ទាក់ទងចូលរៀនវគ្គ៖ ប្រើប្រាស់ Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង Facebook Page អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនងាយខូច ដែលចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍(មួយវគ្គគឺតែ១ថ្ងៃសៅរ៍ពេញ) តម្លៃ៖ 10$…(មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

៣. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ លក់ទំនិញលើអនឡាញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ តម្លៃ៖ 30$ ។ ពេលរៀនចប់មានទំនិញមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលក់(បើពេញចិត្ត)។ ជាវគ្គប្រាកដនិយម។

ទាក់ទង៖ 098 21 37 36

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺលោក Theam SOTTHEA, ប្រធាន និងជាស្ថាបនិក Camtoptec

How to update Samsung smartphone By Kies3 | អាប់ដេតស្មាតហ្វូន Samsung ដោយប្រើកម្មវិធី Kies3

How to update Samsung smartphone By Kies3 | អាប់ដេតស្មាតហ្វូន Samsung ដោយប្រើកម្មវិធី Kies3

Please subscribe to get good daily video keys about smartphone and computer.

Related video: http://youtu.be/qcfcgtAlXtg

Facebook page: Camtoptec (www.facebook.com/camtoptec)

Website: www.camtoptec.com

Contact us:
Tel: +85598 21 37 36/+85569 21 37 36
E-mail: camtoptec@gmail.com
LINE: Camtoptec

Present by: Mr. Theam SOTTHEA, CAMTOPTEC’s director.

Bong poy,
bong pouy,
ar pouy kon aov,
Bek oun bong ches to su,
bek oun mean loy chay cheang mon,
bek oun bong mean loy jay jeang mun,
Khmer old song, khmer song,
Khemarak sereymun,
khem,
preab sovath,
sinn sisamouth,
sin sisamot,
sin sisamoth,
sin sisamouth,
ros sereysothea,
ros serey sothea,
noy vanneth,
hem sivon,
meas soksophea,
sok pisey, toch sreynech,
song senghon,
keo sarath,
sokun nisa,
aok sokunkanha,
oak sokunkanha,
houy meas,
pen ron,
The voice Cambodia,
penh chet ot,
penh jet ot,
Mr and Ms Talk Show,
Khmer boxing,
Ctn,
ctn comedy,
ctn peakmi,
ctn joke,
ctn funny,
hang meas news,
heang meas tv,
abc news,
sambok khmom,
my tv,
apsara tv,
apsara news,
bayon tv,
international tv,
cnn,
anilmal video,
Sambok khmom,
rfa,
rfi,
voa,
fm 102,
fm 105,
Peakmi,
peakmy,
kroeun,
kreun,
krem,
koy,
kroch,
kroc,
knhong,
chem,
neay peakmi,
neay peakmy,
neay kroeun,
neay kreun,
peakmi comedy,
ctn peakmi comedy,
peakmi funny,
peakmi week,
peakmi joke,
nila, Khem veasna,
hun sen,
sam rainsy,
kem sokha,
kem ley,
kem lei,
sok toch,
thy sovantha,
cnrp,
cpp,
ldp,
cchr,
leaque for democracy party,
cambodia technology,
cambo report,
sabay,
camtoptec,
sambok it,
it city,
barcam,
international technology,
phonearena,
gsmarena,
androidauthority,
smartphone,
computer,
cnn,
cnet,
the techno buffalo,
the verge,
Cambodia problem,
land issue,
oy ke hne loeun mles,
smos bong oun slab ei,
oy propun sy seang oy neang sy sop,
a poy koun ov, peakmi song,
kroeun song,
a kroeun song,
peakmi song 2015,
peakmi song 2014,
sony xperia z4,
Samsung galaxy s6,
htc one m9,
iphone 6,
apple,
sony,
Samsung,
ctn comedy,
song 2015,
song 2016,
song 2017,
song 2018,
khmer song 2015,
khmer song 2016,
khmer song 2017,
khmer song 2018,
bong pouy,
bong poy,
khmer happy new year song,
peakmi song,
peakmi happy new year song,
peakmi khmer happy new year song,
peakmi khmer happy new year 2015 song,

Channel: CAMTOPTEC
Published: 2015-07-24 11:09:43
Duration: 9M52S
Views: 74896
Likes: 606
Favorites: 0

Typing of The Dead | ហ្គ្រេមនេះ សប្បាយហើយល្អទៀត

Camtoptec Shop មានលក់ផលិតផល Harman ដោយផ្ទាល់ ផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស មានការធានាជាផ្លូវការ ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

+ Watch more videos: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw/videos

+ Subscribe us: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw?sub_confirmation=1
……………………………………………………………
+ Camtoptec Shop(JBL Products):
https://www.facebook.com/camtoptecshop

https://www.facebook.com/jblcamtoptec

+ Camtoptec Store(Other Original Brands): https://www.facebook.com/camtoptecstore

+ Camtoptec: https://www.facebook.com/camtoptec

+ Visit our website: http://camtoptec.com/

+ Find us on Google Maps:
– Camtotpec: https://goo.gl/maps/Abp33oV9roT2

– Camtoptec Shop: https://goo.gl/maps/qBXkBDt71mP2

+ Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camtoptecshop

+ Email: camtoptec@gmail.com

+ Call us: 098 21 37 36 or 070 94 94 99

……………………………………………………………….

១. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ បុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលចូលរៀននៅរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ, មាន២វេន(រើសយកវេនណាក៏បាន) គឺវេនព្រឹកចូលរៀននៅម៉ោង ៨ៈ៣០-១១ៈ៣០ព្រឹក និងវេនរសៀលចូលរៀននៅម៉ោង២-៥ៈ៣០ល្ងាច, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

២. ទាក់ទងចូលរៀនវគ្គ៖ ប្រើប្រាស់ Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង Facebook Page អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនងាយខូច ដែលចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍(មួយវគ្គគឺតែ១ថ្ងៃសៅរ៍ពេញ) តម្លៃ៖ 10$…(មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

៣. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ លក់ទំនិញលើអនឡាញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ តម្លៃ៖ 30$ ។ ពេលរៀនចប់មានទំនិញមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលក់(បើពេញចិត្ត)។ ជាវគ្គប្រាកដនិយម។

ទាក់ទង៖ 098 21 37 36

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺលោក Theam SOTTHEA, ប្រធាន និងជាស្ថាបនិក Camtoptec

Channel: CAMTOPTEC
Published: 2018-03-14 15:43:42
Duration: 6M3S
Views: 3142
Likes: 132
Favorites: 0

iPhone X — A Guided Tour — Apple

iPhone X has a lot of amazing new features like Face ID, Animoji, and Portrait Lighting and new gestures you can use to get around. See how easy they are to use. Learn more at http://apple.co/2lJcKiJ
Channel: Apple
Published: 2017-11-03 16:35:55
Duration: 4M23S
Views: 7655196
Likes: 106883
Favorites: 0

Crown 20 Years Amplifier​ | អំភ្លី Crown (អំភ្លី JBL) កាលពី ២០ ឆ្នាំមុន

Crown 20 Years Amplifier​ | អំភ្លី Crown (អំភ្លី JBL) កាលពី ២០ ឆ្នាំមុន

Camtoptec Shop មានលក់ផលិតផល Harman ដោយផ្ទាល់ ផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស មានការធានាជាផ្លូវការ ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

+ Watch more videos: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw/videos

+ Subscribe us: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw?sub_confirmation=1
……………………………………………………………
+ Camtoptec Shop(JBL Products):
https://www.facebook.com/camtoptecshop

https://www.facebook.com/jblcamtoptec

+ Camtoptec Store(Other Original Brands): https://www.facebook.com/camtoptecstore

+ Camtoptec: https://www.facebook.com/camtoptec

+ Visit our website: http://camtoptec.com/

+ Find us on Google Maps:
– Camtotpec: https://goo.gl/maps/Abp33oV9roT2

– Camtoptec Shop: https://goo.gl/maps/qBXkBDt71mP2

+ Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camtoptecshop

+ Email: camtoptec@gmail.com

+ Call us: 098 21 37 36 or 070 94 94 99

……………………………………………………………….

១. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ បុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលចូលរៀននៅរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ, មាន២វេន(រើសយកវេនណាក៏បាន) គឺវេនព្រឹកចូលរៀននៅម៉ោង ៨ៈ៣០-១១ៈ៣០ព្រឹក និងវេនរសៀលចូលរៀននៅម៉ោង២-៥ៈ៣០ល្ងាច, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

២. ទាក់ទងចូលរៀនវគ្គ៖ ប្រើប្រាស់ Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង Facebook Page អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនងាយខូច ដែលចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍(មួយវគ្គគឺតែ១ថ្ងៃសៅរ៍ពេញ) តម្លៃ៖ 10$…(មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

៣. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ លក់ទំនិញលើអនឡាញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ តម្លៃ៖ 30$ ។ ពេលរៀនចប់មានទំនិញមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលក់(បើពេញចិត្ត)។ ជាវគ្គប្រាកដនិយម។

ទាក់ទង៖ 098 21 37 36

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺលោក Theam SOTTHEA, ប្រធាន និងជាស្ថាបនិក Camtoptec

Channel: CAMTOPTEC
Published: 2018-03-06 16:02:03
Duration: 2M56S
Views: 3360
Likes: 44
Favorites: 0

របៀប Copy ឯកសារ Photos Video Music Contact Book Etc. ចេញចូល iPhone

Camtoptec Shop មានលក់ផលិតផល Harman ដោយផ្ទាល់ ផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស មានការធានាជាផ្លូវការ ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

+ Watch more videos: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw/videos

+ Subscribe us: https://www.youtube.com/channel/UCEyseeEU0qJGoCRzCZGBDmw?sub_confirmation=1
……………………………………………………………
+ Camtoptec Shop(JBL Products):
https://www.facebook.com/camtoptecshop

https://www.facebook.com/jblcamtoptec

+ Camtoptec Store(Other Original Brands): https://www.facebook.com/camtoptecstore

+ Camtoptec: https://www.facebook.com/camtoptec

+ Visit our website: http://camtoptec.com/

+ Find us on Google Maps:
– Camtotpec: https://goo.gl/maps/Abp33oV9roT2

– Camtoptec Shop: https://goo.gl/maps/qBXkBDt71mP2

+ Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camtoptecshop

+ Email: camtoptec@gmail.com

+ Call us: 098 21 37 36 or 070 94 94 99

……………………………………………………………….

១. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ បុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទដែលចូលរៀននៅរៀងរាល់ខែ រៀនពីថ្ងៃច័ន្ទ-សុក្រ, មាន២វេន(រើសយកវេនណាក៏បាន) គឺវេនព្រឹកចូលរៀននៅម៉ោង ៨ៈ៣០-១១ៈ៣០ព្រឹក និងវេនរសៀលចូលរៀននៅម៉ោង២-៥ៈ៣០ល្ងាច, តម្លៃសិក្សា៖ 150$ (មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

២. ទាក់ទងចូលរៀនវគ្គ៖ ប្រើប្រាស់ Facebook Page ឲ្យចេះច្បាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង Facebook Page អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនងាយខូច ដែលចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍(មួយវគ្គគឺតែ១ថ្ងៃសៅរ៍ពេញ) តម្លៃ៖ 10$…(មួយចេះមិនកំណត់វគ្គ)

៣. ទាក់ទងចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ៖ លក់ទំនិញលើអនឡាញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ។ តម្លៃ៖ 30$ ។ ពេលរៀនចប់មានទំនិញមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យលក់(បើពេញចិត្ត)។ ជាវគ្គប្រាកដនិយម។

ទាក់ទង៖ 098 21 37 36

អ្នកធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺលោក Theam SOTTHEA, ប្រធាន និងជាស្ថាបនិក Camtoptec

Channel: CAMTOPTEC
Published: 2018-03-15 18:21:15
Duration: 14M4S
Views: 2525
Likes: 110
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *