3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
————————————————————————————
Buy any Product

AMAZON best offer:http://amzn.to/2EkTlMX
_____________________________________________________
1.Duplicate files fixer:https://zipteria.com/3u2P

2.Thrive:https://zipteria.com/3u7P

3.Dual Browser:https://zipteria.com/3uDr
____________________________________________________
More Videos:
ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
____________________________________________________________

3 different useful apps available on Playstore ||Tamil

Hello friends welcome back to my channel I hope all are fine today in this video We are going to see about 3 different app that are available on Playstore

Led scroller: https://goo.gl/d7dQwA
Keyboard 69: https://goo.gl/z6cKqV
Temphone and mail: https://goo.gl/VvgqG8

My YouTube Kids
1)Camera : http://fkrt.it/JNoToTuuuN
2)Tripod :
#BELOW ₹300 (Cheap and Best)
||Flipkart : http://fkrt.it/3WoAA!NNNN
||Amazon: http://amzn.to/2B1ixGW and http://amzn.to/2jwZUQT
#Above ₹500 (Best)
||Flipkart: http://fkrt.it/pL1SPTuuuN
||Amazon: http://amzn.to/2yQawCu
3)Mic:
||Flipkart: http://fkrt.it/pwB9lTuuuN
||Amazon: http://amzn.to/2yPaQS7
4)Samsung Headphones with mic:
||Flipkart : http://fkrt.it/3ApT3!NNNN
||Amazon: http://amzn.to/2yQaivd
5)Screen recorder : https://goo.gl/xfA95K
6)Real Time Subscriber Count : https://goo.gl/h2XYK4

Follow us on:
Facebook: https://www.fb.com/TheLordTech
Twitter: https://www.twitter.com/TheLordTech
Subscribe link: https://www.youtube.com/TheLordTech

Channel: The Lord Tech
Published: 2017-09-03 04:03:19
Duration: 4M43S
Views: 40671
Likes: 459
Favorites: 0

OMG! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Buy Product
AMAZON:http://amzn.to/2nE88YZ
______________________________________________________
1.Wandle:https://velocicosm.com/D5OT

2.Swipe:https://velocicosm.com/D56A

3.Swapps:https://velocicosm.com/D59K
_________________________________________________________
More Videos:
(APPS தேவையில்லை)Gallary யில் Facebook மற்றும் Youtube Videoவை Download செய்யலாம்.
https://youtu.be/sasvgEar8Sc

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/0alhqhFk0WE

Laptop ல் WIFI receiver இல்லாமல் WIFI DATA வை Connect பண்ணுவது எப்படி?
https://youtu.be/CXGG4OhmZtE
________________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-03 07:14:49
Duration: 4M18S
Views: 14803
Likes: 384
Favorites: 0

இப்படியும் APP இருக்கா!! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________________
1.App Hider:https://rapidtory.com/kyE

2.crook catcher:https://rapidtory.com/ksv

3.Peggo:https://rapidtory.com/10kR
___________________________________________________________
More Videos:
3 கண்டிப்பாக Install பண்ண வேண்டிய Apps/You Must Install 3 Best Android Apps In Tamil.
https://youtu.be/0c7u3VeBD4Q

3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/KmRkvz-ey3g

3 ரகசிய Android Codes உங்களுக்கு தெரியுமா?மறக்காம பாருங்க!
https://youtu.be/faexTDlPvLo
_________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-01-15 08:27:27
Duration: 4M47S
Views: 55685
Likes: 1560
Favorites: 0

Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ??? || Tamil NXT ||

Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???

http://tamilnxt.blogspot.in/ |
Follow on Twitter – https://twitter.com/TAMILNXT
Follow on Goolgle Plus –
https://plus.google.com/115526632988190852272

Shop Using From Amazon.com
https://www.amazon.in/b?ie=UTF8&node=1389401031

Channel: TAMIL NXT – தமிழ் நெக்ஸ்ட்
Published: 2018-01-14 08:46:40
Duration: 3M32S
Views: 36910
Likes: 777
Favorites: 0

(100MB குள்) 4 சிறந்த இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/4 Awesome Android games in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________
Buy Product:

AMAZON:http://amzn.to/2Gv251g
_______________________________________________________
1.Knife Hit:https://velocicosm.com/4ucZ

2.Big Bash Cricket:https://velocicosm.com/4ufn

3.Zombie crisis:https://velocicosm.com/4uiJ

4.Finger driver:https://velocicosm.com/4ul5

—————————————————————————————–
More Videos:
(தமிழ்)PES 2017 Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/BN4W8OSLJpE

100MB குள் 4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/3 Awesome Android games in tamil.
https://youtu.be/Ci9y5-VrVWw
_______________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-01-31 05:49:23
Duration: 2M45S
Views: 6302
Likes: 164
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *