4 வித்தியாசமான Android Apps | Tamil Tech

4 வித்தியாசமான Android Apps + 1 Game | Tamil Tech App Series – Like and Share this Video, Subscribe and Support us .

1) SaveMonk: https://n3sfh.app.goo.gl/tamiltech
2) Computer Launcher for Win 10 : https://goo.gl/jbkzL2
3) Empty Folder : https://goo.gl/59xAdg
4) Cake Browser : https://goo.gl/BwpP3g

5) overdrive : https://goo.gl/DTz6Us

———————————————————————————————————–

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

******************************************************************

JOIN TAMIL TECH & Support us :
Website : www.TamilTechOfficial.com
YouTube : https://youtube.com/TamilTechOfficial
Facebook: https://facebook.com/TamilTechOfficial/
Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici
instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial

Check our Tamil Selvan Channel : http://bit.ly/TamilSelvan

******************************************************************

இது போல இன்னும் பல tech வீடியோ உங்கள்ளுக்காக . SUBSCRIBE செய்யவும் .

TAMIL TECH Official Playlist : Full List of Videos
https://goo.gl/YTXzcw

—————————————­—————————————-­———————

My ENGLISH TECH CHANNEL – HOWISIT :
YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/howisitin
Facebook: https://www.facebook.com/howisit.in ,
Twitter: https://www.twitter.com/howisitin ,
Google plus: https://plus.google.com/u/howisitin,
website : http://howisit.in

Top 5 + 1 Awesome Apps January 2018 – சிறந்த ஆப்ஸ் ஜனவரி | Tamil Tech

Top 5 + 1 Awesome Apps January 2018 – சிறந்த ஆப்ஸ் ஜனவரி | Tamil Tech, Like and Share this Video, Subscribe and Support us.

1) Enguru : https://goo.gl/iQqZPj
2) Connected Earth : https://goo.gl/EG6Pgj
3) Particle Flow : https://goo.gl/op4R6C
4) Vimage : https://goo.gl/tuPR5f
5) IKEA : https://goo.gl/qhvfm8

6) Dancing Ball 2 : https://goo.gl/GtEKZ9

———————————————————————————————————–

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

******************************************************************

JOIN TAMIL TECH & Support us :
Website : www.TamilTechOfficial.com
YouTube : https://youtube.com/TamilTechOfficial
Facebook: https://facebook.com/TamilTechOfficial/
Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici
instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial

Check our Tamil Selvan Channel : http://bit.ly/TamilSelvan

******************************************************************

இது போல இன்னும் பல tech வீடியோ உங்கள்ளுக்காக . SUBSCRIBE செய்யவும் .

TAMIL TECH Official Playlist : Full List of Videos
https://goo.gl/YTXzcw

—————————————­—————————————-­———————

My ENGLISH TECH CHANNEL – HOWISIT :
YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/howisitin
Facebook: https://www.facebook.com/howisit.in ,
Twitter: https://www.twitter.com/howisitin ,
Google plus: https://plus.google.com/u/howisitin,
website : http://howisit.in

Channel: TAMIL TECH – தமிழ் டெக்
Published: 2018-01-11 08:02:35
Duration: 6M46S
Views: 72802
Likes: 3268
Favorites: 0

Mersal ஆன 4 hacking apps | இவளவு powerfull app ah?? | tech settai tamil

new channel : https://www.youtube.com/channel/UCmk3Z8ksTZek2RJAmso9O9A
1) tutuapp (download any mod games and apps)
2)hola fake gps location ( change the gps location)
3)orfox the tor browser for android
4)orbot the proxy by tor

SUBSCRIBE US BY CLICKING RED SUBSCRIBE BUTTON,

SUPPORT US ON FB, TWITTER AND ALSO G+

FB GROUP: https://www.facebook.com/groups/techsettai
twitter: https://twitter.com/TechSettai
fb:https://www.facebook.com/techsettai/
g+ :https://plus.google.com/u/1/117864875…
blog: http://techsettai.blogspot.in/
—————————————————————————
MUSIC MY NCM:
https://www.youtube.com/watch?v=HurHJDXWTQI

Channel: Tech settai -தமிழ்
Published: 2017-07-30 12:07:20
Duration: 5M25S
Views: 46912
Likes: 913
Favorites: 0

Whatsapp Tricks in Tamil (2018) | Whatsapp Secrets Tamil (2018) – Tech Tips Tamil

Whatsapp Tricks in Tamil (2018) | Whatsapp Secrets Tamil (2018) – Tech Tips Tamil

Download GBWhatsapp: https://www.official-plus.com/gbwhatsapp

Features of GBWhatsapp

Exclusive Ability to Send Text Broadcast to Groups (Only Text Messages)
Exclusive Ability to Filter Message when Clear Chat
Added Anti-Revoke (Options – Privacy)
Enabled Image/Video Filters (Effects when Send Images)
Added Option for Centre Names in Conversation Header (Mod 1.1.15)
Enabled Advance Storage Management (Settings – Data & Storage)
Enabled Quick Reply (Press and Hold any message and click on the Text Entry)
Added Custom Anti Revoke
Added Ability to Revoke Multiple Message at Once
Added Ability to Copy Text Status (Open Options & Click on Copy)
Added Ability to Remove Read More option for Long Messages
Added Ability to Send 100 Documents instead of 30
Added Themed Emoji & GIF Search
Updated Ability to Select Multiple Contacts in Scheduler for a Single Message (Press and Hold the contact you want to select)
Fixed Emoji Scroll

Thanks For Watching & Leave Your Comments Friends

Channel: Tech Tips Tamil
Published: 2017-12-12 13:06:16
Duration: 7M35S
Views: 157583
Likes: 2571
Favorites: 0

Top 7 Brain Games – November 2017 | Tamil Tech

Top 7 Brain Games – November 2017 – சிறந்த அறிவு திறன் வளர்க்கும் விளையாட்டு – Like and Share this Video, Subscribe and Support us .

Games LIST : Hit like to See more Videos
1) Memory Games : https://goo.gl/N2kXZL
2) Yellow : https://goo.gl/gmfweS
3) Find A Way : https://goo.gl/Mjrgr1
4) Skillz : https://goo.gl/LfvtZn
5) Brain It ON : https://goo.gl/Lp9NFR
6) hocus : https://goo.gl/vCEAxb
7) Logic Master 1 : https://goo.gl/ABGMPv

———————————————————————————————————–

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

******************************************************************

JOIN TAMIL TECH & Support us :
Website : www.TamilTechOfficial.com
YouTube : https://youtube.com/TamilTechOfficial
Facebook: https://facebook.com/TamilTechOfficial/
Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici
instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial

Check our Tamil Selvan Channel : http://bit.ly/TamilSelvan

******************************************************************

இது போல இன்னும் பல tech வீடியோ உங்கள்ளுக்காக . SUBSCRIBE செய்யவும் .

TAMIL TECH Official Playlist : Full List of Videos
https://goo.gl/YTXzcw

—————————————­—————————————-­———————

My ENGLISH TECH CHANNEL – HOWISIT :
YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/howisitin
Facebook: https://www.facebook.com/howisit.in ,
Twitter: https://www.twitter.com/howisitin ,
Google plus: https://plus.google.com/u/howisitin,
website : http://howisit.in

Channel: TAMIL TECH – தமிழ் டெக்
Published: 2017-11-01 08:05:35
Duration: 5M50S
Views: 60601
Likes: 2296
Favorites: 0

சிறந்த 8 Addictive Games | Top 8 Addictive Games for Android in January 2018

சிறந்த 8 Addictive Games | Top 8 Addictive Games for Android in January 2018

#8 Super Tornado Screen Simulator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.copitogames.super_tornado_screen

#7 Slam Dunk King
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pikpok.bb.play

#6 Apocalypse Runner Free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnionSoftware.ApocalypseRunnerSeasons

#5 Fit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ketchapp.fit

#4 Jump Drive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nosixfive.nemesis

#3 Pukk
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.itatake.pukk

#2 Twisty Board 2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lhdgames.twistyboard2

#1 Into the Break Prison
http://www.mediafire.com/file/120mkn81g2wkd3g/Into%20the%20Break%20Prison_com.fxb.prison.apk

In this Video we see about top 8 Adictive games that has been played in January 2018 we see in top order,8th place we see the
screen tornado it has both app and games the game has simple concept inserting dots in middle of the spinner,7th place is called Slam Dunk King this game is developed by fruit ninja team same team designed this game the game concept is you need put the generating balls in the basket in given time and avoid bombs,6th game is called Apocalypse Runner Free this is an endless running game you need to run the character and avoid the machines and obstacles to continue the game to beat your own high score,5th game is called Fit you need to fit the complex shapes that rotate when you reach the certain position you need to place the exact shape in to another piece,4th game is called Jump Drive its you need control the flight from one place to another through the connecting points and avoid the obstacles,3rd game is called Pukk its an superb challenging addictive game to control the small character,2nd game is called Twisty Board 2 in this game you need to shoot the opponent and machines,1st game is called Into the Break Prison in this game you need to escape the theif from the prison with applying different levels and skills…

if you like this Video Please like and Share to your friends…

—————————————————————-

OUR OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/Top10NTamil/

OUR OFFICIAL TWITTER PAGE:
https://twitter.com/Top10Tamil

OUR OFFICIAL GOOGLE PLUS PAGE:
https://plus.google.com/b/11763064053…

——————————————————————

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2018-01-19 18:31:15
Duration: 7M34S
Views: 89893
Likes: 2756
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *