6 சிறந்த Apps 2017 | Top 6 Best Apps for android 2017

6 சிறந்த Apps 2017 | Top 6 Best Apps for android 2017

#6 Metal Detector : https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.metal
#5 New Year GIF 2018 : https://play.google.com/store/apps/details?id=dream.my.HappyNewYearGIF
#4 Merry Christmas Wishes 2018 : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happynew.year2018
#3 Christmas Live Wallpaper Free : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jetblacksoftware.xmastreewallpaperfree
#2 New Year Countdown : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aqreadd.lw.newyearscountdown.free
#1 Calorie Counter – MyFitnessPal :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfitnesspal.android

In this Video we see about top 6 apps that really useful to you,and also it has Christmas and new year wishes apps,we see the apps in top order,6th app is called Metal detector this app will detects the metal value using your mobile Proximity Sensor When you place any metal object on your mobile Proximity sensor it will detects the metal the value will be differ from each and every metals,5th app is called New Year GIF 2018 this app has small collection of New Year GIF images and also new year quotes you can able to share on all social media,4rth app is called Merry Christmas Wishes 2018 this app has not only Christmas wish it also has new year wishes it ahs huge collection of new year and Christmas GIF,normal images and also it special has lot of messages of New Year and Christmas you can copy or share the Messages on Any social Media,3rd app is called Christmas Live Wallpaper Free this app has interesting Christmas tree particle animation and also slow motion camera effects and it also shows how many days,hours,minute and seconds for Christmas its really awesome wallpaper to set Christmas trending,2nd app is called New Year Countdown it also the interesting new year live wallpaper app the 2018 animation made of particles and background made of cracker animation this app special is once it will freeze all the animation and camera will be move very slowly towards the 2018 particles and come back to normal it also has the option of displaying the how many days hours,minute and seconds for New Year 2018,this very cool and trending lie wallpaper app,1st app is called Calorie Counter this app is really useful app this app is for when you have any package food items it will scan the bar code of the package and say the exact details of whats that pack protein,fat,carbon hydrate,energy with exact details very useful unique app to defensively check out…

If you like this video Please Like and share to your friends on Facebook and Whatsapp

—————————————————————–

OUR OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/Top10NTamil/

OUR OFFICIAL TWITTER PAGE:
https://twitter.com/Top10Tamil

OUR OFFICIAL GOOGLE PLUS PAGE:
https://plus.google.com/b/117630640532397354289/102307560123186329360?hl=en&pageId=117630640532397354289

——————————————————————

5 சிறந்த Camera Apps 2017 | Top 5 Best Camera Apps for android 2017

5 சிறந்த Camera Apps 2017 | Top 5 Best Camera Apps for android 2017

#5 Camera ZOOM FX – FREE
https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.camZoomFree

#4 Horizon Camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hvt.horizon

#3 Retrica – Discover Yourself
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.venticake.retrica

#2 Nokia 8 Camera(Camera 2)
http://www.mediafire.com/file/doxue9elzll263f/Nokia%208%20Camera%202.apk

#1 Bacon Camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fgnm.baconcamera

In this video we see about top 5 useful camera apps that really helps to adjust the manual camera adjustment its replace your default camera app,we see in top order 5th place we see about Camera Zoom FX free this camera has free version as well as paid version in free version we have lot filter like cinematic,vintage and much more also it has also mirror effect make multiple mirror effect using this many option of this app has be paid its in yellow color,all white option is been free,4rth app is called Horizon camera this app is used to shoot with your smartphone any angle you doesn’t need hold phone in landscape mode it will automatically converts your phone to shoot in any direction,3rd app is called Retrica – Discover Yourself this app has lots and lots of filter collection also it has tons of filter to apply both video and images,2nd app is called Nokia 8 Camera is also called Camera 2 its not available in playstore this camera has special feature like picture to picture and dual camera setup like active front and back camera at same time,1st app is called Bacon its only free app in playstore that has huge option to adjustment camera like shutter speed,iso,exposure,white balance,focus and de-focus and much more in it…

If you like this video Please Like and share to your friends on Facebook and Whatsapp

—————————————————————–

OUR OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/Top10NTamil/

OUR OFFICIAL TWITTER PAGE:
https://twitter.com/Top10Tamil

OUR OFFICIAL GOOGLE PLUS PAGE:
https://plus.google.com/b/117630640532397354289/102307560123186329360?hl=en&pageId=117630640532397354289

——————————————————————

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2017-12-21 01:10:39
Duration: 6M56S
Views: 35030
Likes: 1679
Favorites: 0

அடுத்தவரின் Whatsapp Chat Historyயை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?/Whatsapp Tips And Tricks.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
More Videos:
4 கலக்கல் Apps/You must install 4 best android apps in tamil.
https://youtu.be/ql3teUNena0

4 எவரும் அறியாத Android Apps/You Must Install 4 best android apps in tamil.
https://youtu.be/27QQm1Wud7Y

4 பயனுள்ள இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Android Apps.
https://youtu.be/SdEVbPRekTk
_______________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-12-09 09:07:06
Duration: 2M12S
Views: 5766
Likes: 169
Favorites: 0

How to remove Popup ads from Android Mobile | 100% Free | No tools Required

In this video I have shown very easy method to remove pop up ads (advertisement) from your android mobile. You will not need any additional software or antivirus to get rid of this.
Channel: Tech Virus
Published: 2016-09-03 22:18:30
Duration: 6M17S
Views: 1432779
Likes: 12914
Favorites: 0

Top 10 Best Apps for Android – Free Apps 2017 (December)

Top 10 Best Apps for Android – Free Apps 2017 (December)
In this video we are going to show you Top 10 Best Mobile Apps for December 2017
Some of these apps are recent launches and some are there on Android Play Store but didn’t get the recognition among the other 2.8 Million apps. We have Handpicked these apps on the basis of the functionality, uniqueness and usability.

 
Full App List & Links Visit https://goo.gl/VU2nJz
———————————————————————————
Battery Meter Overlay
Fandom
Files Go By Google
X Home Bar
Datally By Google
Smart Wallpaper
Smart Lens
Drawers
RetroBrowser
Scrittor

Some of these apps are big time savers and some of them will just increase your productivity. 
 
So stay tuned for more and more new and unique apps for your android smartphone. Do share your favourite Android app in the comment section below. And we would love to feature them in our upcoming video as well.

Top 10 Games December 2017 https://youtu.be/qpo29MhE7EY
 
If you like Top 10 Best Android Apps (December 2017) video Please Like, Share and Subscribe! Stay tuned guys for more videos. If you have any questions or queries drop them in comments section below.
 
Subscribe to our channel: https://goo.gl/Nm2cgi
Subscribe to Our Hindi Channel :- https://goo.gl/BGJvoy
————————————————
Follow us on twitter : https://twitter.com/gadget_gig 

Music By :-  
Adventures by A Himitsu https://soundcloud.com/a-himitsu
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE
Music provided by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8

Hope You Like It! Enjoy.

Channel: Gadget Gig
Published: 2017-12-06 09:50:11
Duration: 7M20S
Views: 52364
Likes: 852
Favorites: 0

Top 6 Best Augmented Reality Apps for Android 2017

Please watch: “The BEST Budget Earphones Under ₹1000 😂”
https://www.youtube.com/watch?v=iSxU4ytXbe0 –~–
In this video i will talk about Top 6 Best Augmented Reality Apps for Android 2017. As you guys know Augmented reality is the future technology and as everyone is eager to use it. so here are Top 6 Best Augmented Reality Apps for Android 2017. Now a days mostly everything is available for Android and there are some augmented reality apps on the play store or App Store, i am pretty sure you will love them And Augmented reality for Android is Cool. If You like this video then i will make another video for Top best Augmented reality games 2017 So here are theTop 6 Best Augmented Reality Apps for Android 2017.
ENJOY NOW

APPS:
1. INKHUNTER- https://goo.gl/DoWxc1
2. Augment- https://goo.gl/8DD69L
3. HOLO- https://goo.gl/QTN49i
4. Dinosaur Everywhere- https://goo.gl/rSkCi5
5. Aurasma- https://goo.gl/Dioc7z
6. Quiver- https://goo.gl/h7vMED

Topics Covered-
augmented reality apps
applications of augmented reality
android augmented reality
AR
ar app
augmented reality for android

Background Music provided by Argofox: Junklicious – Wake https://youtu.be/_Q6aae51uk8
OUTRO CREDITS-
Creator: Marsh
Channel Partner: http://bit.ly/SpotlightDesigns
Original Video: https://youtu.be/ZrxF9h2l5Ek
Free Download Link: http://linkshrink.net/7xXbVc
(C) 2017 Marsh, under exclusive license to Spotlight Designs.
***Stay Connected With Me***
FACEBOOK- https://www.facebook.com/techsayyer
INSTAGRAM – https://www.instagram.com/krazie_vene…
Google+ – https://plus.google.com/u/1/
Email id – sayyer11@gmail.com

Channel: TechSayyer
Published: 2017-09-08 15:02:26
Duration: 6M25S
Views: 180318
Likes: 4592
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *