2 சூப்பர் Apps | 2 Best Apps for Android in 2018(Tamil)

2 சூப்பர் Apps | 2 Best Apps for Android in 2018(Tamil)

#1 Atomus
https://www.top10tamil.net/2018/09/atomus.html

#2 Smart Phone Lock
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_21.html

1st app • Atomus is a highly complex, kinetic, and interactive visualizer yet it is also an amazingly beautiful work of art.
• Atomus was designed to help people who want to think more creatively or who need a change of pace.
• Atomus is an excellent game/toy/party entertainment/interior design element for anyone who loves fireworks, whirlwinds, firefly lights, aurora, rainbow, wave, mobius strip, heart or atomic symbol.
• Atomus has additional features that will remind you of the features above and more all while being intensely dynamic, plus it contains the option to control each design parameter and characteristic.
• You will also see Fireworks, Tornado, Nuke, Atom, Nuclear bomb, Volt Lightning, Midnight falling star, Black hole, Dark meter, Tsunami, Gravity, Halo, Earthquake, Gun fire, Ice, Space, Universe, Aurora, Fluid, Alien, Laser, Fish, Fly, Blue Sky, Wave, Surfing, Jupiter, Moon, Earth, Sun, Venus, Mars, Mercury, Comet, Pluto, Saturn and so on.
• Technically, Atomus was made with mathematics, physics, and 3D graphic technics; its rendering system was optimized using neon assembly codes for mobile computing environments.
• Atomus guarantees an impressive 60 FPS speed on any platform.

2nd app Are you worried about exposing your PIN and Pattern while you unlock your phone?
Here comes Smart Phone Lock for the rescue.
Smart Phone Lock will set the current phone time as your unlock PIN for the lock screen. It will change the PIN magically on every minute! So, each time you unlock the device, the PIN will vary and you need not worry about prying eyes around you. The best part is, you need not memorise anything to remember the PIN. The modifiers will allow you to enhance the security to the next level.
Modifiers :
1) Offset PIN – You can set a number (Positive/Negative) and that number will be added/Subtracted from the current time.
Lets say the time is 03:30 and the offset is +10, then the current unlock code will be 0340.
2) Reverse PIN – If you enable this modifier, then the PIN is reversed number of the current time.
Lets say the time is 03:50 and the PIN to unlock the lock screen is 0530.
Also, Smart Phone Lock provides Date PIN as an alternative way to change the PIN. If you use Date PIN , then the PIN to unlock your lock screen will be changed based on your phone date.
FAIL SAFE : If you forget the PIN , Don’t worry.At any point of time, you can use your default PIN which you have entered during the app installation. Default PIN will act as backup code to unlock your phone. So, you can log in with default PIN. Even if you forget the default PIN, after entering 3 wrong default PIN , there is an option to get the default PIN through SMS to the registered phone number
You can also hide Smart Phone Lock app icon from the App list by selecting hide icon option under settings. If you hide the icon, it will be tough to find you are using Smart Phone Lock. You can launch the app by dialling/calling 1234 in the phone.

The application provides various options like :
1. Swipe to unlock – Optionally you can enable the swipe to unlock screen in the app settings.
2. Widget Support – Optionally you can add any widget to the swipe screen. So you can control your music player , see weather details or any statistics by adding appropriate widget to the swipe screen.
3. Unlocker Protection – Once, you enable the unlocker protection, if anyone tries to unlock your mobile with wrong password, the application will take photo using front camera (if available) without showing the preview and notify you after unlocking the device.
4. Lockscreen Background – You can select any background image as per you wish for the lock screen
5. Battery saving mode – This application is designed to consume very very less amount of battery. If you wish, you can enable the battery saving mode in the application settings to increase the battery life further.

7 ரகசிய APPS | Top 7 Secret Apps on Playstore

7 ரகசிய APPS | Top 7 Secret Apps on Playstore

#7 FREE Spyware & Malware Remover
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post.html

#6 Volume Lock
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_7.html

#5 Video Popup Player
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_61.html

#4 Touch Protector
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_96.html

#3 Hovering Controls Free
https://goo.gl/R9j5eU

#2 IP Webcam
https://www.top10tamil.net/2018/09/cctv.html

#1 Shake Music Player
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_57.html

#7 We are a team of ex government security professionals with over 50 years combined experience in the spy world.We have seen how easy it is to spy on anyone at anytime and we have decided to stop this. People deserve their privacy and we will not stop until we have wiped out all commercial spyware.Incognito is the only Anti Spyware application that protects you against real spyware that can be installed on your device by anyone with a credit card. #6 Control your volume level, lock it, and never miss it again. #5 Video Popup Player which is a class apart with innovative features! Start doing Real Multi-tasking!! Float one or more videos on top of any other applications like SMS, Email, maps, browsing etc. Keep doing your work, while also watching a movie in pop-up! You can even resize (pinch / zoom) your video popups and much more .#4 Touch Protector is a touch disabling app to prevent unintended operations on the touch screen and buttons. This app completely disables touch operations on the other app which is displayed on the screen. Most customizable and no ads! #3 this app is used to sey shortcut when you wave in yiut sensor to open apps
#2 IP Webcam turns your phone into a network camera with multiple viewing options. View your camera on any platform with VLC player or web browser. Stream video inside WiFi network without internet access.Optional Ivideon cloud broadcasting is supported for instant global access. #1 Allows you to change the music track by shaking the phone.Perfect for users that don’t want to unlock the phone to manually change tracks. You can change background image and widget’s color as you want.Set the timer on this app and it will turn off the music after the time runs out.

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2018-09-07 23:49:01
Duration: 9M10S
Views: 320802
Likes: 6783
Favorites: 0

5 சிறந்த Camera Apps 2017 | Top 5 Best Camera Apps for android 2017

5 சிறந்த Camera Apps 2017 | Top 5 Best Camera Apps for android 2017

App#5 – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.perracolabs.cpd&hl=en

App#4 – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estsoft.picnic&hl=en

App#3 – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loopsie.android&hl=en

App#2 – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teleportfuturetechnologies.teleport&hl=en

App#1 – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petavision.clonecameraplaystore&hl=en

In this Video We see About All Useful camera apps that is very helpful to you make some rally cool and creative effects we see in top orders 5th app is used for make default filter effect in it just one lick to change filters in it,4rth app is really cool app to change the climate of your image it will work only on outdoors when the climate is dull this app convert the climate to cool effect and sky of of your background,3rd app is called loopsie its very cool gif animation created app its make some part to animate in image other are static,2nd app is make change your background in single click also make background blur effect in seconds,1st app is clone camera its very cool app to make multiple clone of you…make dual role like a movie….

If you like this video Please LIke and share to your friends on Facebook and Whatsapp

—————————————————————–

OUR OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/Top10NTamil/

OUR OFFICIAL TWITTER PAGE:
https://twitter.com/Top10Tamil

OUR OFFICIAL GOOGLE PLUS PAGE:
https://plus.google.com/b/117630640532397354289/102307560123186329360?hl=en&pageId=117630640532397354289

——————————————————————

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2017-09-28 02:32:54
Duration: 9M18S
Views: 384617
Likes: 10766
Favorites: 0

Xiaomi இதை கண்டிப்பா நிறுத்தணும்!

ஒரு சில Xiaomi Redmi devicesக்கு விளம்பரம் வருவதை பற்றியும் அதை எப்படி தடுப்பது என்பதை பற்றியும் இந்த Videoவில் பார்ப்போம்!
Link to Nokia 5.1 Plus Giveaway – http://bit.ly/C4ETamilNokia5Plus
Link to Jio Phone 2 Giveaway – http://bit.ly/C4ETechTamilJioPhone2
Link to POCO F1 Giveaway – http://bit.ly/C4ETechTamilPOCO

In this video we talk about how Xiaomi has been serving ads natively to some Redmi devices and why it must be handled differently.

Xiaomi has sold a huge number of Redmi devices in India and their affordable pricing is one of the main reasons for success.

However as these phones are being sold on razor thin margins, Xiaomi has recently started adding ads to all the native ads. This is a very bad decision as ads in the settings menu of a device is absolutely unacceptable.

If you liked our “Xiaomi இதை கண்டிப்பா நிறுத்தணும்!” video do give it a Thumbs Up & Share! Comments are welcome too 🙂

Follow us on…

Twitter: @C4ETechTamil (https://twitter.com/C4ETechTamil)
Facebook: http://www.facebook.com/C4ETechTamil
Instagram: http://instagram.com/C4ETech
English Channel: http://youtube.com/C4ETechh

Music Credits
Intro – Gemini Fire Inside (Elliot Berger RemiX)
https://youtu.be/aHXMCRpAyEw
https://www.facebook.com/ElliotBergerMusic
https://soundcloud.com/elliotbergermusic
https://twitter.com/elliotbergeruk

BGM
https://www.youtube.com/user/CHUKImusic
Instrumental produced by Chuki

Channel: C4ETech Tamil
Published: 2018-09-21 13:12:05
Duration: 7M48S
Views: 53763
Likes: 4472
Favorites: 0

சார்ஜ் செய்து கொண்டே குடியுங்கள்

In this video we are going to unbox and see full review of best and unique gadgets of USB portable Blender Juicer which is useful for charger your phone as powerbank and you can make juice also And this video made in Tamil languages hope you like this video.

Best Buy Link:
USB Rechargeable Mini Portable Juicer ( Rs. 571)
https://amzn.to/2OJDEAS

USB Rechargeable Mini Portable Juicer with Power bank
https://amzn.to/2PWVCjH

Product Full Details:
USB Rechargeable Mini Portable Juicer ( Rs. 571)
PORTABLE & MULTIPURPOSE 380ML fruit mixing machine portable and great for traveling, outdoor, not only for making a protein shake, juice and used as common cup and juice blender,blender can mix kinds of fruit and vegetables. RECHARGEABLE The USB juicer cup can be easily charged by power bank, laptop, computer,mobile phones or other USB devices, Micro – USB charger attached with package. Easy to use and clean Double Press “Turn On/ OFF” Button, Start to Mix the Fruit. Press one time at “Turn On/ OFF”, then it STOP to Run. As for clean, put water instead of fruit, repeat the operation. Mix juice quickly It can make juice in 10 seconds.After full charged,this personal size blender can mix fruit about 10 times. 100% Brand New And High Quality Handheld smoothie maker Protein Shakes mixer/ Ice Crusher.

USB Rechargeable Mini Portable Juicer with Power bank ( Rs. 699)
Portable and compact – 380ml fruit mixing machine, portable and great for traveling, outdoor, not only for making a protein shake, juice and used as common cup and juice blender,blender can mix kinds of fruit and vegetables Durable material – the juice extractor is made of eco-friendly and food-grade non-toxic pp and abs material, bap less. Drink a protein shake, healthy drink everyday, the juicer cup will works Rechargeable – the usb juicer cup can be easily charged by power bank, laptop, computer,mobile phones or other usb devices, micro – usb charger attached with package Easy to clean – the juicer cup’s body and bottom can be separated, you can easy to clean it with the bonus sponge brush. ( Note: please take extra care not to wet the bottom half of the dive, it is the charging port) Portable power bank – 2000mah rechargeable capacity guarantees you’ll never be without your smart phone or tablet due to a dead battery

#USBPortableBlender #PowerBank #GadgetsTamil #Tamil #WisdomTechnical

For more details comment me below…

Wisdom Technical channel Provides Entertainment videos, Fun video’s, Reaction videos, Free Online Classes (video) for: Android, Computer, Online shopping, Internet, Facebook, Youtube, Mobile, Google, Twitter ,internet security, Discovering New Technology, Website Development, Tips & Tricks Online Classes. Get Latest Tech Updates in Tamil, We do Unboxing, Reviews, Laptops, Gadgets, Tips and also Apps.
————————————————————————————————————
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCk37AZtxmQAfemCDrAM4ftw
Facebook:
https://www.facebook.com/wisdomtechnical
Twitter:
https://www.twitter.com/askwisdomtech
Google plus:
https://plus.google.com/u/0/114297345583729003652
————————————————————————————————————

THANKS FOR WATCHING OUR CHANNEL AND KEEP SUPPORTING…

Channel: WISDOM TECHNICAL
Published: 2018-09-22 01:36:44
Duration: 8M17S
Views: 13178
Likes: 571
Favorites: 0

25 STUDY HACKS TO MAKE YOUR LIFE EASIER

STUDY HACKS

Yep, September’s HERE! Favorite month of all students around the world! I’m sorry kids but you better start getting ready now to make this magical time more bearable for you! ; )

Learn how to draw prospective without a ruler, measure angles and figure out how many days there are in any given month with your hand! These and many others mind-blowing Math tricks are in this video!

There are some GREAT tricks for young mathematicians! Learn the Japanese method of multiplication, how to quickly add fractions, memorize PI number and a lot of other awesome Math stuff just for you! And let me remind you couple of tips for better memorizing:

10. Familiarise yourself with the formula in advance.
9. Don’t try to learn lists of formulas.
8. Practice.
7. Create a list of mathematical symbols.
6. Use different channels to learn the formula.
5. Use memory techniques.
4. Understand the formulae.
3. Get plenty of sleep.
2. Stay healthy.
1. Remove distractions

I’ll also share with you some pretty easy-to-make ideas for an emergency candle, rainbow, multicolored marker, blacklight, stylish galaxy sneakers, mug prints and awesome clock organizer and Velcro hack.Let’s have some fun! : )

And if you want to make no-mess pencil sharpener from a match box or super handy scotch tape dispenser I’m here to help!
And last but not least, I wanna share with you cool backpack pillow hack for an emergency nap in the class! ; )

TIMESTAMPS:

1:40 3D glasses
3:09 Band aid for tests
5:37 No name
9:29 Tape dispencer
12:35 Multi pen hack

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/
Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/
Twitter: https://twitter.com/5m_crafts

Subscribe to 5-Minute MAGIC: http://bit.ly/2ldditZ
Subscribe to 5-Minute Crafts GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Subscribe 5-Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt

The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: 5-Minute Crafts
Published: 2018-09-19 10:14:45
Duration: 20M39S
Views: 1330502
Likes: 11778
Favorites: 0

Top most useful Android Apps 2018 for movies 🔥|| By Stand up India.

Torrent search engine App Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paolod.torrentsearch2

Flud torrent downloader App Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delphicoder.flud

Movies download kre yaha se trick 2018

Best Apps for movies download 2018

Twitter : https://twitter.com/knhmr67
Facebook :https://www.facebook.com/standupindiainfo/
Instagram : https://www.instagram.com/standupindiainfo/
Website :
https://www.standupindia.info
Contact us : knhmr67@gmail.com

वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल “stand up india” को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो बनता हु और अपलोड करता हु !!

Thanks for watching……..

DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only . Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

How To Listen Any Mobile Call Recording On Your Mobile

🌹How To Listen Any Mobile Call Recording [ Dont Misuse Only For Educational Purpose]

🌹किसी के भी MOBILE की कॉल RECORDING सुनिए अपने MOBILE पर

Download App Here 1👉https://play.google.com/store/apps/details?id=com.record.my.call&hl=en

Download App Here 2👉http://gestyy.com/wnCwoU

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

👇 Following 7 Videos Are About Listening Call Recording Of Your Girlfriend And Fully Control Her Mobile 👇

1😀How To see Your Girlfriend Facebook,Whatsapp,call detail In your Mobile [ WITH 100% PROOF ]

1😀अपनी GIRLFRIEND की FACEBOOK WHATSAPP CALL MESSAGE सब देखिये अपने MOBILE पर

1👉https://youtu.be/_xQna7N-BaI

2😀How to listen Others Call Recording From Your Mobile दूसरे की Mobile कॉल रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पर सुनिये
2👉https://youtu.be/rHASrqUzA5E

3🌹How To Control Any Mobile Listen Call Recording [ With Live Demo ]
3👉https://youtu.be/9IpP_slC-wE

4😀How To Know Facebook Password Of Any Girl In 30 Seconds !! [ WITH LIVE Proof & DEMO ]

4😀किसी भी लड़की की FACEBOOK की USERNAME PASSWORD पता करें 30 SECOND में [ WITH LIVE Proof & DEMO ]

4👉https://youtu.be/qshABkUU4ks

5🌹How To See Girlfriend Location Live And Listen Call Recording Free [ WITH PROOF ]

5🌹अपने GIRLFRIEND की LOCATION और CALL RECORDING देखें अपने MOBILE पर

5👉https://youtu.be/NGl7ClHO4M8

6😀How To See Girlfriend’s Facebook Deleted Messages ,Photos of Last 10 Years [WITH PROOF] 100 %

6😀10 साल पहले की GIRLFRIEND की FACEBOOK की DELETE की हुई PHOTOS MESSAGES DEKHEN
6👉https://youtu.be/Gud0Ev3ov6g

7😀How to listen Others Call Recording From Your Mobile दूसरे की Mobile कॉल रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पर सुनिये
7👉https://youtu.be/DbNhJEQV1NY

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌹For Any Questions, Suggestions Plz Contact Here 👇

Whatsapp Number 😃 9709677464

Calling Number 😃 9709677464

Email-😃 avnisinghrajput@gmail.com

Facebook Page Tech2smart 😃 https://www.facebook.com/avanishtech2smart/

Blog 😃 http://tec2smart.blogspot.in/

Twitter😃 https://twitter.com/Tech2smart

Instagram😃 https://www.instagram.com/?hl=en

🌹Credits —
Intro Video – Velosify
Intro Music – Panzoid

🌹Background Music Credits–Culture Code – Make Me Move (feat. Karra) [NCS Release]

Credits 🌹
Images- I phone,Pixabay,Pexel

Channel: Tech 2 Smart
Published: 2018-03-02 09:58:31
Duration: 18M27S
Views: 1647275
Likes: 23061
Favorites: 0

जब कब्र में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा तो क्या हुवा – देखिए अल्लाह की कुदरत

असलामलेकुम , दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक खौफनाक वाक्या बताया है दोस्तों कुछ गैर मुस्लिमो ने मिलकर जब एक कब्रिस्तान में कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया तो उसके बाद क्या हुवा ,, जो लोग अल्लाह के राज जानना चाह रहे थे उनके साथ क्या हुवा , क्या उनको कब्र में कुछ दिखा या नहीं दिखा , दोस्तों यह एक सच्चा wakyaa है आप is वीडियो को पूरा जरूर देखिये और अच्छा लगे तो अल्लाह का करिश्मा , अल्लाह की कुदरत तो आप अपने दोस्तों में share जरूर कीजियेगा ,, तो दोस्तों देखते रहिये विडियो और हां दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिये और अगर आपको किसी टॉपिक पे विडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ,

वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो बनता हु और अपलोड करता हु ।

————————————————————-

agr आपको मेरे और वीडियो देखने है तो यहां क्लीक करे

https://www.youtube.com/my_videos?o=U

————————————————————-

agr आपको ट्विटर पर जुड़ना है तो यहां क्लीक करे

https://twitter.com/skhinditech

————————————————————-

agar आपको गूगल प्लस पर जुड़ना है तो यहां क्लीक करे

https://plus.google.com/

————————————————————-

mobile के इस मस्त अप्प को देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=GCDvngL4lGE

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=0pzxRC9bd8Q

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=MM5N9A10kmU

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=SqYWfADVQRM&t=2s

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=dyCKm-OCPpM&t=1s

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=_qp2dbwGDdk&t=11s

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://www.youtube.com/watch?v=VfwOgGkySJM&t=23s

Channel: Star Guru
Published: 2018-09-10 10:05:01
Duration: 3M34S
Views: 10856511
Likes: 63237
Favorites: 0

Awesome just funny Naughty girls  entertainment App 2018 || New Best App || By Stand up India.

Download App Link-https://bit.ly/2OyeZPR

New best App

Funny Android App 2018

Naughty girl App

Magic blower App 2018 just fun

Magic Blower is a kind of Entertainment app for Android which just entertainment you only fun 2018

Twitter : https://twitter.com/knhmr67
Facebook :https://www.facebook.com/standupindiainfo/
Instagram : https://www.instagram.com/standupindiainfo/
Website :
https://www.standupindia.info
Contact us : knhmr67@gmail.com

वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल “stand up india” को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो बनता हु और अपलोड करता हु !!

Thanks for watching……..

DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only . Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Channel: stand up india
Published: 2018-09-18 10:42:51
Duration: 2M13S
Views: 11443
Likes: 501
Favorites: 0

गर्लफ्रेंड की फ़ोन की बाते सुने उसे बिना बताये कैसे सुने | How to hear girlfriend phone conversation?

How to hear girlfriend phone conversation? गर्लफ्रेंड की फ़ोन की बाते सुने उसे बिना बताये कैसे सुने

Subscribe: https://goo.gl/79mHkw

Hi Friends, I this video i will tell you how you can hear your girl friend phone talk without telling her.

दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपने गर्लफ्रेंड के फोन की कॉल रिकॉर्ड अपने मोबाइल या फिर पीसी पर सुन सकते हैं दोस्तों सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग नहीं आप अपनी गर्लफ्रेंड की फोन के काफी चीजें अपने फोन से ही कंट्रोल कर पाएंगे जैसे कि आप कमांड भेज कर उसके फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल टैक दुनिया हिंदी को Subscribe करना ना भूलें |o

So if you want to track your girlfriend then please watch this video Till End , I Hope you like this video so Don’t forget to Like share and subscribe

OMG You Can check Your Boyfriend/Girlfriend Mobile Phone (Call history,WhatsApp History, Call Recording , SMS Details and lots more stuff)

With this Application You can Check incoming and outgoing calls details of any number online
So that You can Easily Spy your Girlfriend GF or boyfriend BF mobile.

Friends, Welcome to my channel “Technical How to – हिंदी मे”. Friends this channel aim is to provide you technical knowledge on various technical topics. We all know that in this growing and changing world new technology and new things are coming every day. Sometimes we are not able to understand these technology fully specially if we are not from technical background. In this situation we need some medium which can explain us those technical topics in our own language. This channel provides you all technical solutions in your language Hindi. So just stay tuned with us and subscribe for more technical videos.
दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है. इस चैनल पर मै हिंदी मे टेक्निकल वीडियो डालता हूँ. उम्मीद करता हूँ की इस चैनल पर दिखाए गए videos से आपको हेल्प मिलेगी.

Channel: Technical How to – हिंदी मे
Published: 2017-08-24 07:31:10
Duration: 9M53S
Views: 1641148
Likes: 20651
Favorites: 0

Watch Ren Tv Live Popular Tv Channel Free On Your Mobile Android App || Stand up india||

Download App link-https://tinyurl.com/bch2644

दोस्तों , आज के वीडियो में बताया हू एक मैजिक सीक्रेट  ऐप के बारे मै जो बहुत कमाल का ऐप है जिसके द्वारा आप सभी गंदे चैनल देख सकते हैं  [Vintera.TV] वीडियो देखने के बाद समझ आएगा आपको ,और हां दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिये और अगर आपको किसी टॉपिक पे विडियो बनवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ,

Watch all Tv CHANNEL by this stream live player App which give Russian USA German TV live on your android mobile(REN TV ) By Vintera.TV android mobile app||By stand up india

वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल “stand up india” को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए एक वीडियो बनता हु और अपलोड करता हु ।

————————————————————-

agr आपको मेरे और वीडियो देखने है तो यहां क्लीक करे

https://youtu.be/_gbSnFcttvg
————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://youtu.be/GC16U9N8FUw

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए

https://youtu.be/FZedExXf1Fg

————————————————————-

mobile के इस मस्त अप्प को देखिए

https://youtu.be/jJp4WFK545U

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/8cTLOOnOFiE
————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/UMkprxRhMIc
————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/akFFxKomHzU

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/YGMxiRNaoxE

————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/zGo4E6usfe0
————————————————————-

इस वीडियो को भी देखिए 

https://youtu.be/uOgnbWIq86U

Channel: stand up india
Published: 2018-03-10 05:30:35
Duration: 4M41S
Views: 1629807
Likes: 26597
Favorites: 0

#148 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-238 #Android #app

🌍 Ralf Mamzkei apresenta os cinco melhores aplicativos para Android da semana de 19/09/2018

– fooView, 01:15 ► http://bit.ly/2pnokiE
– Transcriber, 04:40 ► http://bit.ly/2xCfnW6
– More Shortcuts, 06:40 ► http://bit.ly/2xxLPcb
– Files Go do Google, 09:50 ► http://bit.ly/2DfbjkW
– Sequin Flip Live Wallpaper, 13:05 ► http://bit.ly/2NXG9T4

✅ Twitter ➨ @RalfMamzkei
✅ Instagram ➨Ralf Mamzkei

✅ VEJA TAMBEM: ►

#147 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-237
https://youtu.be/Dyv0BRnFqn8

#146 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-236
https://youtu.be/FFMHQX6KRGs

#145 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-235
https://youtu.be/yV5K1xgMXl4

#144 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-234
https://youtu.be/DQq_oJlKKeg

#143 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-233
https://youtu.be/Rwt_KAYz2QY

#142 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-232
https://youtu.be/i82c6lazRok

#141 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-231
https://youtu.be/UCd-yf4M8cc

#140 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-230
https://youtu.be/6qWa9FX3ACw

Unboxing Zenfone 4 – # A19-212
https://youtu.be/RpMwDD2Xgu8

#007 – Como desbloquear o seu android com o reconhecimento facial – # A19-228
https://youtu.be/ufznM3rTALs

#006 – Como carregar mais rapido o celular – # A19-225
https://youtu.be/yTghHZe9_Uc

#002 – Como liberar espaco no Android – # A19-178
https://youtu.be/lC1j4ebo4og

#001 – Como bloquear o Whatsapp [sem senha] – # A19-176
https://youtu.be/8ux0BnsSOCg

#android #apps #app
#melhoresaplicativos
#melhoresapps
#melhoresaplicativosandroid

Os 5 melhores aplicativos para Android.

….

#147 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-237 #android #app

🌍 Ralf Mamzkei apresenta os cinco melhores aplicativos para Android da semana de 04/09/2018

– Color Phone Flash, 01:05 ► http://bit.ly/2PyYMKa
– Big Camera, 03:10 ► http://bit.ly/2Pzd2Tb
– Ultra Lock, 05:50 ► http://bit.ly/2Py2R1f
– Roll icons, 07:35 ► http://bit.ly/2LZTMwg
– Quem usa meu Wifi?, 10:20 ► http://bit.ly/2zGUxZw

✅ Twitter ➨ @RalfMamzkei
✅ Instagram ➨Ralf Mamzkei

✅ VEJA TAMBEM:

#146 – Os 5 melhores aplicativos para Android – #A19-236
https://youtu.be/FFMHQX6KRGs

#145 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-235
https://youtu.be/yV5K1xgMXl4

#144 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-234
https://youtu.be/DQq_oJlKKeg

#143 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-233
https://youtu.be/Rwt_KAYz2QY

#142 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-232
https://youtu.be/i82c6lazRok

#141 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-231
https://youtu.be/UCd-yf4M8cc

#140 – Os 5 melhores aplicativos para Android – # A19-230
https://youtu.be/6qWa9FX3ACw

Unboxing Zenfone 4 – #A19-212
https://youtu.be/RpMwDD2Xgu8

#007 – Como desbloquear o seu android com o reconhecimento facial – #A19-228
https://youtu.be/ufznM3rTALs

#006 – Como carregar mais rapido o celular – # A19-225
https://youtu.be/yTghHZe9_Uc

#002 – Como liberar espaco no Android – # A19-178
https://youtu.be/lC1j4ebo4og

#001 – Como bloquear o Whatsapp [sem senha] – # A19-176
https://youtu.be/8ux0BnsSOCg

#android #apps #app
#melhoresaplicativos
#melhoresapps
#melhoresaplicativosandroid

Melhores aplicativos de Android.

Os 5 melhores aplicativos para Android.

….

Channel: NaveA19Android
Published: 2018-09-04 03:44:07
Duration: 14M16S
Views: 13938
Likes: 1836
Favorites: 0

Prof prova fora da bíblia que Jesus existiu para Jô Soares!

Professor de arqueologia surpreende Jo! Ele prova fora da biblia que Jesus esteve entre nos!
Channel: Canal vírus no sistema
Published: 2017-05-23 18:30:40
Duration: 35M27S
Views: 1465519
Likes: 27735
Favorites: 0

Lotofácil: A Caixa NUNCA deixará você fazer esse JOGO no volante!

Lotofacil: A Caixa NUNCA deixara voce fazer esse JOGO no volante!

Veja aqui como se cadastrar e fazer esse jogo: https://www.trevinhodasorte.com.br/sistema

Channel: Trevinho da Sorte
Published: 2018-08-28 17:34:11
Duration: 27M27S
Views: 398825
Likes: 7323
Favorites: 0

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA – O BURACO MAIS PROFUNDO DA TERRA

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA, QUAL E O BURACO MAIS PROFUNDO QUE PODEMOS CAVAR??
Channel: Você Sabia?
Published: 2018-08-26 19:03:24
Duration: 13M5S
Views: 3354967
Likes: 343830
Favorites: 0

UMA ÚNICA GOTA desse Líquido é capaz de DESTRUIR um Cadeado!

Esse experimento e simplesmente inacreditavel! Uma unica gota desse liquido e capaz de destruir um cadeado!
Channel: Área Secreta
Published: 2018-08-17 19:51:28
Duration: 17M35S
Views: 3675031
Likes: 201279
Favorites: 0

Change Your Mood Amazing Android App

App link :- https://wp.me/pa8P6X-9x

MY WEBSITE :- https://www.itechyoutube.com
MY NEW CHANNEL – https://goo.gl/mEbcZU
FACEBOOK- https://www.facebook.com/Itech.youtube/
SUBSCRIBE- http://bit.ly/2nMbTK1
TWITTER- https://twitter.com/Itechirfan
INSTAGRAM- https://www.instagram.com/Itech_india/
GOOGLE PLUS- https://plus.google.com/+ITECHirfan
FACEBOOK MYSELF- https://www.facebook.com/itech.india.7
YOUTUBE- https://www.youtube.com/c/ITECHirfan
I TECH ANDROID APP :– https://goo.gl/nk6rxW

NOTE;– ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTED OWNERS AND NOT ME..
I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEOS

Do you want latest iPhone ringtones?

iRingtone X for android is best app for you. iRingtones for android is a collection of the best and most iphone ringtones for android phone. More than 50+ popular iphone ringtones and new iphone ringtones here. You can set them as your ringtone, message, alarm, notifications, or set ringtones.
It’s so easy for you to find your favorite ringtones through top download, new ringtones or search trends.

Features
**********
– 50+ iphone ringtone
– Totally free
– Easy to use.
-Available offline.

If you like my app, rate us 5 stars and leave a nice comment.

Thank you very much!

20 PHONE HACKS YOU SHOULD TRY RIGHT NOW

You should definitely check it out! So many great tips and hacks for your smartphone are in one video! Enjoy! 🙂

Subscribe to 5-Minute Crafts GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Subscribe to 5-Minute Workouts: https://goo.gl/67owiQ

—————————————————————————————-
Our Social Media:
5-Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt
Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/
Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/

Have you ever seen a talking slime? Here he is – Slick Slime Sam: https://goo.gl/zarVZo

The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Music: 1. Texas Techno by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Artist: http://audionautix.com/

2. Yeah by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Artist: http://audionautix.com/

3. Smooth Sailing (with Guitar) by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Artist: http://audionautix.com/

Channel: 5-Minute Crafts
Published: 2018-02-26 09:25:33
Duration: 15M43S
Views: 6987817
Likes: 51791
Favorites: 0

Top 5- New powerful Android App 2018 |

Radiogram – Ad Free Radio (Unreleased)
https://play.google.com/store/apps/details?id=am.radiogr

advok8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advok8

MyScript Cal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator

Alive
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alivewallpaper.free

Vidstitch Free – Video Collage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidstitch

With Radiogram you can listen to radio stations on your phone or tablet. No aerial is required, only an internet connection.

Why choose Radiogram?

It’s free and has NO annoying adverts!
You won’t be interrupted with on-screen banner or popup ads, simply tap on a radio station and start listening.

Features

• Thousands of radio stations in your pocket
Tune into the best music, sports, news and talk radio from all over the world

• Simple and easy to use
Radiogram has a beautiful and simple to use interface based on Google’s Material Design principles

• Chromecast support
Radiogram can cast radio stations to your TV and other supported devices

• Listen in your car
Connect Radiogram via Bluetooth to your car and listen to radio stations on the go!

• Loading times are FAST
Radiogram loads quickly and uses caching to reduce the amount of data used

• Find radio stations easily
Browse by genre or search for a station by name or location

• Radiogram learns what you like
Radiogram learns which are your favourite radio stations and provides an easy way to tune into them

• New stations are being added regularly
Radiogram is a new app but many of your favourite stations are already available. Can’t find yours? Contact us and we’ll do our best to add it!

Radiogram already features great radio stations such as Absolute Radio, BBC Radio 1, BBC Radio 2, Capital FM, Classic FM, Heart London, KISS, KISSTORY, Kerrang! Radio, Magic, Radio X, Smooth Radio, talkSPORT and many more.

We’d love to hear from you!

Thanks for trying Radiogram. We are a small team trying to build one of the best radio apps. If you have any questions or would like us to add a specific radio station, please contact us by sending an email.

Advok8:-

We are bold and offbeat.

We use first-rate technology, data science, strong understanding of judicial processes and court records to help litigants get funded faster.

We make litigation journey easier by taking care of your legal expenses.

Legisl8 helps lawyers create their professional identity in the web, stay updated on the latest news and developments in their specialty, find and connect with other legal professionals and apply to the best jobs, internships, and courses from leading institutions. Our case tracking helps you to track your cases and relevant details without a hassle.

advok8 legisl8-
• Discuss cases with fellow lawyers, colleagues from all around the country
• Get the second opinion from industry stalwarts and the best layers in your specialty
• Seek answer to posts you think are best suited for the posts
• Take part in ongoing discussion and development in your specialty
• Publish your article
• Read the article based on your interest
• Answer Question as per your interest

My script calculator:-
With MyScript© Calculator, perform mathematical operations naturally using your handwriting
Easy, simple and intuitive, just write the mathematical expression on the screen then let MyScript technology perform its magic converting symbols and numbers to digital text and delivering the result in real time.
The same experience as writing on paper with the advantages of a digital device (Scratch-outs, results in real time, …).
Solve mathematical equations by hand without actually having to crunch the numbers yourself

BENEFITS AND FEATURES
– Works on your smartphone (Use your finger or a capacitive stylus with your android phone (Samsung Galaxy phones, HTC, Motorola, Sony Xperia, LG Optimus and others)
– Works on your tablet (Take advantage of the S-Pen with your Galaxy Note, or use any capacitive pen with your Galaxy Tab family of tablets, HTC flyer, Lenovo Thinkpad, Asus transformer and others)
– Use your handwriting to write any arithmetic formula
– Write and calculate mathematical expressions in an intuitive and natural way with no keyboard
– Scratch-out gestures to easily delete symbols and numbers
– Portrait and landscape operation
– Redo and undo functions.

MY NEW CHANNEL – https://goo.gl/mEbcZU
FACEBOOK- https://www.facebook.com/Itech.youtube/
SUBSCRIBE- http://bit.ly/2nMbTK1
TWITTER- https://twitter.com/Itechirfan
INSTAGRAM- https://www.instagram.com/Itech_india/
GOOGLE PLUS- https://plus.google.com/+ITECHirfan
FACEBOOK MYSELF- https://www.facebook.com/itech.india.7
YOUTUBE- https://www.youtube.com/c/ITECHirfan
I TECH ANDROID APP :– https://goo.gl/nk6rxW

NOTE;– ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTED OWNERS AND NOT ME..
I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEOS

Channel: I TECH
Published: 2018-04-14 12:12:39
Duration: 5M11S
Views: 219816
Likes: 5195
Favorites: 0

Eight year iPhone user switches to Android. Here’s why.

Eight years of loyalty using Apple’s revolutionary mobile product finally came to an end for Justin. See why buying the next iPhone made little sense to him anymore.

What’s your story with iOS and Android? Loyal customer? Bounce back and forth? Tell us in the comment section below.

And if you did enjoy the article/video, please drop it a like.

Read the latest from Cult: https://cultmedia.co/

MORE ABOUT THE WRITER
Justin Bailey (https://twitter.com/justinbailey)

Student of philosophy and religion. Founder and lead designer for JB Design Group. Musician. Golf lover and tech enthusiast.

TOPICS OF SPECIAL INTEREST
Religion, Culture, Tech

___________

Cult is an online publication aspiring to shed light on stories, news, and topics – with a focus on politics, religion, culture, tech, business, and debate. Join the Cult and contribute.

Learn about our philosophy here: https://cultmedia.co/what-is-cult-fd992c843cde#.3p8a0hixy

If you’d like to contribute, read this: https://cultmedia.co/cult-contributors-212e8aa44385#.wx1j33grk

SOCIAL MEDIA
Twitter: https://twitter.com/thecultmedia
Facebook: https://www.facebook.com/cultmediaco

Channel: Cult Media
Published: 2016-04-28 21:58:53
Duration: 8M51S
Views: 4087341
Likes: 74684
Favorites: 0

NO THUMBS FOOD EATING CHALLENGE | No Thumb Food Eating Competition | Food Challenge

Download Nostra Pro App (A safe, secret app to make money from sports)
Link- https://nstra.pro/PW3553DojQ
Get Free Rs 30 Joining Bonus and Start Earning money from today.
No KYC required, win money on PayTM or your bank account now.
Available for Android, IOS and Desktop Users.

Answer simple questions and win upto Rs 10 Lakhs daily – Available in English and Hindi also.

खेलो, जीतो और पैसे कमाए PayTM और Bank अकाउंट में
आज ही डाउनलोड करे और पाए Rs 30 का जोइनिंग बोनस |

Hello friends..! In this video me and my brother are going to do No Thumbs Food Eating Challenge. In our upcoming vlogs we are gonna do lots of different food challenges and it will be the real fun to watch. So, stay connected to watch awesome food eating challenges and many more. If you like this No Thumb Eating challenge then hit that Like button and do share this video and don’t forget to subscribe to our channel.

NO THUMBS FOOD EATING CHALLENGE | No Thumb Food Eating Competition | Food Challenge | Food Challenge India

My Camera http://amzn.to/2kgC2UU
My Action Camera http://amzn.to/2nr3K2L
My Camera Lens http://amzn.to/2kgfgga
My Tripod http://amzn.to/2BCWEeg
My Camera Bag http://amzn.to/2kggurE

Follow Us On :

Instagram: https://www.instagram.com/vishwa_joshi_official/
Instagram: https://www.instagram.com/akashjoshi88/
Facebook: https://www.facebook.com/viwafoodworld/
Twitter: https://twitter.com/viwafoodworld/
Google+: https://plus.google.com/112040217058536203985

Music :

Easy Lemon by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1200076
Artist: http://incompetech.com/

Matt’s Blues by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100165
Artist: http://incompetech.com/

Song: Roman Muller – Easy Life (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/ZemF817SX1A

Channel: Viwa Food World
Published: 2018-09-19 00:42:17
Duration: 16M35S
Views: 362688
Likes: 19777
Favorites: 0

Pocophone F1 Teardown – I found LIQUID inside!

Lets Teardown the Pocophone F1. Quite possibly the most popular budget phone of this year. Lets see if that internal liquid cooling has any actual liquid inside of it. Opening up the Pocophone F1 is actually pretty simple. It is super similar to the older iPhone design. With two screws holding together the pocophone, and then the back housing being removed.

Pocophone Durability test video: https://youtu.be/IXLvNrUTUYw

Awesome Smartphone Tool Kit: http://amzn.to/2idLGDi
BIGGER tool kit: http://amzn.to/2DURcr7
Green Pry tool: http://amzn.to/1Tu57pI
Metal phone opening tool: http://amzn.to/1WdOFv0

Customize your Tesla with my link: https://ts.la/zack10701

The camera I used to film this video: http://amzn.to/2p7GtkX
The Lens I used for this video: http://amzn.to/1QOXDw2
Wide angle lens: http://amzn.to/2qiYM4u
And this Metabones adapter: http://amzn.to/2iZ67Ty
This is the drone I use: http://amzn.to/2joH00G

*Follow me for updates!*
Instagram: http://instagram.com/zacksjerryrig
Facebook: http://on.fb.me/1U4bQqv
Twitter: https://twitter.com/ZacksJerryRig
Snapchat: http://bit.ly/1UAb2Fq
GooglePlus: https://bit.ly/1YyKice

TO SEND ME STUFF: See my P.0. Box on my ‘About page’: https://www.youtube.com/user/JerryRig…

JerryRigEverything assumes no liability for property damage or injury incurred as a result of any of the information contained in this video. JerryRigEverything recommends safe practices when working with power tools, automotive lifts, lifting tools, jack stands, electrical equipment, blunt instruments, chemicals, lubricants, expensive electronics, or any other tools or equipment seen or implied in this video. Due to factors beyond the control of JerryRigEverything, no information contained in this video shall create any express or implied warranty or guarantee of any particular result. Any injury, damage or loss that may result from improper use of these tools, equipment, or the information contained in this video is the sole responsibility of the user and not JerryRigEverything. Only attempt your own repairs if you can accept personal responsibility for the results, whether they are good or bad.

Channel: JerryRigEverything
Published: 2018-09-18 11:55:32
Duration: 5M50S
Views: 617080
Likes: 26029
Favorites: 0

Top 5 சிறந்த 3D Apps | Best Android Apps 2018 | Tamil Tech

Top 5 Best 3D apps – 2018 Follow us for more fun videos

instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial
Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici

1) 3D World Time : https://goo.gl/8E2zz7
2) 3D EatchQuake : https://goo.gl/3HsYPZ
3) HUman Body : https://goo.gl/nNpCnF
4) 3D Satillite : https://goo.gl/NLWkFS
5) mozaik3D app : https://goo.gl/v6q66H

******************************************************************

Check our Channels :
Tamil Selvan : http://bit.ly/TamilSelvan
HOWISIT : https://www.youtube.com/c/howisitin

******************************************************************

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

Samsung Galaxy Note 9 Unboxing with Camera Samples | Tamil Tech

Samsung Galaxy Note 9 unboxing, First impressions, benchmarks, camera samples, Review Coming soon

Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici
instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial

******************************************************************

Check our Channels :
Tamil Selvan : http://bit.ly/TamilSelvan
HOWISIT : https://www.youtube.com/c/howisitin

******************************************************************

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

Channel: TAMIL TECH – தமிழ் டெக்
Published: 2018-08-20 15:27:22
Duration: 6M13S
Views: 63330
Likes: 3895
Favorites: 0

10 CHEAP Smartphone Gadgets that Change Everything.

10 Simple, Cheap Gadgets that will completely change how you use your smartphone (Android or iPhone)! They can all be bought from Amazon:

(0:17) NFC Coasters:
US: https://amzn.to/2H8g6lJ
UK: https://amzn.to/2vlD0ED
International (close alternative): https://goo.gl/K5Shts

(0:48) Smartphone Magnifier:
US: https://amzn.to/2EQkbZz
UK: https://amzn.to/2H2SwdU

(1:22) Wave Cable Bracelet:
International: https://goo.gl/CmmTfL

(1:58) 10 Port Charging Station:
US: https://amzn.to/2H8VBJt
UK (Close Alternative): https://amzn.to/2vk9LSu
International (close alternative): https://goo.gl/JpEXS7

(2:28) NFC Ring:
US: https://amzn.to/2JPwJEm
UK: https://amzn.to/2qAXNiS
International (close alternative): https://goo.gl/gEGyue

(2:51) 3 in 1 Magnetic Cable:
US: https://amzn.to/2qCWFez
UK: https://amzn.to/2Hqpgxj
International: https://goo.gl/x4o44k

(3:27) Spiderpodium:
US: https://amzn.to/2JSjXFd
UK: https://amzn.to/2qDiWYG

(3:56) Dual USB Drive (32GB):
US: https://amzn.to/2JU7O2C
UK: https://amzn.to/2vtuMun

(4:25) Wireless Charger:
US: https://amzn.to/2H6Cuje
UK: https://amzn.to/2qEGKvo
International (close alternative): https://goo.gl/tJJM9Y

(4:57) 3D Camera:
US: https://amzn.to/2H6Azeq
UK: https://amzn.to/2qD3L2v
International (close alternative): https://goo.gl/izfZj7

(5:21) Cable Protectors
US: https://amzn.to/2qD6Vn4
UK: https://amzn.to/2JRSvYf
International (close alternative): https://goo.gl/jxSZUJ

😄 Subscribe (IT’S FREE) 😄 : https://goo.gl/pLg6fE

It would make my day if you could also follow me on:
🌈 Instagram: https://goo.gl/OUqBBa
🐦 Twitter: https://goo.gl/EFhwqL
😊 Facebook: https://goo.gl/Aluzl1

Help support the channel when shopping on Amazon:
Amazon US: https://goo.gl/3yS2aP
Amazon UK: https://goo.gl/gvrsGZ

My Filming Gear:
https://goo.gl/5HKrBp

Channel: Mrwhosetheboss
Published: 2018-04-17 11:05:37
Duration: 6M21S
Views: 1361717
Likes: 33010
Favorites: 0

6 Life Hacks for Smartphone YOU SHOULD KNOW!

Hello my dear friends,in this video I’m going to show you 6 awesome Life Hacks for Smartphone.

That is all folks I wished to share with you! Please subscribe to my YouTube channel with some more interesting video stories still waiting for you further on. Thanks for watching .

KeepVid Android: https://goo.gl/9ef4gq
KeepVid: https://goo.gl/qTBq
FB: https://www.facebook.com/KeepVidOfficial

Music:
Tobu – Hope [NCS Release]: https://youtu.be/EP625xQIGzs

Follow Tobu:
http://www.7obu.com
http://www.soundcloud.com/7obu
http://www.facebook.com/tobuofficial
http://www.twitter.com/tobuofficial
http://www.youtube.com/tobuofficial

Channel: ADDYOLOGY
Published: 2017-04-22 05:05:36
Duration: 4M57S
Views: 4666626
Likes: 6759
Favorites: 0

New!!! 6 Feet DRY FISH Fried Rice Prepared by my Daddy Arumugam / Village food factory

Village food factory
Channel: Village food factory
Published: 2018-09-17 19:34:30
Duration: 13M35S
Views: 203052
Likes: 4946
Favorites: 0

How to Make Mini Nano Drone in 5 Minutes | TTG

Channel: Tamil TechGuruji – தமிழ் டெக்குருஜி
Published: 2018-09-17 11:24:58
Duration: 5M56S
Views: 11352
Likes: 1743
Favorites: 0

New Unique Creative Android App || Top Useful Android phone Apps || By Hamesha seekho.

1. Musixmatch: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musixmatch.android.lyrify
2. Creative photo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fortune.creative.poster.funia
3. soShell: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shakya.soshell
4. Qwant: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qwant.liberty

◆My Second Channel link: https://www.youtube.com/channel/UCLqqNd5X4wsHb299uECyhxA

◆My Instagram Join:
https://www.instagram.com/hamesha_seekho/

◆Like My Facebook Page (Hamesha Seekho):
https://www.facebook.com/Hamesha-seekho-channel-136905890217300/
◆My personal Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009514058371

New Useful Powerful Android App || Top Unique Android Apps || By Hamesha Seekho.

Channel: Hamesha Seekho
Published: 2018-09-18 12:11:18
Duration: 6M
Views: 3393
Likes: 358
Favorites: 0

Very Important App | Very important app for all Android mobiles | Floating App | By Hamesha Seekho.

This is very important and useful application. this application is make two screen in any Android phone. This application safe and secure so used and interesting app.

App link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.android.flapps

Any problem any questions, My Phone Number:
{Open Only Sunday}
7800803272 (2am-4pm)

Like My Facebook Page (Hamesha Seekho):
https://www.facebook.com/Hamesha-seekho-channel-136905890217300/
My Prosnal Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009514058371
My Instagram Join:
https://www.instagram.com/rahulkumarmaurya186/
Join My Twitter:
https://twitter.com/RahulMa28674986?s=09

Channel: Hamesha Seekho
Published: 2017-11-27 10:41:06
Duration: 6M12S
Views: 381173
Likes: 4323
Favorites: 0

अगर मोबाइल चलाते हो तो यह वीडियो जरूर देखें || जिंदगी भर काम आयेगा यह App || By Hamesha Seekho.

Channel: Hamesha Seekho
Published: 2018-09-17 10:59:09
Duration: 6M5S
Views: 7610
Likes: 414
Favorites: 0

10 Secret Phone Features You’ll Start Using Right Away

10 handy tips for iOS and Android users. Did you know that you can take photos, while you’re filming a video or make your password a current time? Watch carefully for these and many other cool smartphone features!

Smartphones are basically everything these days. They allow you to save any type of information you need and easily multi task. And even though we are all experienced smartphone users, it’s pretty much impossible to know all the tips and hacks because smartphones are getting more and more advanced, adding a lot of new and very useful features you probably don’t even have a clue about!

TIMESTAMPS
How to block ads 1:00
Wi-Fi passwords 2:01
Create your own reply for missed calls 2:59
Android guest mode 4:00
Secret iPhone codes 4:43
Audio timer 5:40
Take photos while shooting videos 6:38
Share content immediately 7:30
Keyboard and mouse 8:28
Screen Lock – Time Password 9:21

SUMMARY
– When you have an important level to pass or battle to win, and suddenly, completely out of the blue and at the most inopportune moment, there it is – an ad. Just turn on the Airplane Mode on your phone and the problem is solved!
– Every time you connect to a new Wi-Fi, your phone shows you dots instead of the actual password letters on your screen. But what if you need to quickly connect the other device to the certain source of Wi-Fi and you don’t remember the password? There is the app called Wifi Password Show.
– You can create your own texts for any occasion possible! Just go to Settings, choose Phone, then Respond with Text and voila – here you can make your own personal message that will be sent to your contacts.
– Turn on a Guest Mode! To switch it on, simply tap the User icon in the top right corner of the quick Settings panel. Then tap Guest.
– If you enter *#31# you will hide the number for all calls. If you need it just for one certain call, you can type #31# right before the number you’re calling.
– Audio Timer will allow your device to turn off all the audio at a certain time. This is available only to iOS users, though, and takes only a couple of quick and easy steps.
– Another one of the coolest features that your iPhone has – taking photos while filming a video. This option is available for all the iPhone models from iPhone 5 and onward.
– Tap the Share icon in any app, choose Android beam from the list of options, and then just put the devices together back-to-back. A couple more seconds and your mission has successfully been obtained.
– If it is necessary, Android users can easily use keyboard or mice. This can be very useful if your display is damaged or if you just need to type a lot of text. All you need to do to attach a keyboard or mouse to your Android phone is a USB on-the-go cable.
– ! The app is called Screen Lock – Time Password and it will make your phone’s current time (or any other option related to time) its lock screen password. Just look at the clock and unlock your phone with the current numbers.

Subscribe to Bright Side : https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/brightside/

Instagram: https://www.instagram.com/brightgram/

SMART Youtube: https://goo.gl/JTfP6L

5-Minute Crafts Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: BRIGHT SIDE
Published: 2017-11-16 07:04:30
Duration: 10M52S
Views: 21337156
Likes: 207016
Favorites: 0

How To Protect Your Facebook ID from Hackers

Dosto is Video main hum apko guide karien gy k ap Facebook ko kaisy mehfooz bana sakte hain k dosry log apki FaceBook id ka password chori na karien.
Channel: Asad Ali TV
Published: 2018-09-18 17:08:18
Duration: 6M38S
Views: 2926
Likes: 795
Favorites: 0

4 KHATARNAK SECRET Apps NOT AVAILABLE on Play Store! TOP BEST COOL ANDROID APPS UNDER 1MB NO ROOT

Download VidLike App – https://y7bnx.app.goo.gl/NamanChhabara

Hi Guys! In this video i will show you 4 amazing new hidden secret crazy cool awesome amazing android apps under 1mb size that are not available on google play store in 2018 Hindi
All these are must have android apps.

NOTE: THIS VIDEO IS FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY! THIS VIDEO DO NOT ENCOURAGE ANYONE TO DO ANYTHING WRONG! ALL THE APPS ARE COMPLETELY SAFE TO USE AND TESTED BY ME PERSONALLY!

APPS FEATURED:
1. CamCov – https://www.FilesGarage.com/viewfile.php?fid=1797&p=secretapps (SIRF 25KB SIZE HAI ISKA)
2. Download Instagram Lite App Official – https://www.FilesGarage.com/viewfile.php?fid=1795&p=secretapps (600KB)
3rd app music wali ka download link mere instagram ki bio me hai – https://instagram.com/NamanChhabra_ or @NamanChhabra_

VIDEO COVERS:
Hidden Apps on Android
Hidden Camera Recorder
Cool Apps
Cool Android Apps
Apps Not on Play Store
Hidden Apps in play store

Phone used in this video is OnePlus 6
BUY HERE ON AMAZON – https://amzn.to/2zFLQPB

Only for Business enquiries and event invites:
EMAIL: namanchhabra222@gmail.com
(You can also send me your products or gadgets for UNBOXINGS or Promotions)

Are we friends on Facebook? – https://fb.me/NamanChhabraYT (I am always active, almost)
Follow me on Instagram: http://instagram.com/NamanChhabra_ (For some Instagram exclusive giveaways!)
Follow me on Twitter: http://twitter.com/pingNaman (I don’t use it that much)
—————————————————-
(C)2018 | Naman Chhabra

7 ரகசிய APPS | Top 7 Secret Apps on Playstore

7 ரகசிய APPS | Top 7 Secret Apps on Playstore

#7 FREE Spyware & Malware Remover
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post.html

#6 Volume Lock
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_7.html

#5 Video Popup Player
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_61.html

#4 Touch Protector
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_96.html

#3 Hovering Controls Free
https://goo.gl/R9j5eU

#2 IP Webcam
https://www.top10tamil.net/2018/09/cctv.html

#1 Shake Music Player
https://www.top10tamil.net/2018/09/blog-post_57.html

#7 We are a team of ex government security professionals with over 50 years combined experience in the spy world.We have seen how easy it is to spy on anyone at anytime and we have decided to stop this. People deserve their privacy and we will not stop until we have wiped out all commercial spyware.Incognito is the only Anti Spyware application that protects you against real spyware that can be installed on your device by anyone with a credit card. #6 Control your volume level, lock it, and never miss it again. #5 Video Popup Player which is a class apart with innovative features! Start doing Real Multi-tasking!! Float one or more videos on top of any other applications like SMS, Email, maps, browsing etc. Keep doing your work, while also watching a movie in pop-up! You can even resize (pinch / zoom) your video popups and much more .#4 Touch Protector is a touch disabling app to prevent unintended operations on the touch screen and buttons. This app completely disables touch operations on the other app which is displayed on the screen. Most customizable and no ads! #3 this app is used to sey shortcut when you wave in yiut sensor to open apps
#2 IP Webcam turns your phone into a network camera with multiple viewing options. View your camera on any platform with VLC player or web browser. Stream video inside WiFi network without internet access.Optional Ivideon cloud broadcasting is supported for instant global access. #1 Allows you to change the music track by shaking the phone.Perfect for users that don’t want to unlock the phone to manually change tracks. You can change background image and widget’s color as you want.Set the timer on this app and it will turn off the music after the time runs out.

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2018-09-07 23:49:01
Duration: 9M10S
Views: 238314
Likes: 5590
Favorites: 0

4 BIG MISTAKES YOU ARE DOING ON YOUR PHONE DAILY! DON’T DO THIS TO YOUR ANDROID PHONE

Hi Guys! In this video i will show you 4 mistakes and wrong things that we all do with our android smartphone which we should never do so be safe and never do this in pubg mobile phone 2018 Hindi

OUTRO MUSIC:
GTA San Andreas Theme Song Remix – https://www.FilesGarage.com/viewfile.php?fid=1782&p=ringtones

QUERIES SOLVED:
Incognito is not safe
incognito mode Google Chrome
App lock
App lock kaise tode
Phone in back pocket
Android Tips
Android How to
Android myth
Things not to do with android

Only for Business enquiries and event invites:
EMAIL: namanchhabra222@gmail.com
(You can also send me your products or gadgets for UNBOXINGS or Promotions)

Are we friends on Facebook? – https://fb.me/NamanChhabraYT (I am always active, almost)
Follow me on Instagram: http://instagram.com/NamanChhabra_ (For some Instagram exclusive giveaways!)
Follow me on Twitter: http://twitter.com/pingNaman (I don’t use it that much)
—————————————————-
(C)2018 | Naman Chhabra

Channel: Naman Chhabra
Published: 2018-09-08 17:52:52
Duration: 5M53S
Views: 46289
Likes: 4675
Favorites: 0

iOS 12 vs 11.4.1 FINAL Speed Test! Actually 2x Faster??

Ultimate iOS 12 vs iOS 11 Speed Test Comparison! iOS 12 vs 11.4.1 Faster? Startup, App Launching, Benchmarks on ALL iPhones.

iOS 12 FULL Review: https://youtu.be/7clM07S0H_E

Channel: EverythingApplePro
Published: 2018-09-18 03:13:57
Duration: 10M1S
Views: 351049
Likes: 11801
Favorites: 0

Unique Gadgets Under Rs500 | Part 10 | Tech Unboxing 🔥

Unique Gadgets Under Rs500 | Part 10 | Tech Unboxing 🔥

LED Touch Flexible Strip :- https://amzn.to/2MBxwJi

Motion Activated Light :- https://amzn.to/2OzIm4s

Toilet Bowl Light :- https://amzn.to/2Ow5eSn

Transparent Cooling Fan with Blue LED :- https://amzn.to/2Dbx70u

3D Vr Box :- https://amzn.to/2OvKNEQ

My Camera :- http://amzn.to/2G8SFc9
http://fkrt.it/nD6p62NNNN

My Tripod :- http://amzn.to/2Fv2boK
http://fkrt.it/KqNKnLuuuN

My Microphone :- http://amzn.to/2G89cgm
http://fkrt.it/Kiwt2LuuuN

Facebook :-https://www.facebook.com/Tech-Unboxing-120577425352597/

Instagram :-https://www.instagram.com/tech_unboxing007/?hl=en

LIKE SHARE AND SUBSCRIBE.

Channel: Tech Unboxing
Published: 2018-09-17 12:46:51
Duration: 15M27S
Views: 70466
Likes: 2216
Favorites: 0

YE VIDEO DEKH KAR BHOT BURA SHOCK HO JAOGE OR YAKEEN NAHI KAR PAOGE!

Download Hindi Keyboard App on Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tech.lang.keyboard.hindikeyboard

Hi Guys! In this video i will show you one amazing trick for android phone that you don’t know on how to prank call your friends without them knowing and awesome new latest hidden secret android trick, setting, apps, magic 2018 in Hindi.
#androidtricks #android #mustwatch #magic

APP FEATURED:
Download Call India by Intcall on Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GG.CallIndia

THIS VIDEO IS PURELY MEANT FOR EDUCATIONAL AND AWARENESS PURPOSES ONLY!

Follow me on Instagram – https://instagram.com/NamanChhabra_

VIDEO COVERS:
Call Someone with Unknown Number
Hidden Android Features 2018
Hidden Android Features & Tips
Hidden Android Tricks
Private Calling
Android Tricks
Hidden Android Apps
Android Call tricks
Android Calling App

Only for Business enquiries and event invites:
EMAIL: namanchhabra222@gmail.com
(You can also send me your products or gadgets for UNBOXINGS or Promotions)

Are we friends on Facebook? – https://fb.me/NamanChhabraYT (I am always active, almost)
Follow me on Instagram: http://instagram.com/NamanChhabra_ (For some Instagram exclusive giveaways!)
Follow me on Twitter: http://twitter.com/pingNaman (I don’t use it that much)
—————————————————-
(C)2018 | Naman Chhabra

Channel: Naman Chhabra
Published: 2018-08-11 12:19:16
Duration: 5M50S
Views: 82936
Likes: 9139
Favorites: 0

5 Cool Android Apps that you Must Try !

These top 5 apps are amazing and will completely change the way you use your mobile!

🔥 SUBSCRIBE FOR DAILY VIDS ► http://bit.ly/techburner | ★ ANDROID TRICKS► https://youtu.be/_wwdSuSvFHw

Business email : business@gmail.com

CLICK THE BELL ICON FOR SHOUTOUTS IN MY VIDEO

DOWNLOAD►
Groww App : https://groww.app.link/2ODKAAKxPP
Website : https://groww.in

Ar Moscow City : http://bit.ly/2NMQuRT
Marker : http://www.mediafire.com/file/ha0w6lgu89ewpkv/Panorama360_Marker.png/file

Your Hour : http://bit.ly/2NPKBDp
Idea Note : http://bit.ly/2OpSxZe
Live WaterPaper : http://bit.ly/2D3gxzV
Bolo : http://bit.ly/2NfWIdE

I POST COOL STUFF ON INSTAGRAM !

*JOIN ME ON SOCIAL MEDIA*
MY INSTAGRAM (@TechBurner) ► http://instagram.com/techburner
MY TWITTER (@Tech_Burner) ► https://twitter.com/tech_burner
MY FACEBOOK ► https://www.facebook.com/techburner1

Exclusive vids on my Second YouTube channel► http://bit.ly/techburner2

♫Music ♫ Random!
I hope this video was Useful and You liked all the Awesome apps released in 2018 !, Make sure to Leave a like on the Video if you did!
Cheers
Tech Burner
🙂

5 Weird Smartphone Gadgets on Amazon under 500 Rs !

These Cheap and Weird Gadgets will completely change how you use your smartphone! They can be easily bought from a nearby store or online!

🔥 SUBSCRIBE FOR DAILY VIDS ► http://bit.ly/techburner |

★ Business email : techburner2@gmail.com

CLICK THE BELL ICON FOR SHOUTOUTS IN MY VIDEO

LINKS►
Dynamo Charger : https://goo.gl/U1KJ4T
USB trimmer : https://amzn.to/2AF9Z9A
Night Light : https://amzn.to/2n5MT2m
Torch : https://amzn.to/2AA6ilz
Doorbeen : https://amzn.to/2O4YslR

I POST COOL STUFF ON INSTAGRAM !

*JOIN ME ON SOCIAL MEDIA*
MY INSTAGRAM (@TechBurner) ► http://instagram.com/techburner
MY TWITTER (@Tech_Burner) ► https://twitter.com/tech_burner
MY FACEBOOK ► https://www.facebook.com/techburner1

Exclusive vids on my Second YouTube channel► http://bit.ly/techburner2

♫Music ♫ Last Summer Ikson
I hope this video was Useful and now you have the awesome Gadgets !, Make sure to Leave a like on the Video if you did!
Cheers
Tech Burner
🙂

Channel: Tech Burner
Published: 2018-08-03 16:36:45
Duration: 8M21S
Views: 246750
Likes: 14466
Favorites: 0

5 AMAZING Mobile Photography Tricks that YOU MUST KNOW!

These camera tricks will let you take DSLR like photos with any Android Smartphone! I will show some apps and some hacks that you can use to take awesome photos!

🔥 SUBSCRIBE FOR DAILY VIDS ► http://bit.ly/techburner | ★

CLICK THE BELL ICON FOR SHOUTOUTS IN MY VIDEO

LINKS►
High Speed : https://goo.gl/NkfLjU
Fast Burst Camera : https://goo.gl/jHMTV5
Burst Camera : https://goo.gl/KVVPUY

I POST COOL STUFF ON INSTAGRAM !

*JOIN ME ON SOCIAL MEDIA*
MY INSTAGRAM (@TechBurner) ► http://instagram.com/techburner
MY TWITTER (@Tech_Burner) ► https://twitter.com/tech_burner
MY FACEBOOK ► https://www.facebook.com/techburner1

Exclusive vids on my Second YouTube channel► http://bit.ly/techburner2

♫Music ♫ Before I Sleep – Muciojad
I hope this video was Useful and You liked all the DSLR Camera Tricks for Any Android Smartphone !, Make sure to Leave a like on the Video if you did!
Cheers
Tech Burner
🙂

Channel: Tech Burner
Published: 2018-08-07 18:05:28
Duration: 7M26S
Views: 293670
Likes: 19426
Favorites: 0

Cicada 3301: An Internet Mystery

In this video I explore an elaborate cryptographic internet puzzle orchestrated by a mysterious individual or group known as Cicada 3301.

Patreon: https://www.patreon.com/lemmino
Subreddit: https://www.reddit.com/r/lemmino
Twitter: https://www.twitter.com/lemmin0
Facebook: https://www.fb.com/lemmin0
Discord: https://www.discord.gg/lemmino

The puzzle I hid in this video has been solved:
https://www.lemmi.no/post/my-latest-puzzle

[Music]
Own work

Erang – Forever Lost In An Endless Dream
https://erang.bandcamp.com/track/forever-lost-in-an-endless-dream

Erang – The Highway Goes Ever On
https://erang.bandcamp.com/track/the-highway-goes-ever-on

Erang – Silent Bones
https://erang.bandcamp.com/track/silent-bones-2

Cicada 3301 – The Instar Emergence
https://www.youtube.com/watch?v=YA1fONCH-CY

Cicada 3301 – Interconnectedness
https://www.youtube.com/watch?v=ActGqDxBD4A

[References]
https://www.lemmi.no/cicada-3301

Channel: LEMMiNO
Published: 2018-05-19 16:41:16
Duration: 17M54S
Views: 6738803
Likes: 236505
Favorites: 0

DON’T BUY A LAPTOP BEFORE WATCHING THIS!

I will tell you some very important things that you should know before buying a laptop…

🔥 SUBSCRIBE FOR DAILY VIDS ► http://bit.ly/techburner | ★

Buissness Email : techburner2@gmail.com

CLICK THE BELL ICON FOR SHOUTOUTS IN MY VIDEO

LINKS►
BUY FROM HERE : https://amzn.to/2vkUOx8

I POST COOL STUFF ON INSTAGRAM !

*JOIN ME ON SOCIAL MEDIA*
MY INSTAGRAM (@TechBurner) ► http://instagram.com/techburner
MY TWITTER (@Tech_Burner) ► https://twitter.com/tech_burner
MY FACEBOOK ► https://www.facebook.com/techburner1

Exclusive vids on my Second YouTube channel► http://bit.ly/techburner2

♫Music ♫ Last Summer Ikson
I hope this video was Useful and you liked it, if you did press the thumbs up button.
Cheers
Tech Burner
🙂

Channel: Tech Burner
Published: 2018-08-05 17:00:22
Duration: 8M10S
Views: 218236
Likes: 14256
Favorites: 0

The CPU Intel SHOULD have made!

Check out Optoma’s NuForce BE Sport4 at https://amzn.to/2wo0eI6

Use offer code LINUS to save 40% on Madrinas Coffee at https://www.madrinascoffee.com/linus

The Core i7 8086K is boring… But we couldn’t pass up celebrating the 8086’s anniversary in style. Time for a little DIY action to turn it into a work of art!

Buy a Core i7 8086K:
On Amazon: http://geni.us/GJUNn
On Newegg: http://geni.us/6cnveS

Buy gold-plating kits:
On Amazon: http://geni.us/zPs8BM
From Caswell Canada: http://geni.us/rPg4

Buy Thermal Grizzly Conductonaut:
On Amazon: http://geni.us/X1AOvJ
On Newegg: http://geni.us/JV3gFVA

Discuss on the forum: https://linustechtips.com/main/topic/970543-the-cpu-intel-should-have-made/

Our Affiliates, Referral Programs, and Sponsors: https://linustechtips.com/main/topic/75969-linus-tech-tips-affiliates-referral-programs-and-sponsors

Linus Tech Tips merchandise at http://www.designbyhumans.com/shop/LinusTechTips/
Linus Tech Tips posters at http://crowdmade.com/linustechtips
Our Test Benches on Amazon: https://www.amazon.com/shop/linustechtips
Our production gear: http://geni.us/cvOS

Twitter – https://twitter.com/linustech
Facebook – http://www.facebook.com/LinusTech
Instagram – https://www.instagram.com/linustech
Twitch – https://www.twitch.tv/linustech

Intro Screen Music Credit:
Title: Laszlo – Supernova
Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=PKfxmFU3lWY
iTunes Download Link: https://itunes.apple.com/us/album/supernova/id936805712
Artist Link: https://soundcloud.com/laszlomusic

Outro Screen Music Credit: Approaching Nirvana – Sugar High http://www.youtube.com/approachingnirvana

Sound effects provided by http://www.freesfx.co.uk/sfx/

Channel: Linus Tech Tips
Published: 2018-09-10 16:57:24
Duration: 12M1S
Views: 1392485
Likes: 43149
Favorites: 0

The Most Important App Of The PlayStore For Android Mobile || Useful Android Apps.

1. Kk launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.launcher.kingking
2. Navbar app: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.navbarapps
3. Ephoto360: https://play.google.com/store/apps/details?id=editor.free.ephoto.vn.ephoto
4. Whitelist: https://play.google.com/store/apps/details?id=safecallin.mautoin.asia

◆My Second Channel link: https://www.youtube.com/channel/UCLqqNd5X4wsHb299uECyhxA

◆My Instagram Join:
https://www.instagram.com/hamesha_seekho/

◆Like My Facebook Page (Hamesha Seekho):
https://www.facebook.com/Hamesha-seekho-channel-136905890217300/
◆My personal Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009514058371

Internet Ki speed Kaise Badhaye 100% Working Method || by technical boss

Dosto yadi aapke Mobile me internet ki speed bhut slow hai aur aap apne internet ki speed ko badhana chahte ho to ye video aapke liye bhut important hai

Hello friends, Welcome to “Technical boss”, , I post a new video daily, on topics that create the most confusion, Please Subscribe to Technical boss,
————————————————————————————————-
►For business query- technicalboss2@gmail.com

Facebook page-https://www.facebook.com/technicalboss1/

Thanks

Channel: Technical boss
Published: 2018-09-12 13:31:24
Duration: 7M30S
Views: 96341
Likes: 5403
Favorites: 0

Top Android Apps! (September 2018)

Here are my picks for the best apps of the month!

LastPass – http://bit.ly/2Pmh9SN
Power Shade – https://is.gd/powershade
Resplash – https://is.gd/resplash
Lawnchair v2 – https://is.gd/lawnchair2
Quantum Dots – http://is.gd/quantumdots
YouTube Vanced (+ MicroG) – https://is.gd/youtubevanced
Overdrop – https://is.gd/overdrop
Musicana – https://is.gd/musicana
Sharedr – https://is.gd/sharedr
Alto’s Odyssey – https://is.gd/altosodyssey

Favorite Filmmaking Gear – https://bit.ly/2ExrBkA
Where I Got My Phone – https://goo.gl/C9LWug

Instagram: https://instagram.com/sbeckmans/
Twitter: https://twitter.com/sam_beckman

Thank you for watching this video! If you enjoyed it, feel free to jump on board by hitting subscribe. Also, I’ve linked some affiliate links below if you feel like you’d want to support the channel in that way 🙂

Amazon Affiliate – http://amzn.to/2jKNUwX
Affordable Budget Tech – https://goo.gl/oB215B

Channel: Sam Beckman
Published: 2018-08-29 02:39:46
Duration: 11M5S
Views: 129467
Likes: 3488
Favorites: 0

Mx player के 10 ऐसे फीचर जिसे जानकर चोक जायेगे आप बिलकुल जादू

Es video me mene mx player ke hidden settings or fitchar ke baare md btaya hai thaq
Channel: Tech Series
Published: 2018-08-22 04:47:10
Duration: 10M34S
Views: 117558
Likes: 8048
Favorites: 0

जितनी मर्जी उतना पैसा देगी यह नई एपलीकेशन !| Rs.30000₹/-हर रोज़ सीधे आपके पेटीएम या बैंक एकाउंट में

Referral Code : 305171

Referral Code : 305171

💥यहाँ से डाउनलोड करें इसे क्लिक करें :

http://whatfun.in/install/?code=305171

#makemoneyonline
#earnmoneyonline
#earnpaypalcash
#earnpaytmcash
#earnfreebitcoin
#whatfunapp

Hey,

Welcome to Whatfun – comedy video app.

Use my refer code :305171

http://whatfun.in/install/?code=305171

Channel: Kumar Piyush
Published: 2018-09-09 02:10:52
Duration: 7M
Views: 104864
Likes: 2079
Favorites: 0

WOW! 7 AWESOME LIFE HACKS AND CREATIVE IDEAS

Hello my dear friends, in this video I’m going to show you WOW! 7 AWESOME LIFE HACKS AND CREATIVE IDEAS

❉ SUBSCRIBE ❉ for new interesting Videos : https://goo.gl/UmqahH

➥ Thank you for watching !

❉ Follow ❉ TQT HACKS :

● YouTube : https://www.youtube.com/tqthacks
● Facebook : https://www.facebook.com/tqthacks
● Twitter : https://www.twitter.com/tqthacks

Music : Alex Skrindo – Jumbo [NCS Release]

NCS
http://soundcloud.com/nocopyrightsounds
http://instagram.com/nocopyrightsounds_
http://facebook.com/NoCopyrightSounds
http://twitter.com/NCSounds
http://spoti.fi/NCS

Alex Skrindo
https://www.facebook.com/AlexanderSkrindo
https://soundcloud.com/alex-skrindo
https://twitter.com/AlexSkrindo

Channel: TQT HACKS
Published: 2018-09-14 06:57:54
Duration: 10M14S
Views: 44644
Likes: 481
Favorites: 0