ျမန္မာဇာတ္ကား- ရင္ဘတ္ဖြြင့္တဲ့ေသာ့- ေအာင္ရဲလင္း၊ ေဖြးေဖြး

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာကို တီဗီကေန ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း
မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို တီဗီမွ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္
စေလာင္း႐ုပ္သံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
PSI, IPM, INFOSAT စေလာင္းမ်ားျဖင့္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စေလာင္းစက္ရဲ႕တပ္ဖိုးမွာလည္း
၃ေသာင္းမွ ၄ေသာင္း၀န္းက်င္တြင္သာ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး
လစဥ္ေၾကး ႏွစ္စဥ္ေၾကး စသည့္ မည္သည့္အခြန္အခမွ
ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လံုး
တစ္ႀကိမ္သာ ေငြကုန္ၿပီး ၂၄နာရီလံုး အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ
စေလာင္းမ်ားတြင္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းအျပင္ အျခားျပည္တြင္း
႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကိုလည္း
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။
မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
အသစ္စက္စက္ ျမန္မာဇာတ္ကား ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း
မဟာမိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းမွာ တင္ထားပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv&pageId=none&rdid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

မခ်စ္ဘူးမုန္းတယ္ ႏိုင္းႏုိင္း ေအးၿမတ္သူ

Channel: Blue Panda
Published: 2019-04-19 10:20:40
Duration: 1H52M52S
Views: 6968
Likes: 130
Favorites: 0

ျမန္မာဇာတ္ကား- ခ်စ္သူကဖန္ဆင္းထုဆစ္ထားတဲ့ကၽြန္မ-ေအာင္ရဲလင္း၊ ေရႊမႈံရတီ

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာ ႐ုပ္သံမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

Channel: Mahar
Published: 2018-03-21 11:25:18
Duration: 1H39M36S
Views: 1477609
Likes: 6121
Favorites: 0

ဟားေလာက

ဒီေန႔ ဟားေလာက ေလးမွာေတာ “အေဖ” ဆိုတဲ႔ အစီစဥ္ေလးနဲ႔ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္..။ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ၾကည္႔ရႈ အားေပးၾကပါဦးေနာ္..။
Channel: For Comedy Channel
Published: 2016-01-12 04:47:57
Duration: 44M47S
Views: 465689
Likes: 1825
Favorites: 0

ျမန္မာဇာတ္ကား-စိန္ၾကည္မ-အားသစ္၊ထက္ထက္မိုးဦး

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာကို တီဗီကေန ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း
မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို တီဗီမွ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္
စေလာင္း႐ုပ္သံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
PSI, IPM, INFOSAT စေလာင္းမ်ားျဖင့္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စေလာင္းစက္ရဲ႕တပ္ဖိုးမွာလည္း
၃ေသာင္းမွ ၄ေသာင္း၀န္းက်င္တြင္သာ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး
လစဥ္ေၾကး ႏွစ္စဥ္ေၾကး စသည့္ မည္သည့္အခြန္အခမွ
ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လံုး
တစ္ႀကိမ္သာ ေငြကုန္ၿပီး ၂၄နာရီလံုး အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ
စေလာင္းမ်ားတြင္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းအျပင္ အျခားျပည္တြင္း
႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကိုလည္း
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။
မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
အသစ္စက္စက္ ျမန္မာဇာတ္ကား ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း
မဟာမိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းမွာ တင္ထားပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv&pageId=none&rdid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

Channel: Mahar
Published: 2018-05-15 09:37:06
Duration: 1H31M13S
Views: 477857
Likes: 2589
Favorites: 0

အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 2 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀ (အဆင္ေၿပရင္subscribeလုပ္ေပးပါအုံး)

အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 1 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀
https://youtu.be/e3x7UA3eEZ8
အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 2 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀
https://youtu.be/gaPdxiSsfEA
Channel: Blue Panda
Published: 2019-04-02 17:36:17
Duration: 56M13S
Views: 48200
Likes: 358
Favorites: 0

Best IPTV App For Android Over 5,000 LIVE Tv Channels + Free Movies and Shows

Best IPTV App For Android Over 5,000 LIVE Tv Channels + Free Movies and Shows , WATCH FULL HD iPTV FREE ON ANY DEVICE (Android, iOS, Windows, Mac, Smart TV),

—————

Download : http://bit.ly/2GpQJ0D

————————-
Subscribe in the channel
————————-

[Applications world] BEST CHANNEL ON YOUTUBE !! OFFERS YOU EVERYDAY APPS IPTV TO WATCH CHANNELS ..
SUBSCRIBE NOW
PLEASE

———————-
———————-

Youtube channel link : http://bit.ly/2EuAyNx

———————
———————

❤️❤️❤️ THANK YOU ❤️❤️❤️

#IPTV
#Applications_world
#android

[LIVE] Wild Animals Ultimate Fights | Gorilla vs Leopard | Let’s Explore the Animal Planet 2019

[LIVE] Wild Animals Ultimate Fights | Gorilla vs Leopard | Let’s Explore the Animal Planet 2019
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Please SUBSCRIBE Channel : https://bit.ly/2T5edf6
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
♡♡♡ MORE ♡♡♡
❣LIVE❣ ➤ https://bit.ly/2OgDXar
(͡๏̮͡๏) MUST WATCH ➤ Animals Survival Discovery
https://bit.ly/2pLMQtN
(͡๏̮͡๏) Animals Fight Survival ➤ https://bit.ly/2OfJjCy
(͡๏̮͡๏) Big Cats POWER ➤ https://bit.ly/2OhC2Cj
(͡๏̮͡๏) Snake Documentary ➤ https://bit.ly/2C2BI2W
(͡๏̮͡๏) Crocodile Fight Formidable ➤ https://bit.ly/2pKGQBs
(͡๏̮͡๏) Leopard Hunting Awesomeness ➤ https://bit.ly/2A0OyO2
(͡๏̮͡๏) Reproduction Animals ➤ https://bit.ly/2pIGnje
►►►►►►►►► THANKS FOR WATCHING ◄◄◄◄◄◄◄◄◄
♡♡♡AND DON’T FORGET TO LIKE COMMENTS AND SUBSCRIBE!♡♡♡
Channel: Animals Hunting
Published: 2019-01-10 09:13:41
Duration: 0S
Views: 4121988
Likes: 6166
Favorites: 0

New Free internet 100% – Ideas Free internet at home 2019

Hello Everyone!
Welcome to my channel. My channel talking about New Free internet 100% – Ideas Free internet at home 2019
Don’t forget to subscribe, like, and comment my video.
I will upload a creative video every day.
Thanks for watching.

This video talks about Free Energy

-free energy
-how to make
-free energy generator
-light bulb
-dc moto
-new technology
-how to
-ideas info
-science projects
-magnet
-motor
-electricity
-diy
-generator
-energy
-experiment
-project
-electric
-magnet with fan 100%
-experiment project 2018
-do it by yourself
-How to get free internet
-free internet
-free internet phone 100% work

+Music :
Tobu – Hope [NCS Release]
https://www.youtube.com/watch?v=EP625xQIGzs

Channel: Energy Tech
Published: 2019-01-05 04:15:36
Duration: 7M36S
Views: 21662305
Likes: 130367
Favorites: 0

Free Energy Using Speaker Magnet Technology For 2019

Hello Everyone! This is video.Would like to present you Free Energy Using Speaker Magnet Technology For 2019. We all trust you enjoy our video tutorial about “Home Tech” right here, and don’t forget to subscribe to our channel. we highly recommend you to have a look at our playlist if perhaps you wish to discover more good clips.

Stay update:

+Like our Fanpage: https://www.facebook.com/gettech.youtube
+Follow Use on Google+: https://plus.google.com/102107112746867512056
+Follow Use on Twitter: https://twitter.com/gettech_youtube
+Follow Use on Pinterest: https://www.pinterest.com/gettech_youtube/

Thank you for watching!

Channel: Home Tech
Published: 2019-02-26 05:42:13
Duration: 7M19S
Views: 7674708
Likes: 40627
Favorites: 0

STUDIO KEY TV REVIEW|ENJOY ALL BEST CHANNELS,SPORT,MOVIES AND MORE

finaly studio key tv iptv service is back with new discounted pricing !! check all details about that by visiting :

web site : http://studiokeytv.com

Facebook page :
https://www.facebook.com/itsonly24dollars/

Facebook name key nicks

keyimports00@gmail.com

Channel: Applications world
Published: 2019-04-14 17:18:32
Duration: 5M26S
Views: 687
Likes: 33
Favorites: 0

नीता अंबानी के 5 सबसे महंगे और अजीब शौक, कीमत जानकर होश उड़ जायेगे || Nita Ambani Jio

Please subscribe for more Videos,

Subscribe 👉 https://www.youtube.com/National%20news%2018

Contact- NationalNews18@yahoo.com

The Background Song by Kevin MacLeod Is under licensed Creative commons Attribution License (Https://Creativecommons.org/by/4.0/)
ARTIST – http://Incompetech.com/

Disclaimer- Some contents are used for educational purpose under fair use. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Please Like the video and subscribe to the channel thank you for watching

Channel: National News18
Published: 2019-03-05 07:29:40
Duration: 4M33S
Views: 6160555
Likes: 42147
Favorites: 0

5 PODEROSAS APPS DELUXE PROHIBIDAS | El MEJOR CINE En ANDROID | PELICULAS Y SERIES HD LATINO | JeaC

SUSCRIBETE: http://goo.gl/yhnO0M
Hola! En este video te voy a mostrar 5 poderosas aplicaciones deluxe edition prohibidas para tu telefono android, el mejor cine en android, peliculas y series en hd latino, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar las notifiacaiones y sobretodo compartir este video.

DESCARGAS:
http://www.androidjeac.com/2019/04/5-poderosas-apps-deluxe-prohibidas-el.html

CANAL SECUNDARIO: http://bit.ly/2Insj5L

REDES SOCIALES:
Twitter — https://twitter.com/JeaCN
Facebook — https://www.facebook.com/JeaCn
Instagram — http://instagram.com/androidjeac
Twitch — https://www.twitch.tv/jeac
Discord — https://discord.gg/aDQetZ8
Web — http://androidjeac.com/
Grupo de Facebook — https://goo.gl/sEMc97

CONTACTO — jesusacostan@gmail.com

SECCIONES DEL CANAL:

APPS PREMIUM — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vD4QDfrHZAsJFVuaB4WhcFw

APPS PROHIBIDAS — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vDN8K0vBIZvEWTtFhIPYe0A

TOP 7 APPS — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vBuh0iD5hsJdfi_hXQbIw6r

APPS PEDIDAS PRO SUBS — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vC1qb8biy4PHqrKjcPvxxrV

PERSONALIZACIONES — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vCXq1aglppN8sztxbZNFH8q

APPS ANDROID — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vAJ7dgD52husH1iel_OiF-E

TOPS JUEGOS — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vBfLsWMB8XpZjmQGqyF6Doq

REVISADOS — https://www.youtube.com/playlist?list=PL3_D_cGsn9vChAyYhTzVhe9zKxpUppswg

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Track: Rogers & Dean – No Doubt (Rival x Cadmium Remix) [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Free Download / Stream: http://ncs.io/NoDoubtRemixYO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

#Top #Apps #Android #Deluxe

Descubierta Tecnología Imposible en Ruinas Antiguas

A nuestro paso por la ciudad sagrada de Hattusa (Turquia), la capital del imperio Hitita, hemos podido observar algunos signos que muestran la evidencia, del uso de una avanzada tecnologia en la antiguedad, de la que no se tiene constancia.

OTROS CANALES
Canal de Noticias (Misterios Sin Resolver): https://goo.gl/ceFZeF
Canal de viajes (Viajes a lo Desconocido) https://goo.gl/FVGxnW

REDES SOCIALES
Facebook: https://goo.gl/9ZoyQS
Twitter: https://goo.gl/ewk8vf
Instragram: https://goo.gl/tDfnbC

Pagina web: https://tierrademisterios.com/

Apoya el canal: https://goo.gl/txnvU2

Channel: MisteriosOcultosTv
Published: 2019-02-21 16:08:23
Duration: 4M37S
Views: 691155
Likes: 7349
Favorites: 0

¡EL LOGRÓ SACAR ESTE LINGOTE! 12 PERSONAS QUE ENGAÑARON AL SISTEMA

Para asuntos de derechos de autor, por favor contactenos a: copymanager.mn@gmail.com

BRAIN TIME ► https://goo.gl/UjQntt

Sabes, hay gente que es increiblemente astuta. Ellos logran encontrar ventajas donde, al parecer, no deberian haberlas. Y se les ocurren maneras inusuales de resolver problemas. Lo unico que puedes hacer es felicitarlas. El video de hoy es sobre esta clase de personas. Son capaces de engañar al sistema y salir ganando en cualquier situacion. ¿Estas listo para conocer a estos maestros? Entonces…

Channel: #Refugio Mental
Published: 2019-04-09 15:37:09
Duration: 12M20S
Views: 2744085
Likes: 49532
Favorites: 0

Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-250

🌍 Ralf Mamzkei apresenta os cinco melhores aplicativos para Android da semana de 12/04/2019

– MusiX Player PRO, 02:50 ► http://bit.ly/2Z5wMDF
– Whats Image Hider, 06:10 ► http://bit.ly/2Z5ZWSZ
– Simulacão de Fluidos Gratis, 09:10 ► http://bit.ly/2Z39C0E
– Photo Editor Pro, 12:05 ► http://bit.ly/2Z39DSg
– Endless Lake, 16:05 ► http://bit.ly/2Z4nKGS

✅ Curso de Manutencão e Conserto de Celulares
✅ Videos Gratuitos link abaixo:
https://go.hotmart.com/D7512418L?ap=0b27
https://go.hotmart.com/D7512418L

✅ Twitter ► @RalfMamzkei
✅ Instagram ► Ralf Mamzkei

✅ VEJA TAMBEM: ►

159 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-249
https://youtu.be/nnLMIfQU45w

158 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-248
https://youtu.be/TeY-8Sp6uEw

157 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-247
https://youtu.be/HDNYYkzFIUU

156 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-246
https://youtu.be/SCzAdcIFu7Q

155 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-245
https://youtu.be/RbNGSDxTF04

154 – Os 5 melhores aplicativos para Android – A19-244
https://youtu.be/_96lDVKrup0

#aplicativos #aplicativo #android #apps #app #melhoresaplicativos #melhoresapps #melhoresaplicativosandroid #top #tecnologia
#mejoresaplicaciones #5melhoresapps
#smartphone #celular

….

Channel: NaveA19Android
Published: 2019-04-12 02:21:35
Duration: 19M25S
Views: 9489
Likes: 1524
Favorites: 0

El Templo Kailasanathar NO fue Construido con Piedras – Antigua Tecnología Avanzada al Descubierto

¿Los antiguos constructores utilizaron tecnologia avanzada y maquinas de alta tecnologia en precision para lograr esta hazaña? ¿O tuvieron algun tipo de ayuda de otros Mundos?

Sitio Web: https://bit.ly/2sczSqH
Facebook: https://www.facebook.com/urmahtv/

Musica:
——————————————————————–
Music provided by Non Copyrighted Music:
https://youtu.be/INLxruz8mz8

Music used: Soaring by Kevin MacLeod
http://incompetech.com

Licensed under Creative Commons Attribution 3.0
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Channel: Urmah TV
Published: 2019-01-04 15:50:54
Duration: 12M39S
Views: 281904
Likes: 4047
Favorites: 0

Compré un iPhone X FALSO en China – ¿Qué tan malo es?

Channel: Luisito Comunica
Published: 2019-03-03 13:27:59
Duration: 17M35S
Views: 12141767
Likes: 427984
Favorites: 0

Best Android App To Watch And Download Movies Drama And Tv Shows

appLink:-https://www.yosafzai.com/filmyfy-apk-latest-version-download/

Best Android App To Watch And Download Movies Drama And Tv Shows

Ali online Channel:–https://www.youtube.com/channel/UCawm5E6IQB0ozCjMPtIXi6g

اپنے موبائل کے میموری کو کیسے بڑھائے؟
Increase Your Mobile Storage Upto 100 GB

Channel: Ali yousafzai
Published: 2019-04-11 16:38:23
Duration: 4M10S
Views: 501
Likes: 28
Favorites: 0

Nasreen Makeup Tutorial | Rahim Pardesi | Desi Tv Entertainment

Nasreen Makeup Tutorial | Rahim Pardesi | Desi Tv Entertainment

Haven’t had a fun moment today? Seem out of touch of what is happening in the entertainment world? Love to gossip? Want to be the first one to tell your friends about something before it becomes ‘happening’?

Well, this is the right channel for you! We give you entertainment news that breaks the internet DAILY only on DESI TV!

Don’t forget to subscribe: http://bit.ly/SubscribeToDesiTv You can now get a lovey discount for exclusive merchandize by putting in the promo code: VALENTINE valid till 14th February 2019, visit the store now at http://bit.ly/NasreenStrore

Channel: Desi Tv Entertainment
Published: 2018-11-28 06:11:56
Duration: 5M3S
Views: 699420
Likes: 4905
Favorites: 0

Spy camera app on android

Install “Spy Camera HD” for free and recoding Video like a real spy. This awesome tool lets you recoding Video in simple and fast way without any shutter sound and camera preview on your phone screen. Nobody will notice that you are recoding a Video.

Thanks for whatching, and please subscribe to connect us.
Watch this video to get $ 25 free from us: https://www.youtube.com/watch?v=CcNpASQU9_Q

Channel: XFix
Published: 2017-05-30 09:17:10
Duration: 3M19S
Views: 1839892
Likes: 3201
Favorites: 0

Must Watch Funny😂😂Comedy Videos 2019 Episode 3 – Comedy Entertainment

Welcome!! My Respectful Subscribers and Visitors! Greeting from Cambodia!
This video i want to show you about : Must Watch New Funny😂😂Comedy Videos 2019 Episode 3 – Comedy Entertainment .
Subscribe my channel : https://www.youtube.com/channel/UC_SgQMPHPfScRZCUUL4p04A/videos?disable_polymer=1
FB : https://www.facebook.com/ComedyEntertainmentOfficial/

#ComedyEntertainment#MustWatchNewFunny#ComedyVideos2019#

Must Watch Funny,Comedy Videos 2019,New Funny Videos 2019,Try To Not Laugh,Very Comedy Videos 2019,Very Funny Videos
Bangladesh funny village boys, bangla funny prank, bangla funny natok, funny video 2018 whatsapp,
fun videos hindi, pagla baba, funny video bd, funny videos 2018, Must Watch Funny video,
Comedy videos in hindi, comedy videos in telugu, comedy videos tamil, funny fail compilation,
most top funny videos 2018, very funny village boys, Chinese funny videos, Top 10 comedy video 2018,
Try to Not compilation, best fun video clip, new funny video 2018, vines, fail videos

Channel: Comedy Entertainment
Published: 2018-11-23 05:03:22
Duration: 4M50S
Views: 11260954
Likes: 19240
Favorites: 0

Track Any Mobile Number With Exact Location Using Your Device Itself 2017

Get #1 cell phone tracker http://mspy-review.com/getmspy

Track Any Mobile Number With Exact Location Using Your Device Itself 2017 – Have you ever dreamt of finding the exact location of your family,friend,girl friend or boy friend.Yes,its possible and any software (or) victims phone are not needed.You could track their mobile number using your android device itself that too in just 2 minutes.Wanna find how???Watch the video till the end to find How To Track Any Mobile Number With Exact Location Using Your Device Itself 2017 with IP Address In Any Part Of The World.
————————————–
Connect with me Using Social Media:

Facebook – https://www.facebook.com/Tech-Lust-284698575227865/
Twitter – https://twitter.com/techvezio1
Google + – https://plus.google.com/u/0/111646583210646852090
___
LIKE | SHARE | SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS LIKE THIS
~
THANKS FOR WATCHING! –ENJOY-
———————————————————
Track Any Mobile Number With Exact Location Using Your Device Itself 2017

Channel: Tech Lust
Published: 2017-06-12 05:18:16
Duration: 4M29S
Views: 4220252
Likes: 44816
Favorites: 0

KODI 18 BEST BUILD OF 2019 FULLY LOADED WITH FREE PPV, MOVIES,TV SHOWS & MUCH MORE

🔥GET THE WORLDS BEST VPN 60% OFF🔥
DISCOUNT WITH MY EXCLUSIVE LINK ONLY
👉 https://goo.gl/ieCM97 👈

🔐A VPN protects your privacy online and secures your Internet connection. Without a VPN your internet provider can and will see ALL of your internet activity and traffic. You can set up a VPN on most of the devices you currently use including Amazon, Android, Apple, iOS, OSX, Windows, Smart phones and even directly to your wireless router. A VPN will allow you to get access to ALL of your favorite content from around the world safely and securely.
***DON’T RISK IT & PROTECT YOURSELF NOW***

🌎Visit my website for PIN CODE & more info @
https://www.electrical-md.com/

🙏Want to say THANK YOU? Donate to my channel here: https://www.paypal.me/electricalmd/

⚡Subscribe to my YouTube channel here: https://www.youtube.com/electricalmd/

🇺🇸💲(AMAZON LINKS TO THE *BEST* DEALS)💲🇺🇸

✔NEWEST *4K FIRE STICK*: https://goo.gl/4k3TWf

✔ALL NEW *FIRE TV CUBE*: https://goo.gl/u92Evp

✔NEWEST *4K FIRE TV*: https://goo.gl/WHDs4L

✔BLUETOOTH REMOTE https://goo.gl/LmGpx4

🚩FILELINKED CODES🚩

20417585 KODI SUPER STORE
85810914 SUPER APP STORE

🎥WATCH MY LATEST VIDEOS HERE🎥

▶TERRARIUM TV ON FIRESTICK: https://youtu.be/LjgFKP3fHp4

▶YOUR QUESTIONS ANSWERED: https://youtu.be/V2rG9ZpPlgo

▶WHY DO I NEED A VPN?: https://youtu.be/gKr0uyLqnX8

▶STOP BUFFERING FOR GOOD: https://youtu.be/kFU0mlQfnf4

▶LOADED KODI ON XBOX: https://youtu.be/7DRgNhKZn7Y

▶FREE MOVIES ON iPHONE: https://youtu.be/xFBBWu6tgcc

▶FULLY LOADED ANDROID BOX: https://youtu.be/bpYrolA0i3I

⭐Kodi is the ultimate entertainment center software. Supporting all the main video formats including stream-able online media, Kodi allows you to completely change the whole appearance of the interface with skins. The real power of Kodi comes from the vast selection of user created third party Add-ons like Covenant, Placenta, Genesis, Exodus, Poseidon, Nemesis, Players Club, Uranus, Maverick, Yoda, Neptune rising, UK Turk and many others.

🌎 Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/ElectricalMD/

📸 Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/electricalmd/

😎Stay up to date with today’s ever changing technology by subscribing to my channel and always get the most recent updates by ringing the bell. Please remember everything I do is for ♦EDUCATIONAL PURPOSES ONLY!♦ On my channel you will learn how to install apps, apks & Kodi. And it doesn’t matter if you are using Kodi 16, Kodi 17, or Kodi 18. If it’s a fire stick, fire TV 4k, fire cube, laptop, PC, cellphone, tablet, Xbox, iPhone, iPad, kodi box or other android device. I will show you tips tricks and secrets about all of your different devices. I also do some really cool tech reviews and give my honest opinion on different electronic devices.

🙏Thank you so much for spending your time to watch my video and please don’t forget to LIKE & SUBSCRIBE. See you next video✌

———————————————————————————————————-

📌DISCLAIMER
I/WE have no affiliation with KODI, XMBC or any other business or application mentioned in this video. Due to the nature of this content, we are not responsible for the content streamed to your device and neither do we condone piracy of ANY kind, so you must satisfy yourself that either you or the sites accessed for streaming have the copyright agreements in place and are entitled to access this content. This and all other videos are intended for information purposes only. We are only reporting sites that provide information which is freely available elsewhere. We do not host or upload any video, films, media file, live streams, servers (avi, mov, flv, mpg, mpeg, divx, dvd rip, mp3, mp4, torrent, ipod, psp). We are not responsible for the accuracy, compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content streamed from your device. It is your responsibility to ensure that you comply with all your regional legalities and personal access rights regarding any streams to be found on the web. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or host sites. We have no control over the links on any site that we provide a link to. If you see any form of infringements, please contact appropriate media file owners or host sites immediately.

PLEASE DON’T TAKE THE RISK INSTALL A VPN TO STAY SAFE!
🔥GET THE WORLDS BEST VPN 60% OFF🔥
👉 https://goo.gl/ieCM97 👈

COPYRIGHT INFO – Disclaimer:
No copyright infringement intended. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use. Including purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Educational or personal use tips the balance in favor of fair use. The recent amendments to the Copyright Act of 1976 pertain to music and video.

20 MOST EMBARRASSING MOMENTS IN SPORTS

Channel: THE MAGNUM
Published: 2019-01-26 17:13:41
Duration: 10M1S
Views: 22134908
Likes: 62315
Favorites: 0

BEST NEW & FAST  KODI 17.6 & 18.1 BUILDS OF MARCH 2019 💥STREAM DIGITAL BUILDS💥

KODI 17.6 , 18.1 32 OR 64 BIT INSTALL W/ A BUILD
BK NOX 18.1 V 2.1 @ THE TIME OF THIS VIDEO*
STREAM DIGITAL REPO*

**IF YOU ALREADY HAVE DOWNLOADER**
KODI 17.6 URL
http://bit.ly/kodi176dr

KODI 18.1 32 BIT URL
http://bit.ly/kodi18132

KODI 18.1 64 BIT URL
http://bit.ly/kodi18164

FILELINKED INSTALL VIDEO- https://youtu.be/_GHNOgSnyWk
ANDROID BOX INSTALL VID- https://youtu.be/sr3wt98QmPY
REAL-DEBRID – http://bit.ly/drventureRD

**Dr. Venture Amazon Store Link**
https://www.amazon.com/shop/dr.venture

**Dr. Venture Website**
http://dr-venture.com/
________________________________________________________________
**DONATIONS**
https://www.paypal.me/drventure
________________________________________________________________
**FACEBOOK**
https://www.facebook.com/drventureyt/

**STREAM DIGITAL BUILDS**
https://www.facebook.com/groups/1983277395127169/
________________________________________________________________
**GROUP**
https://www.facebook.com/groups/1kodisource/

________________________________________________________________
*DR. VENTURE MERCHANDISE* *AND CLICK IT T SHIRTS*
https://teespring.com/stores/dr-venture-2

Amazon: http://bit.ly/drvmerch
________________________________________________________________

________________________________________________________________
***NEED A VPN***

*IP VANISH* https://www.ipvanish.com/?a_aid=DrVenture&a_bid=48f95966

*PURE VPN* https://billing.purevpn.com/aff.php?aff=33172

*NORDVPN* https://nordvpn.com/venture
_________________________________________________________________

COPYRIGHT INFO – Disclaimer: No copyright infringement intended. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use. Including purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Educational or personal use tips the balance in favor of fair use. The recent amendments to the Copyright Act of 1976 pertain to music and video.

best kodi build newest kodi build iptv march 2019

Channel: Dr. Venture
Published: 2019-03-07 06:21:04
Duration: 25M1S
Views: 76477
Likes: 1325
Favorites: 0

My baby is stuck on this game ! Works cooler than cartoons !

My baby is stuck on this game ! Works cooler than cartoons !

Friends, my name is Vanya! I am the author of the channel HandCraft.
On this channel I present everything that I have done with my own hands.
Creative ideas, useful tips !
We turn simple things into unique ones! Subscribe, it will be interesting! #restoration #Unbelievable #diy

Channel: HandCraft
Published: 2019-04-05 12:55:27
Duration: 7M12S
Views: 58539
Likes: 418
Favorites: 0

New Action Movies 2018 – Best Prison Action Movies – High Rated Movies HD English Sub

New Action Movies 2018 – Best Prison Action Movies – High Rated Movies HD English Sub
Channel: Compilations
Published: 2018-11-12 17:49:18
Duration: 1H23M19S
Views: 1822555
Likes: 4842
Favorites: 0

10 Places On Earth That Have Never Been Explored

It’s hard to believe that in this day and age there are parts of the world that still remain unexplored – but it’s true. Explorers have scaled the world’s tallest mountains and taken samples from Antarctica’s deepest sub glacial lakes. You can visit remote, exotic locales like the Galapagos from your web browser. And yet, some hidden corners of the Earth still remain essentially uncharted, home to very few people and investigated by only the most daring travelers. In the Siberian Sakha Republic in Russia, there’s an area the size of India that is pretty sparsely populated and unexplored. In Vale Do Javari Brazil, there’s an area the size of Austria inhabited by native peoples that most people aren’t even allowed to venture into. And let’s not get started on the vastness of our oceans, much of which still remains undiscovered. Today we are going to see 10 Places on Earth That have Never Been Explored.

#Isolatedplaces #islands #impossibleplaces

Channel: Mind Boggler
Published: 2019-04-05 09:56:13
Duration: 10M34S
Views: 24034
Likes: 812
Favorites: 0

MovieBox Pro Free Download ✅ How to get MovieBox Pro on Android & iOS 🎥

MovieBox Pro Free Download ✅ How to get MovieBox Pro on Android & iOS 🎥

Hello, today i will show you how to install MovieBox Pro for Free on Android and iOS Devices, without root and jailbreak, just use our website and get it for free. Watch our step-by-step video tutorial and do it now in five minutes, just check it and done! ✅ Download apk with our website for free.

#movieboxpro #movieboxprofree #movieboxfree

🌍 About MovieBox Pro APK for 2019:

The best app to watch movies and tv shows on mobile,there are more than 10000 movies and TV shows.

Global high-speed CDN network, no waiting.
No regional restrictions.
H265 encoding, saving traffic, higher definition.
All movies and TVs can be downloaded and cached without any restrictions.

MovieBox PRO TV ver is now available , you can watch movies and TVshows on the TV freely.

Moviebox Pro Download 🔥 How To Get Moviebox Pro Android/iOS/iPhone Tutorial

Moviebox Pro Download 🔥 How To Get Moviebox Pro Android/iOS/iPhone Tutorial

Moviebox Pro Download for free for iOS and android? In this video I am showing you how to get moviebox pro download for free for iPhone, iOS and Android systems. To get free moviebox pro download for iphone/iOS/Android just follow the steps on the video.

To download moviebox pro for free, you don’t need jailbreak. This Moviebox Pro Download is working great on iPhone, iOS and Android systems and doesn’t require jailbreak.

Channel: Giigante
Published: 2019-03-14 23:34:44
Duration: 5M3S
Views: 2716
Likes: 192
Favorites: 0

How To Remove Virus & Fix Errors On Any Android Device

Don’t Forget to be The COOL GUY Who Gives A Thumbs Up to this video|| Do Subscribe For more || Like|| Comment || SHARE !!

Subscribe To TheAndroidGuy For Future Updates- http://goo.gl/vp4rG9

Phone Used In The Video (TheAndroidGuy’s Phone)-http://goo.gl/WJ6g28

Some Of My Other Videos (You May like them)

10 Hidden Android Features –https://goo.gl/QIw3XF

How to Kick People Off Your Wifi – https://goo.gl/jixNKQ

Save Upto 90% Data On Android – 5 Quick Tips –https://goo.gl/1NPbsz

TOP 10 Android Games That You Should be Playing NOW- https://goo.gl/KlsUui

How to Get Playstore GiftCards For FREE Legally- https://goo.gl/PgLyop

*NOTE* – On Some devices Like that From Samsung,sony,LG and others running on a custom version of android has a slightly different method of booting into the safe mode.If the method shown in the video didn’t seem to work on your device then try the following

ANY QUESTIONS?
Ask In The Comments =)

FOR MOST SAMSUNG PHONES-

Method #1-
1. Turn Off your Samsung Device.Then, turn it on
2. While your Samsung Device is turning on, constantly pressing the home button OR the Back button
3. You will see safe mode at the bottom left corner of the screen.

METHOD #2-
1. Turn off your phone.
2. Press the Power button and keep holding until you see ‘Samsung’ logo on the screen.
3. When the logo appears in the screen, release the Power button and hold down the volume down button
4. Keep on holding the Volume Down until your phone finishes rebooting.
5. If you were successful, you will see ‘Safe mode’ on the bottom left corner of the screen.
6. Now release the Volume Down button.
7. If you fail to boot into Safe mode, just turn off your samsung Galaxy and repeat the process.

FOR LG DEVICES
(Mostly older ones)

1.With device Turned OFF, press and hold the Power button until the LG logo appears then release.
2. With the LG logo still onscreen, press and hold the Volume down button (located on the left-edge of the device).
3.Continue to hold Volume down button until “Safe mode” appears in the lower-left of the unlock screen then release.
Note The process may take up to 45 seconds to complete.

FOR SONY DEVICES
(Sony devices are like mystery from chemistry)

1. Turn off the phone.
2. Press and hold down the power key until the phone vibrates.
3. Wait until the Xperia logotype disappears.
4. Press and hold the volume down key until the phone vibrates, and safe mode appears.

More ways to boot into safe mode —

HTC phones with physical buttons

Turn off the phone. If you can’t turn off the phone, remove the battery, wait a few seconds, and then reinsert the battery to restart the phone.
Press and hold the Menu button and then turn on the phone. As the phone starts, keep holding down the Menu button until the lock screen appears or you see “Safe Mode” in the bottom corner.
Nexus One

Turn off the phone. If you can’t turn off the phone, remove the battery, wait a few seconds, and then reinsert the battery to restart the phone.
Turn on the phone.
When the phone logo appears, press and hold the trackball on the phone until the lock screen appears or you see “Safe Mode” in the bottom corner.

Tablets with Android OS version 4.1 or later- The Methods shown in the video

Tablets with Android OS version 4.0 or earlier

Press and hold the power button until the power options menu is displayed, then release the power button.
Tap the Power Off option.
After the tablet has powered off, press the power button to turn the tablet on.
When the logo is displayed (brand name or other startup logo), press and hold the Volume Up and Volume Down buttons until the tablet loads into Safe Mode.

Unfortunately,some device manufacturers block safe mode option on there custom version of android making it impossible for you to boot into the safe mode.Why?? Big corporations,Dont ask =P

On devices running on stock version of android like nexu,motorola moto phones,or devices running a stock based android rom,the above video will work.Anyways all the above Steps can be summed up into 4-5 Methods,If non of them were able to get your phone or tablet into safe mode then you we are left with only one resort ie. factory resetting *dramatic music plays in the background* (i don’t like using that word).

But no worries make sure that you subscribe to TheAndroidGuy as more quick and easy videos about everything android is on the way.I just bought a horse,while helps me record and edit videos,so from now on 2 + videos a week,that is if my horse dont fall ill =P

Some Of My Other Content (You Might like them)

How To Get PAID APPS For FREE Legally (2016)-https://goo.gl/txTglO

10 Hidden Android Features –https://goo.gl/QIw3XF

How to Get Playstore GiftCards For FREE Legally- https://goo.gl/PgLyop

How To Track LOST/STOLEN Android Device Without Any App- https://goo.gl/5u8vVT

Have a nice day
The Android Guy

Channel: The Android Guy
Published: 2016-01-20 18:04:17
Duration: 3M53S
Views: 2564749
Likes: 26112
Favorites: 0

Primitive Technology: Wattle and Daub Hut

I built this hut in the bush using naturally occurring materials and primitive tools. The hut is 2m wide and 2m long, the side walls are 1m high and the ridge line (highest point) is 2m high giving a roof angle of 45 degrees. A bed was built inside and it takes up a little less than half the hut. The tools used were a stone hand axe to chop wood, fire sticks to make fire, a digging stick for digging and clay pots to carry water. The materials used in the hut were wood for the frame, vine and lawyer cane for lashings and mud for walls. Broad leaves were initially used as thatch which worked well for about four months before starting to rot. The roof was then covered with sheets of paper bark which proved to be a better roofing material (*peeling the outer layer of bark does not kill this species of tree). An external fireplace and chimney were also built to reduce smoke inside. The hut is a small yet comfortable shelter and provides room to store tools and materials out of the weather. The whole hut took 9 months from start to finish. But it only took 30 days of actual work (I abandoned it for a few months before adding bark roof, chimney and extra daub ).

WordPress: https://primitivetechnology.wordpress.com/
Patreon page: https://www.patreon.com/user?u=2945881&ty=h
I have no face book page. Beware of fake pages.

Channel: Primitive Technology
Published: 2015-05-02 06:45:03
Duration: 11M14S
Views: 29308442
Likes: 396766
Favorites: 0

I’m switching to the Huawei P30 Pro

The Huawei P30 Pro is the latest flagship smartphone from Huawei. I’ll be switching from the Samsung Galaxy S10 to the Huawei P30 Pro in order to determine which is the best smartphone so far in 2019.

FOLLOW ME IN THESE PLACES FOR UPDATES
Twitter – http://twitter.com/unboxtherapy
Facebook – http://facebook.com/lewis.hilsenteger
Instagram – http://instagram.com/unboxtherapy

Channel: Unbox Therapy
Published: 2019-04-03 15:26:07
Duration: 4M34S
Views: 844136
Likes: 26647
Favorites: 0

MovieBox Pro Free Download ✅ How to get MovieBox Pro on Android & iOS 🎥

MovieBox Pro Free Download ✅ How to get MovieBox Pro on Android & iOS 🎥

Hello, today i will show you how to install MovieBox Pro for Free on Android and iOS Devices, without root and jailbreak, just use our website and get it for free. Watch our step-by-step video tutorial and do it now in five minutes, just check it and done! ✅ Download apk with our website for free.

#movieboxpro #movieboxprofree #movieboxfree

🌍 About MovieBox Pro APK for 2019:

The best app to watch movies and tv shows on mobile,there are more than 10000 movies and TV shows.

Global high-speed CDN network, no waiting.
No regional restrictions.
H265 encoding, saving traffic, higher definition.
All movies and TVs can be downloaded and cached without any restrictions.

MovieBox PRO TV ver is now available , you can watch movies and TVshows on the TV freely.

iOS 12.2 Jailbreak 2019 + TWEAKS Demo [Electra v1.0.10] – Get iOS 12 Jailbreak

iOS 12 Jailbreak [Electra v1.0.10] – http://getelectrajb.com – Get the best iOS 12 Jailbreak using the new Electra v1.0.10 for all the iDevices like iPhone, iPad and iPod. This Electra iOS 12.2 Jailbreak is completely new and is 100% safe and secure to use! At the end of this video, I will also show you how to easily install tweaks to your iDevice and use it. You can now Jailbreak iOS 12.2 for all the iPads and iPhones!

What will happen when you jailbreak iOS 12

There are lots of iOS devices available in the market that lots of people love to utilise. These devices including smartphones are considered the best tools among all because they offer a lot more secure and safe environment to your data. Additionally, these devices are very much hard to hack, nearly impossible.

Along with all these facilities, the iOS system restricts its users from some actions to perform that are common to most of the other users. Such as Bluetooth files from other devices. To deal with such kind of problems, people jailbreak iOS 12 devices.

So, here we are going to tell you about some things that will happen if you jailbreak iOS 12:

1. Installation of Cool Android Apps
iOS does not support Android apps, but sometimes people need some of them. In this case, the ios 12.2 jailbreak technique is the best option by which you will be capable of installing any Android app on your iOS device.

2. Access to Android devices
Another benefit to jailbreaking your iOS is access to the Android devices. iOS does not facilitate its users to get connected to any other device except iOS. This thing becomes a problem for some people because they have to share data sometime and because of the connectivity issue, they can not do that. In this case, the jailbreak ios 12.2 is the best option. It enables your iOS devices to get access and connect with any Android or other operating system devices.

3. No need to Stick on iTunes
Jailbreaking allows you to use other platforms along with iTunes. It breaks all the restrictions that had imposed on you by iOS and make you enjoy the soundtracks from any platform that you like.

Well, above are the benefits that ios 12 jailbreak offers to you. If you want to jailbreak your device, then contact us. We have the best ios 12.2 jailbreak tool that can jailbreak iOS 12.2 without needing any particular PC or MAC from you.

Channel: Mike Tozzimania
Published: 2019-04-03 16:01:47
Duration: 0S
Views: 2282
Likes: 415
Favorites: 0

Spotify Premium FREE – How to get Spotify Premium on Android & iOS 📲🎵

Spotify Premium FREE – How to get Spotify Premium on Android & iOS 📲🎵

Hello, today i will show you how to get Spotify Premium for Free on Android Smarphones and iOS iPhones etc… Just look our step-by-step video tutorial and get it for free, without jailbreak and root, just use our website named appmolly.com/sp

About Spotify Premium APK 2019:

Spotify is available free of charge on mobile phones and tablets. Listen to your music and podcasts wherever you are. In Spotify, you have access to the world of music and podcasts. You can listen to albums or performers or create your own playlists with your favorite songs. Do you want to discover new music? Choose a ready playlist that matches your mood or use personalized recommendations.

🌍 Website links 🌍

https://www.spotify.com/
https://www.facebook.com/Spotify/
https://twitter.com/Spotify
https://www.instagram.com/spotify/?hl=en

Channel: sanfilippo1975
Published: 2019-04-03 14:03:53
Duration: 5M22S
Views: 9380
Likes: 268
Favorites: 0

How to watch movies online on my Android phone

App link : http://bit.ly/2FQZhxa
Follow Me • Instagram : https://www.instagram.com/keerus143/

Join Telegram Group : http://bit.ly/2LR4Wow

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/kirankeerus

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/keerusfans

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/mobiletrickes
App link : http://bit.ly/2FQZhxa

Free Energy Using Speaker Magnet Technology For 2019

Hello Everyone! This is video.Would like to present you Free Energy Using Speaker Magnet Technology For 2019. We all trust you enjoy our video tutorial about “Home Tech” right here, and don’t forget to subscribe to our channel. we highly recommend you to have a look at our playlist if perhaps you wish to discover more good clips.

Stay update:

+Like our Fanpage: https://www.facebook.com/gettech.youtube
+Follow Use on Google+: https://plus.google.com/102107112746867512056
+Follow Use on Twitter: https://twitter.com/gettech_youtube
+Follow Use on Pinterest: https://www.pinterest.com/gettech_youtube/

Thank you for watching!

Channel: Home Tech
Published: 2019-02-26 05:42:13
Duration: 7M19S
Views: 6576620
Likes: 35444
Favorites: 0

World Dangerous Fast Machines Destroys Everything Modern Technology Heavy Machinery Crush Skills

Channel: Machines Factory
Published: 2018-08-29 09:20:13
Duration: 16M52S
Views: 16606180
Likes: 46567
Favorites: 0

കാമുകിയുടെ ഫോണ്‍ കാള്‍ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം

App link : http://bit.ly/2HPvGaD

Follow Me • Instagram : https://www.instagram.com/keerus143/

Join Telegram Group : http://bit.ly/2LR4Wow

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/kirankeerus

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/keerusfans

Following Me On Facebook : https://www.facebook.com/mobiletrickes
App link : http://bit.ly/2HPvGaD

Channel: Keerus
Published: 2019-02-04 15:42:45
Duration: 11M34S
Views: 20739
Likes: 299
Favorites: 0

Build House underground Using wood | Primitive technology , Building Skill

Welcome to Building Skill. In the videos i will be showing all you guys about Build house underground using wood | Primitive technology, building skill …………..

If you enjoys our channel …….Please help to Subscribe !

Dear Mr/Ms
Thank you very much for your value time to Watch our Videos ,Like,Comment,Share and Subscribe our videos on Building Skill Channel, and we will try all our best to find more idea as try to Create more videos to make your assist and more facilities.
If you have any idea or more convenience to support us please don’t hesitate to contact with us all time , I will reply to you when i saw recommend or all Question .
================================================
Thank you very much in advance
Best Regards
Building Skill
================================================
😍Enjoys & stay connected with us
☑️ https://www.youtube.com/channel/UCpNH_wHy-5JI4vNlWhu60Gg?cid=UCpNH_wHy-5JI4vNlWhu60Gg&tbft=1

Click here more videos Building Skill
– Unbelievable ! Two Men Building The Best Swimming Pool Ancient Skill : https://www.youtube.com/watch?v=QCOiIf4C0NA&t=21s

12:52
Building Skill : Swimming Pool Bamboo On The Giant Mud House
https://www.youtube.com/watch?v=Wspc2VqmE6g&t=1s

======Thank you for Subscribe and watching …..😍😘😘😍

Channel: Building Skill
Published: 2019-01-10 00:00:29
Duration: 13M51S
Views: 8732612
Likes: 82064
Favorites: 0

Tv9 Kannada Live | ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್

TV9 Kannada Live is 24-hour Kannada live news channel. TV9 karnataka established its image as one of India’s most watched and credible regional news channel worldwide. It is the most preferred Kannada news channel for Live Updates, Breaking News, Political News, Crime, Entertainment News and Film news, Sandalwood, Sports News, Sting Operations.

TV9’s popular shows revolve around: State Politics, Indian Politics, Economy, Sports, Films, Business, Social Cause, Satirical Comedies and Panel Discussions with eminent personalities.

Watch TV9 Kannada live news on YouTube – the most trusted and subscribed channel. Please click on the Subscribe button and the bell icon to get live updates.

#TV9Kannada #KannadaNewsLive #TVLive LIVENEWS #NEWSLIVE #KANNADALIVENEWS #KannadaLiveNews #KANNADALIVE #ಟಿವಿ9 #ಕನ್ನಡನ್ಯೂಸ್ #ಲೈವ್ #ನ್ಯೂಸ್

► Download TV9 Kannada Android App: https://goo.gl/OM6nPA
► Subscribe to Tv9 Kannada: https://youtube.com/tv9kannada
► Circle us on G+: https://plus.google.com/+tv9kannada
► Like us on Facebook:https://www.facebook.com/tv9kannada
► Follow us on Twitter: https://twitter.com/tv9kannada
► Follow us on Pinterest: https://www.pinterest.com/tv9karnataka

Channel: Tv9 Kannada
Published: 2019-03-29 04:21:08
Duration: 0S
Views: 5003138
Likes: 6959
Favorites: 0

best movie apps for android 2019 || watch free online new movies in any android devices

watch free online new movies in any android devices

TechnicalmahendarinHindi

Note:-👉👉ALL THE IMAGES/PICTURES/MUSIC SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE
RESPECTED OWNERS AND NOT ME….I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEO !

DISCLAIMER: 👉👉This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only .Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

#technicalmahendarinHindi #Hollywood #Bollywood #Action #BollywoodComedy #EmotionalMovies

1) watch free online new movies in any android devices
2) watch free online new movies 2018
3) watch free online new movies
4) watch free online movies without downloading or
Signing up
5) watch free new movies online without downloading

Please Subscribe My channel…🙏🙏

अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले!!

अनुष्का शर्मा का लीक हुआ मोबाइल नम्बर, 9867473178 इस नम्बर पर करिए उनसे बात

दुनिया का कौन लड़का नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रैंड हॉट एंड सेक्सी हो और अगर वो लड़की बॉलीवुड सिलेब्रिटी हो तो मजा ही आ जाए है ना ! बॉलीवुड की हॉट ब्यूटी अनुष्का शर्मा ने अपने फैंस के लिए एक व्हाट्सएप नम्बर जारी किया है जिससे आप सीधे अनुष्का से बात कर सकते हैं. यकीन नहीं हो रहा ना..तो पढ़िए आगे की खबर…
बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने फिल्म के प्रमोशन का एक अलग तरीका निकाला है. वह अपनी आने वाली फिल्म ‘फिल्लौरी’ के लिए प्रशंसकों के साथ वाट्सएप पर जुड़ी हैं. फिल्म के प्रचार के सिलसिले में वह हर सप्ताह प्रशंसकों से बात करेंगी.
फॉक्स स्टार स्टूडियोज की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शिखा कपूर ने बताया, ‘हम अपनी फिल्म को लेकर लगातार नए विचार तैयार करते रहना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म से जुड़ सके’. इस फिल्म में अनुष्का भूत का किरदार निभा रही हैं. उन्होंने इस नए प्रमोशन के तरीके के लिए अपना प्राइवेट नंबर शशि के नाम से रजिस्टर कराया है, जो फिल्म में उनके किरदार का नाम है. वह वाट्सएप के वीडियो कॉलिंग फीचर से प्रशंसकों के साथ बात करेंगी.
यह नंबर 9867473178 है. प्रशंसकों को अपने वाट्सएप कॉन्टैक्ट में शशि को जोडऩा होगा, जिसके बाद उन्हें शशि से सीधे जुडऩे का मौका मिल जाएगा. फिल्म के प्रचार अभियान के दौरान यह नंबर लगातार उपयोग किया जाएगा. इसे फिल्म प्रमोशनल का नया तरीका माना जा रहा है.
अनुष्का शर्मा, दलजीत दोसांज और ‘लाइफ ऑफ पाइ’ फेम सूरज राज पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे. ‘फिलौरी’ नाम की इस फिल्म का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हुआ. रिलीज के साथ ही यह ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है. जैसा कि ट्रेलर में नजर आ रहा है फिल्म में अनुष्का शर्मा एक भटकती हुई आत्मा का किरदार निभाया है. वहीं दलजीत ने अनुष्का के पूर्व जन्म के प्रेमी का किरदार निभाया है. अंशई लाल निर्देशित ‘फिल्लौरी’ 24 मार्च को रिलीज होगी.
Channel: X-Trendz
Published: 2017-02-28 10:32:38
Duration: 1M44S
Views: 370118
Likes: 1992
Favorites: 0

latest new secret masala #app for android mobile 2019 || technical mahendar in Hindi

latest new secret masala #app for android mobile 2019

technicalmahendarinHindi

1) ullu web series kaise dekhe
2) ullu web series kaise dekhe full movie
3) ullu web series kaise dekhe free
4) ullu web series free download
5) ullu original web series free download hd

Note:-👉👉ALL THE IMAGES/PICTURES/MUSIC SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE
RESPECTED OWNERS AND NOT ME….I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEO !

DISCLAIMER: 👉👉This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for EDUCATIONAL PURPOSE only .Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research.Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use

#TechnicalmahendarinHindi #webseries #web #series

Please Subscribe My channel…🙏🙏

अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले!!

Channel: Technical Mahendar In Hindi
Published: 2019-03-23 11:18:33
Duration: 2M14S
Views: 10659
Likes: 662
Favorites: 0

SIMPLE LIFE HACK EVERYONE SHOULD KNOW | CREATIVE VANITY BAG | MY CRAFTS

SIMPLE LIFE HACK WITH TOOTHPASTE: https://youtu.be/pQcqJkZbT1A
SIMPLE LIFE HACKS WITH SMARTPHONE: https://youtu.be/FkOEzRZOvPg
Make Pen Stand by Color Paper:https://youtu.be/fyUuUHyj0qY
FIDGET SPINNER CRAFT IDEA:https://youtu.be/RQuoBZo_ylg
Plastic Bottle Craft Idea: https://youtu.be/AEvrJSQkT5M
SIMPLE LIFE HACKS WITH BANANA:https://youtu.be/7JQztGEmLXE
HAIR PIN AND LOVE ❤️ IDEA:https://youtu.be/deA0yHyaV9I
EPIC GLUE GUN HACK with CHOCOLATE:https://youtu.be/DIuhKPgO-2Q
SIMPLE LIFE HACKS WITH APPLE:https://youtu.be/SbF0KPmCRGQ
Apple and Onion Cool Ideas:https://youtu.be/lrx_6HUq-Wo
Paper Flower 🌺🌸🌹: https://youtu.be/1b4STJq_k1w

(Don’t miss those interesting video)
#MY_CRAFTS
#CREATIVE VANITY BAG
#SIMPLE_LIFE_HACK_EVERYONE_SHOULD_KNOW

In this video you will see CREATIVE VANITY BAG.
Hope you enjoy this video. Subscribe this channel to get more interesting life hack videos.
===============================================
Follow Us On:
►Website: http://mycraftsofficial.blogspot.com/
► Facebook :https://www.facebook.com/MYCraftsOfficial/
► Twitter: https://twitter.com/MY_CRAFTS_
===============================================
Music:
Roots by Tobu https://www.youtube.com/c/tobuofficial Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b… Music promoted by Audio Library https://youtu.be/5IySFYsR-DM

==============================
Subscribe ❤️❤️❤️ for MORE VIDEOS: https://goo.gl/TBQ9I0

Channel: MY CRAFTS
Published: 2019-02-08 04:43:43
Duration: 3M22S
Views: 5880671
Likes: 3462
Favorites: 0

Así se conquista a Margarita – Aguila Roja

Tras empaparse bajo la lluvia, Juan y Margarita se secan juntos. Cuando va a estallar la pasion, el medico se arrepiente de haber seducido a la costurera con premeditacion. Puedes ver los capitulos completos de Aguila Roja en http://www.rtve.es/aguilaroja
Channel: RTVE
Published: 2009-04-24 15:46:19
Duration: 2M7S
Views: 79293708
Likes: 74322
Favorites: 0

यहा आप 50 रुपये मे जो चाहो वो कर सकते हो

Channel: Young India
Published: 2018-09-01 09:02:30
Duration: 2M43S
Views: 2630414
Likes: 4574
Favorites: 0

NEW MOVIE & SHOW APK MUST HAVE WORKS ON ANY ANDROID DEVICE (MAGIC TV APK)

NEW MOVIE & SHOW APK MUST HAVE WORKS ON ANY ANDROID DEVICE (MAGIC TV APK)

MAGIC TV INFO HERE: https://www.gary3dfxtech.com/magic-tv

BEST IPTV SERVICE BUY IT HERE: http://gnkiptv.com/

FILELINKED CODE FOR FIRESTICK /TV & ANDROID: 91583460

How to enter the code and install FILELINKED APP here:
https://youtu.be/oVro9FBTNhc

PROTECT YOURSELF WITH A VPN USING KODI OR APK’S
IPVANISH HERE: https://www.ipvanish.com/?a_bid=48f95966&a_aid=gary3dfx

PURE VPN HERE:
https://billing.purevpn.com/aff.php?aff=33582

BUY BEST ANDROID TV BOXES FROM BANGOOD.COM HERE:
https://us.banggood.com/custlink/GmK3dEhqeZ

********************************************************************
How to connect a mouse remote to amazon Firestick / tv
https://youtu.be/zy_ajSQsYtw

BUY KEYBOARD MOUSE REMOTE HERE:
http://amzn.to/2FaB3LS

DOWLOAD FILELINKED APK HERE:
http://www.gary3dfxtech.net/
OR
https://www.filelinked.com/

Firestick or tv download apk’s in the downloader app, on this url:
https://www.gary3dfxtech.com/apk

SUPPORT THE CHANNEL:
GARY3DFXTECH PATREON PAGE:
https://www.patreon.com/Gary3dfx

PAYPAL Donations here: https://www.paypal.me/gary3dfxtech

Bitcoin donation here: 16TaupPyNGUPw8AUk5KVqeUshYKecSJqF5

********************************************************************
INSTALL gary3dfxtech build 2.9 here:
https://youtu.be/umCZRHywJL0

Install kodi 17 on fire stick: https://youtu.be/BT1HzLHhHns

Best paid vpn service and how to install it here: https://youtu.be/_MAAB9nMOeE

IF YOU WANT ME TO REVIEW AND ITEM CONTACT ME
garyrzurita@gmail.com
gary3dfx@hotmail.com

*******************************************************************

Donations here: https://www.paypal.me/gary3dfxtech

Bitcoin donation here: 16TaupPyNGUPw8AUk5KVqeUshYKecSJqF5

Gary3dfxtech webpage: http://www.gary3dfxtech.com

Buy the best android boxes here: http://amzn.to/2g5oPKr

Buy fire stick here: http://amzn.to/2gmoxAp

Buy NVIDIA SHIELD AMAZON HERE: http://amzn.to/2kLjnjh

Support The channel buying games

G2A Games: https://goo.gl/zmScy9

RECOMMENDED WEB HOSTING PROVIDER
https://goo.gl/qnBPJ7

Best VPN Service
IPVanish Affiliate Link: https://www.ipvanish.com/?a_bid=48f95966&a_aid=gary3dfx

******************************************************
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA

twitter: https://twitter.com/Gary3dfxTech1
Facebook: https://www.facebook.com/Gary3dfxtech/

FREE LIVE TV CHANNELS 🔥USTV247🔥

FREE LIVE TV CHANNELS USING A WEBSITE
URL- ustv247.com

**Dr. Venture Amazon Store Link**
https://www.amazon.com/shop/dr.venture

**Dr. Venture Website**
http://dr-venture.com/
________________________________________________________________
**DONATIONS**
https://www.paypal.me/drventure
________________________________________________________________
**FACEBOOK**
https://www.facebook.com/DrVentureKodi/
________________________________________________________________
**GROUP**
https://www.facebook.com/groups/1kodisource/

________________________________________________________________
*DR. VENTURE MERCHANDISE* *AND CLICK IT T SHIRTS*
https://teespring.com/stores/dr-venture-2

Amazon: http://bit.ly/drvmerch
________________________________________________________________
**MY WI FI TV $20 SERVICE
**MY WI FI IPTV SERVICE** (I DO NOT OWN THIS SERVICE)
ACCOUNT SET UP LINK- https://mywifi.tv/dr-venture
________________________________________________________________
**KODI SOLUTIONS IPTV SERVICE**
ACCOOUNT LINK- https://kodisolutions.tv/clients/aff.php?aff=12
VIDEO INSTALL- https://youtu.be/VN-P5vzEiV0
________________________________________________________________
***NEED A VPN***

*IP VANISH* https://www.ipvanish.com/?a_aid=DrVenture&a_bid=48f95966

*PURE VPN* https://billing.purevpn.com/aff.php?aff=33172

*NORDVPN* https://nordvpn.com/venture
_________________________________________________________________

COPYRIGHT INFO – Disclaimer: No copyright infringement intended. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use. Including purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Educational or personal use tips the balance in favor of fair use. The recent amendments to the Copyright Act of 1976 pertain to music and video.

kodi live tv kodi best builds kodi xbox one addons 16.1

cyberflix apk freeflix hq bee tv vee

Channel: Dr. Venture
Published: 2019-01-27 05:19:13
Duration: 11M39S
Views: 270125
Likes: 5701
Favorites: 0

Why does LTT have so many staff??

I’ve been asked a lot of times why we have so many people working here. Today I’m going to answer the question one by one!
Channel: Linus Tech Tips
Published: 2019-03-29 22:05:24
Duration: 0S
Views: 5831
Likes: 827
Favorites: 0

THIS APP WILL CHANGE THE GAME M0VIES, SH0WS & lPT-V ALL IN ONE

THIS APP WILL CHANGE THE GAME M0VIES, SH0WS & IPT-V ALL IN ONE

MORE INFO HERE: https://www.gary3dfxtech.com/exousia

ALSO AVAILABLE ON FILELINKED APP

BEST IPTV SERVICE BUY IT HERE: http://gnkiptv.com/

FILELINKED CODE FOR FIRESTICK /TV & ANDROID: 91583460

How to enter the code and install FILELINKED APP here:
https://youtu.be/oVro9FBTNhc

PROTECT YOURSELF WITH A VPN USING KODI OR APK’S
IPVANISH HERE: https://www.ipvanish.com/?a_bid=48f95966&a_aid=gary3dfx

PURE VPN HERE:
https://billing.purevpn.com/aff.php?aff=33582

BUY BEST ANDROID TV BOXES FROM BANGOOD.COM HERE:
https://us.banggood.com/custlink/GmK3dEhqeZ

********************************************************************
How to connect a mouse remote to amazon Firestick / tv
https://youtu.be/zy_ajSQsYtw

BUY KEYBOARD MOUSE REMOTE HERE:
http://amzn.to/2FaB3LS

DOWLOAD FILELINKED APK HERE:
http://www.gary3dfxtech.net/
OR
https://www.filelinked.com/

Firestick or tv download apk’s in the downloader app, on this url:
https://www.gary3dfxtech.com/apk

SUPPORT THE CHANNEL:
GARY3DFXTECH PATREON PAGE:
https://www.patreon.com/Gary3dfx

PAYPAL Donations here: https://www.paypal.me/gary3dfxtech

Bitcoin donation here: 16TaupPyNGUPw8AUk5KVqeUshYKecSJqF5

********************************************************************
INSTALL gary3dfxtech build 2.9 here:
https://youtu.be/umCZRHywJL0

Install kodi 17 on fire stick: https://youtu.be/BT1HzLHhHns

Best paid vpn service and how to install it here: https://youtu.be/_MAAB9nMOeE

IF YOU WANT ME TO REVIEW AND ITEM CONTACT ME
garyrzurita@gmail.com
gary3dfx@hotmail.com

*******************************************************************

Donations here: https://www.paypal.me/gary3dfxtech

Bitcoin donation here: 16TaupPyNGUPw8AUk5KVqeUshYKecSJqF5

Gary3dfxtech webpage: http://www.gary3dfxtech.com

Buy the best android boxes here: http://amzn.to/2g5oPKr

Buy fire stick here: http://amzn.to/2gmoxAp

Buy NVIDIA SHIELD AMAZON HERE: http://amzn.to/2kLjnjh

Support The channel buying games

G2A Games: https://goo.gl/zmScy9

RECOMMENDED WEB HOSTING PROVIDER
https://goo.gl/qnBPJ7

Best VPN Service
IPVanish Affiliate Link: https://www.ipvanish.com/?a_bid=48f95966&a_aid=gary3dfx

******************************************************
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA

twitter: https://twitter.com/Gary3dfxTech1
Facebook: https://www.facebook.com/Gary3dfxtech/

Channel: Gary3dfx TECH
Published: 2019-03-28 22:45:25
Duration: 10M2S
Views: 2051
Likes: 152
Favorites: 0

ENTERTAINMENT HUB ALL NEW FILELINKED CODES AND UPDATED PINS MONTH OF APRIL

WELCOME TO MY CHANNEL

LIKE SUPPORT AND SUBSCRIBE

EMAIL
PLUSLIONO@GMAIL.COM

https://wp.me/paCYKr-3b

Channel: LEOs PLUS TV
Published: 2019-03-21 09:29:00
Duration: 8M59S
Views: 981
Likes: 35
Favorites: 0

Forget KODI – 10X BETTER THAN TERRARIUM TV !! 😉

Kodi always works great but sometimes it buffers and it doesn’t give you all the links that this new free movie app will give you, maybe you used other apps before like Terrarium TV, or other terrarium TV clones, FIND OUT ALL THE LATEST STREAMING NEWS HERE.

STREAMING NEWS SUBSCRIBE ➡ https://goo.gl/aUpQwv

More info – https://www.docsquiffy.com

Best vpn for firestick ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best vpn for android ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best vpn for kodi ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best vpn 2019 ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best Vpn Pc ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best vpn Streaming ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer
Best vpn deals ➡http://www.docsquiffy.com/VPNoffer

Subscribe – https://goo.gl/uzmJgq
More info – https://www.docsquiffy.com
Giveaways – https://www.docsquiffy.com/category/c…

Always use a VPN
🔥WORLDS BEST VPN 57% OFF🔥 👇EXCLUSIVE LINK HERE👇
http://www.docsquiffy.com/VPNoffer

Other firestick videos on my channel
HOW TO INSTALL NEWEST KODI 18.0 ON FIRESTICK!
NEW JANUARY 2019 UPDATE
INSTALL KODI ON FIRESTICK
INSTALL KODI 18 ON FIRESTICK
INSTALL KODI 17.6 ON FIRESTICK

➜ S U B S C R I B E ➜ https://goo.gl/uzmJgq

This is the fastest, easiest, and most effective way to install kodi on your amazon firestick 4K, fire tv or fire tv cube. No computer or laptop required for this. (install Kodi with no computer)

➜ S U B S C R I B E ➜ https://goo.gl/uzmJgq
————————————————————–
** If you Like This Video, hit the 👍LIKE button!!
————————————————————-

Kodi 18 Leia / 17.6 / 17.5.1 / 17.5 / 17.4 / 17.3 / 17.2 / 17.1

——————————————————————————–

🔸DOC SQUIFFY EXCLUSIVE DEAL for IPVaniish
http://www.docsquiffy.com/VPNoffer

🔸DOC SQUIFFY EXCLUSIVE DEAL for Strong VPN
http://www.docsquiffy.com/StrongVpn

🙏Want to say THANK YOU? Donate to my channel here: https://www.paypal.me/DocSquiffy

🔸Join me on Twitter for support – https://twitter.com/DocSquiffy

🔸Facebook page – https://www.facebook.com/DocSquiffy

🔸FB Group – https://www.facebook.com/groups/DocSq…

🔸Instagram – https://www.instagram.com/chris_squiffy

Enter Giveways – http://www.docsquiffy.com/category/co…

🔸🔸Subscribe – https://goo.gl/uzmJgq🔸🔸

Join my New Youtube Channel – https://goo.gl/M3UPjt

This video is made under the intentions of fair use of educational purposes to only teach the viewer. If we used your video and you would like it removed, please contact us on the following e-mail address:
drsquiffy@gmail.com

Please contact me via email provided rather then direct messaging me through YouTube.
Thank you! Were happy to talk.

COPYRIGHT INFO – Disclaimer:
No copyright infringement intended. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use. Including purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Educational or personal use tips the balance in favour of fair use. The recent amendments to the Copyright Act of 1976 pertain to music and video.

Channel: Doc Squiffy
Published: 2019-03-28 19:48:37
Duration: 3M18S
Views: 13457
Likes: 417
Favorites: 0