OMG!!2 அசத்தலான இதுவரை USE பண்ணாத APPS/3 Awesome Android Apps in tamil

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________

MY SECOND YOUTUBE CHANNEL:https://www.youtube.com/channel/UCvsb_EVOkpTY05r2odRm6Lw
_______________________________________________________

1.Torrent Villa:https://zipansion.com/2KqvP

2.T Torrent:https://zipansion.com/2KqgM

3.Couch-gram:https://zipansion.com/2Kqf5
__________________________________________________________
More Videos:
இவ்ளோநாள் இது தெரியாம போச்சே!All Model Samsung மொபைலுக்கும் OS போடுவது எப்படி?
https://youtu.be/i7EiW3a1Uyc

OMG!! 4 ரகசியமான இதுவரை Visit பண்ணாத Websites | 4 Useful Websites
https://youtu.be/YgB4GQsUQvE
__________________________________________________________

4 ரகசியத்தின் உச்சக்கட்டமான APPS | Top 4 Secret Apps in Tamil – Wisdom Technical

This are the Best Secret App of 2018 in Tamil. So hope you enjoyed this video.

First App
Keylogger
http://bit.ly/SecretApp1

Second App
TapTap
http://bit.ly/SecretApp2

APKPure
http://bit.ly/SecretApp3

Third App
747 Earning App
https://747.app.link/nOmMfAfhmN

Fourth App
Tamil Music ON – Tamil Songs
http://bit.ly/SecretApp4

In this Video we see about best Secret app of 2018 in Tamil. The first app is Keylogger lets you use a specially designed keyboard which resembles the regular Keyboard in look and feel, thus enabling you to trace each input that was typed through the Keyboard. Second App is is called and TapTap and APKPure offers a selection of the best Android games and Apps in 2016, no region lock worries. Download and play now for free,All Apps in the APKPure App are safe for your Android. They have to pass a signature verification check before they list in APKPure.APKPure mobile App is available in the following languages: English(US), Chinese. Coming soon: Arabic, Japanese, Dutch, German, French, Korean, Portuguese, Russian, Spanish, etc, Third App is called 747 is a fast-paced skill based game, in which players solve simple math puzzles. The player with greater accuracy and speed wins the game. In case of a tie, where both players have answered at the exact same time, or if both have answered incorrectly, the application will pick a random winner. This is a two-player game, and players are matched randomly by the app. If no players are available at a given time, the status of the game remains pending. As soon as a player gets matched to a pending game, the user is notified of the game results. And last Fifth App is Tamil Music ON – Tamil Songs it Download Tamil songs for free and we can listen unlimited Tamil songs online. Powerful download manager. Download multiple songs at a time.

For more details comment me below…

Wisdom Technical channel Provides Entertainment videos, Fun video’s, Reaction videos, Free Online Classes (video) for: Android, Computer, Online shopping, Internet, Facebook, Youtube, Mobile, Google, Twitter ,internet security, Discovering New Technology, Website Development, Tips & Tricks Online Classes. Get Latest Tech Updates in Tamil, We do Unboxing, Reviews, Laptops, Gadgets, Tips and also Apps.
————————————————————————————————————
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCk37AZtxmQAfemCDrAM4ftw
Facebook:
https://www.facebook.com/wisdomtechnical
Twitter:
https://www.twitter.com/askwisdomtech
Google plus:
https://plus.google.com/u/0/114297345583729003652
————————————————————————————————————

THANKS FOR WATCHING OUR CHANNEL AND KEEP SUPPORTING…

Channel: WISDOM TECHNICAL
Published: 2018-05-29 09:47:35
Duration: 5M56S
Views: 50074
Likes: 1275
Favorites: 0

4 மெர்சலான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
__________________________________________________
My Second channel:https://www.youtube.com/channel/UCvsb_EVOkpTY05r2odRm6Lw

__________________________________________________
AMAZON லிருந்து பொருள் வாங்குபவர்கள் இந்த LINK USE பண்ணி வாங்குங்கள்,SUPPORT OUR CHANNEL..நன்றி

AMAZON LINK:https://amzn.to/2qpyr7h
________________________________________________________
Download APPs:click skip ad and get apps

1.Vid Stitch:https://swifttopia.com/8scO

2.background video recorder:https://swifttopia.com/8slT

3.dub music player:https://swifttopia.com/8sqI

4.swipe pad:https://swifttopia.com/8swF
____________________________________________________
More videos:
4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil
https://youtu.be/P3ecoru5PHU

Laptop ல் OS போடுவது எப்படி?How to Change os on laptops in tamil.
https://youtu.be/g1m14Q9cLcc

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-04-12 07:25:02
Duration: 6M42S
Views: 157867
Likes: 2721
Favorites: 0

what happened to jetix ? | tamil

Jetix fans check out : https://www.youtube.com/channel/UC3GoSkH8I7QblAswowddK7g

Follow us on

Facebook :https://www.facebook.com/AndroPc-Tamil-172414606812120/

Twitter : (@ARIKIARAKKAN): https://twitter.com/ARIKIARAKKAN?s=09

Instagram : arikrishnan_24

Channel: AndroPc Tamil
Published: 2018-04-23 18:28:41
Duration: 6M44S
Views: 79119
Likes: 2708
Favorites: 0

5 சிறந்த Apps in 2018 | 5 Best Apps for Android in 2018(Tamil)

5 சிறந்த Apps in 2018 | 5 Best Apps for Android in 2018(Tamil)

#5 SideBar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fourhorsemen.quickpanel

#4 Vinci
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.vinci.android

#3 Native Clipboard Manager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhm47.nativeclipboard

#2 Color Phone Flash – Call Screen Theme, LED
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colorphone.smooth.dialer

#1 Versus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.versus

#5 Side bar enhances the aesthetics of your device and eases the access to your apps,contacts and toggles Features1.Add your favourite contacts,apps.2.Easy access to 10 toggles.3.You can see the detailed call report of a particular contact4.Improves the user interface.
#4 Dozens of inspiring filters for instant photo editing:– Enhance your photos.– Apply artistic filters and compare different art styles.– Have fun and add unique photo effects.– Share the results with your friends.
The algorithm was described in “Texture Networks: Feed-forward Synthesis of Textures and Stylized
#3 “The double-tap action is impressively fast for an app like this.” -Android Poli”Native Clipboard Is a Clipboard Manager That Stays Out of the Way” -Lifehacker
Native clipboard provides easy and seamless access to anything you copied by simply double clicking the desired text field. Then choosing a clip will automatically paste it.The clips can be :• Swiped away to delete them. • Long clicked to view the whole text. • Pinned to prevent deleting (Using the 3-dot menu).
#2 NEW call screen themes & call flash arrival! Get the call screen theme app with call alert and find amazing caller screen themes & call flash style Color Phone Flash – a call screen themes changer customizes caller screen with awesome caller screen themes and LED flash alert (call alert). You can choose any caller screen themes and LED flashlight alert (call alert) for your call screen through call screen changer. Download to enjoy FREE call alert & caller screen themes app!LED Flash Alert and Ringtones – the most popular call alert are available now to change the caller screen themes and caller screen display! Enjoy the perfect combo of call screen themes, LED flashlight alert (call alert) and ringtone! The unique caller screen themes and call flash make you be a start at the party, using the call screen changer.
#1 Versus is the comparison app which helps you make informed decisions with everything from product purchases to city destinations. Thanks to Versus making the right choice has become much easier.Versus is the sophisticated comparison platform presenting facts stripped of marketing influence, easy to digest—from phones to cities, over 30 product categories. The number of categories is getting bigger.Compare: phones, cameras, CPUs, tablets, headphones, graphics cards, cities, sports watches, single speakers, PC and gaming headsets, camcorders, monitors, fitness trackers, game consoles, motherboards, TVs, all-in-one DJ MIDI controllers, universities, robotic vacuum cleaners, washing machines, projectors, mobile phone headsets, gps navigation systems, scanners, e-readers, SSDs, smartwatches, MP3 players, voice recorders, MV* frameworks, ski resorts, washer-dryers, tumble dryers

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2018-05-24 00:35:59
Duration: 6M14S
Views: 195864
Likes: 4766
Favorites: 0

iPhone எல்லாம் இதுக்கு கால் தூசு ! Amazing 5 Smart Phones

iPhone எல்லாம் இதுக்கு கால் தூசு ! உலகின் விசித்திரமான 5 போன்கள் ! Amazing 5 Smart Phones

Welcome To Minutes Mystery. The World OF Mystery Videos. This Is the Final Destination Of Funny Facts, Strange Facts, unknown Facts, Mystery Facts. Hope You Will Enjoy Our Videos.

Channel: Minutes Mystery
Published: 2018-04-27 09:26:43
Duration: 5M15S
Views: 267659
Likes: 4210
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *