ျမန္မာဇာတ္ကား- ရင္ဘတ္ဖြြင့္တဲ့ေသာ့- ေအာင္ရဲလင္း၊ ေဖြးေဖြး

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာကို တီဗီကေန ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း
မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို တီဗီမွ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္
စေလာင္း႐ုပ္သံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
PSI, IPM, INFOSAT စေလာင္းမ်ားျဖင့္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စေလာင္းစက္ရဲ႕တပ္ဖိုးမွာလည္း
၃ေသာင္းမွ ၄ေသာင္း၀န္းက်င္တြင္သာ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး
လစဥ္ေၾကး ႏွစ္စဥ္ေၾကး စသည့္ မည္သည့္အခြန္အခမွ
ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လံုး
တစ္ႀကိမ္သာ ေငြကုန္ၿပီး ၂၄နာရီလံုး အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ
စေလာင္းမ်ားတြင္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းအျပင္ အျခားျပည္တြင္း
႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကိုလည္း
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။
မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
အသစ္စက္စက္ ျမန္မာဇာတ္ကား ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း
မဟာမိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းမွာ တင္ထားပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv&pageId=none&rdid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

မခ်စ္ဘူးမုန္းတယ္ ႏိုင္းႏုိင္း ေအးၿမတ္သူ

Channel: Blue Panda
Published: 2019-04-19 10:20:40
Duration: 1H52M52S
Views: 6968
Likes: 130
Favorites: 0

ျမန္မာဇာတ္ကား- ခ်စ္သူကဖန္ဆင္းထုဆစ္ထားတဲ့ကၽြန္မ-ေအာင္ရဲလင္း၊ ေရႊမႈံရတီ

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာ ႐ုပ္သံမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

Channel: Mahar
Published: 2018-03-21 11:25:18
Duration: 1H39M36S
Views: 1477609
Likes: 6121
Favorites: 0

ဟားေလာက

ဒီေန႔ ဟားေလာက ေလးမွာေတာ “အေဖ” ဆိုတဲ႔ အစီစဥ္ေလးနဲ႔ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္..။ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ၾကည္႔ရႈ အားေပးၾကပါဦးေနာ္..။
Channel: For Comedy Channel
Published: 2016-01-12 04:47:57
Duration: 44M47S
Views: 465689
Likes: 1825
Favorites: 0

ျမန္မာဇာတ္ကား-စိန္ၾကည္မ-အားသစ္၊ထက္ထက္မိုးဦး

ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ႐ုပ္သံၾကည္လင္ HD Quality ျဖင့္ ေန႔စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနသည္။ မပ်က္မကြက္ၾကည့္ရေအာင္ Mahar ကို Subscribe လုပ္ထားပါ။

* မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္း
မဟာကို တီဗီကေန ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း
မဟာ ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ရပ္ေ၀း ရပ္နီး႐ွိ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားကို ေန႔စဥ္ (၂၄) နာရီလံုးလံုး
အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို တီဗီမွ ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္
စေလာင္း႐ုပ္သံဖမ္းစက္ တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
PSI, IPM, INFOSAT စေလာင္းမ်ားျဖင့္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စေလာင္းစက္ရဲ႕တပ္ဖိုးမွာလည္း
၃ေသာင္းမွ ၄ေသာင္း၀န္းက်င္တြင္သာ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး
လစဥ္ေၾကး ႏွစ္စဥ္ေၾကး စသည့္ မည္သည့္အခြန္အခမွ
ေပးေဆာင္စရာ မလိုအပ္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လံုး
တစ္ႀကိမ္သာ ေငြကုန္ၿပီး ၂၄နာရီလံုး အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ကာ
စေလာင္းမ်ားတြင္ မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းအျပင္ အျခားျပည္တြင္း
႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကိုလည္း
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါတယ္။
မဟာ႐ုပ္သံလိုင္းကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ လာအို ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

– online channel 🌐 အင္တာနက္မွၾကည့္ရေသာ 🌐 ႏွင့္
– offline channel 🎬 တီဗီျဖင့္ၾကည့္ႏိုုင္ေသာ 🎬 စသျဖင့္
ေနရာစံုမွ လႊင့္ထုတ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။

* Mobile Mobile App
မိုုဘိုုင္းဖုုန္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုုင္ရန္အတြက္ ဖုန္း (သိုု႔) တက္ဘလက္မွာ
Mahar App-မဟာ အပလီေကးရွင္းကို
download ႏွင့္ install လုပ္ၿပီး ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားစြာကိုု
FREE ခံစား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
အသစ္စက္စက္ ျမန္မာဇာတ္ကား ႐ုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း
မဟာမိုဘိုင္း အပလီေကးရွင္းမွာ တင္ထားပါတယ္။

* Android ဖုုန္းသံုုးသူမ်ား အပလီေကးရွင္း ေဒါင္းရန္
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abccontent.mahartv&pageId=none&rdid=com.abccontent.mahartv

* Mahar TV social network
https://www.facebook.com/mahartvchannel
https://www.facebook.com/maharnetworks
https://www.facebook.com/abccsmm
https://www.facebook.com/mahardhamma

https://www.youtube.com/maharmovie
https://www.youtube.com/mahardhamma

* Mahar-မဟာ႐ုုပ္သံကိုု
1) PSI S2AEC HD / KU BAND စေလာင္း အနက္ေရာင္ အေသး
2) IPM လိေမၼာ္ေရာင္ စေလာင္းအေသး ႏွင့္
3) INFOSAT စေလာင္းဖမ္းစက္မ်ားျဖင့္
ျမန္မာ၊ ထိုုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားမွ
ဖမ္းယူ ၾကည့္ရႈ ႏိုုင္ပါတယ္။

မၾကာမီ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း အျခား ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားတြင္
ဖမ္းယူ ရရိွနိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

* Email
mahartvinfo@abccsmm.com
mahartvinfo@gmail.com

® This movie is all rights reserved by abc content solutions & its related channels.

Channel: Mahar
Published: 2018-05-15 09:37:06
Duration: 1H31M13S
Views: 477857
Likes: 2589
Favorites: 0

အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 2 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀ (အဆင္ေၿပရင္subscribeလုပ္ေပးပါအုံး)

အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 1 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀
https://youtu.be/e3x7UA3eEZ8
အခ်စ္၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား အစအဆုံး part 2 ေအာင္ရဲလင္း ခ်စ္သုေ၀
https://youtu.be/gaPdxiSsfEA
Channel: Blue Panda
Published: 2019-04-02 17:36:17
Duration: 56M13S
Views: 48200
Likes: 358
Favorites: 0

The ULTIMATE eBook Reader App For Android 2018 📚 FullReader – Best e-book Reader Review [ENGLISH]

The ULTIMATE eBook Reader App For Android 2018 📚 FullReader – Best e-book Reader Review [ENGLISH]

English Voiceover & Color Grading : The Android Arena (Visit Him For Awesome Quality Cinematic Content) : https://www.youtube.com/channel/UC0bo-N1OlFnmMNIwo_ahpdg

1 Like & Comment = Motivation For Me
1 Subscribe & Share = Huge Motivation For Bring Creative Content For You!

So Be My Motivation😊👍

LINKS TO DOWNLOAD (Shorten Links)

FullReader – e-book reader : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fullreader

• APPLICATION USE FOR EDITING •

° Video & Audio : Kinemaster Pro & Camtasia Studio 9
° Thumbnail : Ps Touch & Phonto
° Screen Recorder : Az Screen Recorder

DON’T FORGOT TO GIVE THUMBS UP IF YOU LOVE MOBILE KEEDA.

*Send Your Android Setups & We Will Feature it in Our Video*

Facebook Page – https://m.facebook.com/Mobile-Keeda-1…

Instagram Page – https://www.instagram.com/mobile_keeda/

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

About — Hello Friends, Welcome to ” M O B I L E K E E D A “, I created this Channel on 31 JANUARY 2017. in this channel you get interested android related content like “ANDROID SETUPS” “ANDROID CUSTOMIZATION” “BEST APPS LIST” “TIPS & TRICKS” in daily basis. I live in Maharashtra “PURE MARATHI” and i am doing this as full time You tuber. I Upload Daily interested and Quality Content For you. Hope You Like & Subscribe.

7 Brilliant Things You Can Do With Your Smartphone

7 Ingenious Tricks and Life Hacks for Your Smartphone. They will help you overcome some everyday problems and make your life much easier. And don’t miss a cool bonus tip at the end!
Nowadays smartphones not only have numerous features of their own but also allow you to download multiple apps for any possible situation and purpose.

TIMESTAMPS
Measure a distance 1:12
Test your remote control batteries 2:25
Control your phone without touching it 3:20
Drive safely 4:10
Send texts from your PC 5:02
Make better decisions 5:54
Keep yourself safe 6:59
BONUS 8:09

SUMMARY
– Download the app called SizeUp, which will let you measure anything you need quickly and easily. This app will help you deal with any challenge in the blink of an eye thanks to its ability to measure almost anything through your phone’s camera. Just run the program, point the camera at the object, and wait for the result.
– Take the remote control, point it at the camera, and press any button. If you see a red or pinkish light coming from the tip of the remote when you look at it through your phone’s display, it means the infrared signal is working properly and the problem, in this case, is the batteries.
– Wave Control is available for both Android and iOS devices. While using this app, you can launch music and video players or answer calls with a wave of your hand without worrying about getting dirt all over your screen while cooking or cleaning.
– If you’re driving in the dark and want to keep your eyes constantly on the road, you can download a certain app called Hudway, which will come in handy. This app helps you drive more safely, especially when it’s raining or snowing outside. It also clears the vision, when there’s fog.
– With the app called Mighty Text, you won’t miss a thing! It syncs your phone and computer or tablet and gives you the opportunity to manage SMS and MMS from your email. All messages linked to your phone number will appear on your computer screen, and you can also find them in your phone’s text inbox.
– To save your time and make the decision-making process a little bit easier, name your options, set characteristics, and let this app called Decision Crafting suggest the best choice instantly. The app makes the final decision after considering all the pros and cons of each choice and comparing them to one another based on different criteria.
– If you often come home late in the evening and feel unsafe on the streets, there’s an app called Bsafe, which may help to calm your nerves and deal with any potential danger. It will not only send an SOS message to your emergency contacts but will also record video and audio, track your GPS location, and set a timer that will automatically send an alarm to friends if you don’t turn it off in time.

Subscribe to Bright Side : https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/brightside/

Instagram: https://www.instagram.com/brightgram/

SMART Youtube: https://goo.gl/JTfP6L

5-Minute Crafts Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: BRIGHT SIDE
Published: 2017-10-10 18:50:18
Duration: 9M26S
Views: 7271552
Likes: 83142
Favorites: 0

10 Coolest Free Android Apps You Need Right Now!

Here are 10 really cool free Android apps you’ll want to get!
More Top Lists ▶ https://www.youtube.com/playlist?list=PLFr3c472Vstw-sCvBrlRTelW3ULg1-w3n
Subscribe Here ▶ https://www.youtube.com/user/ThioJoe?sub_confirmation=1

There are so many free android apps out there that it’s hard to find the best ones, but I’ve compiled a list of free apps that you’ll definitely want to know about if you don’t have them already! These include photo editing apps, security apps, productivity, and just plain fun. These should work on all the latest versions of android, and some are probably available on iOS as well.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Channel: ThioJoe
Published: 2017-03-07 16:36:58
Duration: 11M45S
Views: 1558807
Likes: 22093
Favorites: 0

Onyx Boox 7.8″ Nova, Nova Plus, 6″ Poke, Poke Plus, 13.3″ Max2 Pro at Frankfurt Book Fair

Onyx is showing all their new products at the Frankfurt Book Fair. Onyx Boox Nova is a 7.8″ E Ink e-reader with edge-to-edge glass, a brand new design, they present 2 different versions, one with a front-light and capacitive touch and the other with Wacom stylus touch, capacitive touch but no front light. The basic one with front-light is hitting the market around November 2018 while the other one with the Wacom stylus touch input comes early 2019 probably. Onyx also introuced Boox Poke, Poke Plus which are 6″ E Ink e-readers at the more affordable market segment. Then they also have the white colored 13.3″ Boox Max 2 Pro with 4GB RAM and 64GB Flash. This video was filmed at the Frankfurt Book Fair.
Channel: Charbax
Published: 2018-10-14 16:18:37
Duration: 11M12S
Views: 5855
Likes: 55
Favorites: 0

This App Let’s You Spy On Other Phones! Best Spy App For Any Android 2019 😱

This App Let’s You Spy On Other Phones! Best Spy App For Any Android 2019 😱

Get Your Spy App Here : http://bit.ly/2XVhktc

1 Like & Comment = Motivation For Me
1 Subscribe & Share = Huge Motivation For Bring Creative Content For You!

So Be My Motivation😊👍

LINKS TO DOWNLOAD (Shorten Links)

• APPLICATION USE FOR EDITING •

° Video & Audio : Kinemaster Pro & Camtasia Studio 9
° Thumbnail : Ps Touch & Phonto
° Screen Recorder : Az Screen Recorder

DON’T FORGOT TO GIVE THUMBS UP IF YOU LOVE MOBILE KEEDA.

*Send Your Android Setups & We Will Feature it in Our Video*

Facebook Page – https://m.facebook.com/Mobile-Keeda-1…

Instagram Page – https://www.instagram.com/mobile_keeda/

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

About — Hello Friends, Welcome to ” M O B I L E K E E D A “, I created this Channel on 31 JANUARY 2017. in this channel you get interested android related content like “ANDROID SETUPS” “ANDROID CUSTOMIZATION” “BEST APPS LIST” “TIPS & TRICKS” in daily basis. I live in Maharashtra “PURE MARATHI” and i am doing this as full time You tuber. I Upload Daily interested and Quality Content For you. Hope You Like & Subscribe.

Channel: Mobile Keeda
Published: 2019-03-19 12:39:16
Duration: 5M33S
Views: 1527
Likes: 83
Favorites: 0

Kobo Aura One: The Best Kindle Alternative

Amazon’s Kindle might dominate the e-reader space, but it’s not the only option out there. The Kobo Aura One packs a 7.8-inch display and water resistance, two things no current Kindle can offer – and it comes with some pretty cool conveniences to boot. Is that enough to overcome Kobo’s challenges in pricing and ecosystem? Watch the MrMobile Kobo Aura One Review to find out!

[SUBSCRIBE]

https://www.youtube.com/channel/UCSOpcUkE-is7u7c4AkLgqTw?sub_confirmation=1

[ABOUT THIS VIDEO]

MrMobile’s Kobo Aura One review was produced after seven days with a Kobo Aura One review device on loan from Kobo.

[PRODUCTS IN THIS VIDEO]

Kobo Aura One:
http://mrmobile.tech/2j

Google Pixel C:
http://mrmobile.tech/2k

udoq Docking Station 400:
http://mrmobile.tech/2l

[MUSIC]

“The Ballad of MrMobile.” Mobile Nations, 2016

“e-business” by Olive Musique, available at Premium Beat:
http://www.premiumbeat.com/royalty_free_music/songs/dubday

[SOCIALIZE]

http://facebook.com/themrmobile
http://instagram.com/themrmobile
http://twitter.com/themrmobile
https://www.snapchat.com/add/mrmobilesnaps
http://mrmobile.tech

[DISCLOSURE]

This post may contain affiliate links. See Mobile Nations’ disclosure policy for more details: http://www.mobilenations.com/external-links

Channel: MrMobile [Michael Fisher]
Published: 2016-10-05 16:13:34
Duration: 5M58S
Views: 315841
Likes: 5872
Favorites: 0

Thomson 40" 4K UHD HDR Smart Android TV Unboxing & Review ⚡ Cheapest 4K UHD TV Under 21,000

Doston, Aaj hum karte hai unboxing aur first impressions Thomson 40-inch 4K Ultra HD TV ka. Doston, ye sabse sasta 4K TV hai aur voh bhi sirf 20,999/- mein. Doston is video mein hum dekhte hai iski build quality, Picture quality aur baki sab. Agar apko ek 4K TV chahiye aur jyada paise nahi hai toh ye TV mein definitely apko recommend karunga.

#Thomson4KTV

Buy Thomson TV – http://fkrt.it/Je72hLuuuN

Thomson 40″ 4K UHD HDR Smart Android TV Unboxing & Review, Thomson 40-inch Smart TV, Thomson 4K HDR Smart TV Unboxing, Thomson, Android TV Unboxing & Review, Thomson 4K TV review, Cheapest 4K TV review, Best 4K TV under 25000, Best Smart TV under 25000, Cheapest 40 inch 4K TV, Best 4K Smart Television, Thomson, 4K TV, 4K UHD Television, sabse sasta 4K TV, Thomson Android TV, Best 4K LED Smart TV, LED TV, Thomson LED TV

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:00 Introduction
00:25 THOMSON 40″ 4K UHD TV Features
00:42 THOMSON 40″ 4K UHD TV Unboxing
01:43 THOMSON 40″ 4K UHD TV Build Quality
02:01 THOMSON 40″ 4K UHD TV Ports/Buttons
02:31 THOMSON 40″ 4K UHD TV OS
03:07 THOMSON 40″ 4K UHD TV Performance
03:30 THOMSON 40″ 4K UHD TV Video Quality
04:28 THOMSON 40″ 4K UHD TV Audio Quality
04:56 THOMSON 40″ 4K UHD TV Features
05:46 THOMSON 40″ 4K UHD TV Price
06:02 Verdict

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA FEBRUARY 2019 ⚡⚡⚡ FEBULOUS!!! : https://www.youtube.com/watch?v=lYxmzyifekQ

Honor View 20 Unboxing & Quick Review ⚡ Punch Hole Selfie, 48MP, Kirin 980 & GPU Turbo Hindi : https://www.youtube.com/watch?v=KXhOYyBmzi0

TOP 6 MOBILE PHONES UNDER 15000 BUDGET – JANUARY 2019 ⚡⚡⚡ :https://www.youtube.com/watch?v=JPqHLXOhzOQ

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

OPPO Reno ⚡⚡⚡ Find X Successor With Crazy Specs!

Doston, OPPO Reno Launch ho rahaa hai China mein, aur uske baad bahut hi jaldi aayega India mein bhi – Is video mein hum apko bataate hai sab kuch is naye phone ke bare mein. Iske specs, looks, design, Camera specifications aur sare features baahar aa gaye hai. Doston, OPPO Reno ek jabardast phone hone wala hai lekin iski price bhi chalu hogi 50,000 hazaar ke upar se… Aap humein bataaye ki ye phone apko kaise lagaa…

#OppoReno

OPPO Reno, OPPO Reno features, OPPO Reno overview, OPPO Reno vs OnePlus 7, OPPO Reno vs Find X, OPPO Reno specifications, OPPO Reno Camera, 10x Zoom Camera, Oppo, Reno, OPPO Reno with 10x Lossless Zoom, OPPO Reno India Launch, OPPO Reno India Price, OPPO Reno Launch Date,

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:00 Introduction
00:33 OPPO Reno Camera
01:35 OPPO Reno Specifications
02:43 OPPO Reno Display
03:14 OPPO Reno Battery
03:31 OPPO Reno Looks
03:48 OPPO Reno Assistant
04:14 OPPO Reno Price
05:05 Verdict

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA FEBRUARY 2019 ⚡⚡⚡ FEBULOUS!!! : https://www.youtube.com/watch?v=lYxmzyifekQ

Honor View 20 Unboxing & Quick Review ⚡ Punch Hole Selfie, 48MP, Kirin 980 & GPU Turbo Hindi : https://www.youtube.com/watch?v=KXhOYyBmzi0

TOP 6 MOBILE PHONES UNDER 15000 BUDGET – JANUARY 2019 ⚡⚡⚡ :https://www.youtube.com/watch?v=JPqHLXOhzOQ

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2019-03-15 11:04:00
Duration: 5M34S
Views: 44312
Likes: 5411
Favorites: 0

Thomson 4K UHD TV 40TH1000 Review,Thomson Smart 4K UHD TV Unboxing & Review,4K TV under 20000

Buy Link: coming on 16th march
Thomson 4K UHD TV 40TH1000 Review,Thomson Smart 4K UHD TV Unboxing & Review,thomson 4k ud tv under 20000

#wow404
#indiasOnly404k
#thomson4k

Channel: True Techy
Published: 2019-03-14 13:40:18
Duration: 12M56S
Views: 3156
Likes: 210
Favorites: 0

The Most Expensive Phone I’ll Never Use…

Shirt by Bylt – http://bit.ly/BYLT_UnboxTherapy
PROMO CODE: UNBOX22

The Red Hydrogen One Titanium finally showed up. Unfortunately it’s the most expensive smartphone I’ll never end up using.

FOLLOW ME IN THESE PLACES FOR UPDATES
Twitter – http://twitter.com/unboxtherapy
Facebook – http://facebook.com/lewis.hilsenteger
Instagram – http://instagram.com/unboxtherapy

Channel: Unbox Therapy
Published: 2019-03-14 15:54:05
Duration: 5M37S
Views: 991381
Likes: 28408
Favorites: 0

Bajaj Qute Review in Hindi | बजाज क्यूट रिव्यू | Worth the Wait?

Bajaj Qute quadricycle in-depth review. बजाज क्यूट का विस्तृत रिव्यू । We drive the new Qute and test it for its mileage, performance, handling, space, features and comfort. The Bajaj Qute is powered by a 216cc water cooled engine, with a power output of 13 hp and peak torque of 18.9 Nm of peak torque. The Vehicle has a fuel efficiency of 35kmpl for the petrol version and 45 km per kg for the CNG variant. The Qute is priced at Rs 2.63 lakh ex showroom Delhi for the petrol version and Rs 2.83 lakh ex showroom Delhi for the CNG version. Watch this review to know everything about the new vehicle.
Channel: Motoroids
Published: 2019-03-15 10:50:51
Duration: 28M47S
Views: 309
Likes: 31
Favorites: 0

1 BILLION DIRHAM SETUP TOUR

Aukat se Bahar Setup Tour 🙂

YouTube► http://bit.ly/CarryMinatiYT
Snapchat► https://www.snapchat.com/add/heyAjey
Instagram► https://www.instagram.com/carryminati/
Facebook ► https://www.facebook.com/CarryDeol/
Twitter ► https://twitter.com/CarryMinati

About CarryMinati: Youthoob certified member
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

PC SPECS
i7 6700 3.50 Ghz
GTX 1070
8 GB RAM
COOLER MASTER CABINET

LG MONITOR LG IPS FULLHD-0
DELL MONITOR DELL S2240L-4

Mic : BLUE YETI

SOURCE► BHAG NA SAALE

Disclaimer : DISCLAIMER: Please don’t go out of your way to or hate on anyone I talk about in my videos, this channel is to entertain people and I usually focus on joking about what the people are doing not the individual themselves, please don’t go spreading hate it’s all for laughs

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

If you are still scrolling clearly you have a lot of Free Time i can’t Believe you are still reading this But if you are reading this then i guess i have to say something special right ? umm I don’t know Modi is doing a good Job I guess and I am out of ideas Please stop reading now ѥ

Channel: CarryMinati
Published: 2017-01-03 15:27:42
Duration: 4M35S
Views: 3435996
Likes: 201620
Favorites: 0

4 வித்யாசமான இதுவரை யாரும் USE பண்ணாத Android APPS | 4 Best High Quality Apps

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
**********************************
ALL APPS LINK:https://wp.me/pahWe0-a8

**********************************
This Video About 4 Best High Quality Android Applications.

1.DIGI COP
DIGI COP is an android app.Using this app we can complainant to police about our missed phone and two wheeler.Using this app we can get back our missed phone or two wheeler.This app has many options using “Report loss” option enter your missed phone details and give submit.”Recovered Mobile search” option is used to recover our missed mobile from police.”Recovered two wheeler search” option is used to recover our two wheeler from police.This is very useful android apps.

2.REMOTE CONTROL
Using this app we can use our mobile as a mouse or keyboard for computer.
NEEDED SOFTWARE’S
Remote control app for android.
Remote control software for PC.
HOW TO USE
First install the remote control app in your phone and install remote control software in your PC.
Click hotspot on your mobile and connect your mobile with your PC.
Open the software in your PC and note the IP address.
Open the app in your mobile.In mobile this app has two options:Remotes,Devices.
Click the “devices” option and enter your IP address and any name.
Your phone will connect with your computer.
Now you can use your mobile as a mouse and keyboard for your PC.
This is very useful Android app.

3.CLONE IT
Using this app you can transfer all your old mobile details to your new mobile.(Like contact,audio,video etc..).
First install this app for your both mobiles.
Select the “Sender” option in your old phone and select the “Receiver” option in your new phone.
In new mobile select the needed details and click start.
Now all your details in the old phone will transfer to your new phone.

4.RADIO LAUNCHER
This is a launcher for android.This launcher looks like an old radio.This launcher will quickly access the apps.This is very simple,quick and superb launcher.This launcher very easy to use.
********************************

Electric Mouse Trap/Best Trap Homemade Work With Battery 12V Easy saving a Mice/Mouse Reject

Electric Mouse Trap/Best Trap Homemade Work With Battery 12V Easy saving a Mice/Mouse Reject
How to make a Mouse Trap homemade?
#ElectricMouseTrap
#MouseTrap
#MouseReject
Channel: Mouse Reject
Published: 2019-02-06 15:59:59
Duration: 7M32S
Views: 8034177
Likes: 42303
Favorites: 0

4 தெறிக்கவிடும் Android APPS |இதுவரை நீங்கள் பார்க்காத 4 Best Quality Apps

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
**********************************************
ALL APPS Link:https://wp.me/pahWe0-9L
**********************************************
இந்த APP இருந்தா இனிமே Whatsapp ல நீங்கதான் கெத்து தெறிக்கவிடலாம்
https://youtu.be/d7hQSogXmGs
**********************************************
This video contains 4 best quality apps for Android
What is Android App?
An Android app is a software application running on the Android platform. Because the Android platform is built for mobile devices, a typical Android app is designed for a smartphone or a tablet PC running on the Android OS.
**********************************************
Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2019-01-19 06:21:34
Duration: 3M44S
Views: 251176
Likes: 7160
Favorites: 0

23 BEST SPY HACKS THAT YOU’VE EVER SEEN

ULTIMATE SPY HACKS
This video is full of spy lifehacks that are super-useful in everyday life! We’ll teach you how to take prints from glass, open doors using a plastic card, make a hiding spot and a lot more!
There are a lot of ways to replicate fingerprints! To do this, cover the fingerprint with graphite powder, then apply sticky tape. Another way to copy fingerprints is to use lipstick. Cover the finger with lipstick and use scotch tape.
Check out how to create hidden storage place using faux book spines! This storage idea is inexpensive and easy to make and you can reuse your old books! Moreover, you can make secret stash with old binders that you don’t use anymore, cut them up and staple or tape them together. Ready! Use secret stash ideas for your feelings, money, phone and sometimes even alcohol! 🙂
Another super handy hack is about hiding money. Don’t know where to hide your saved money while traveling? Whatever your travel destination may be, you should know where to hide your money to avoid risks. And again, we prepared money safety tips for travelers that you can share with your friends! The main rule is to split up your money in different places.
Your hairbrush, lipstick or even sanitary napkin could be used as a safe place when you travel and enjoy new countries. A lot of travelers save their money by sewing their own protective pocket inside of shorts or pants.
Transform an empty lipstick container to stylish USB flash driver!
You’re gonna love this message hack! If you accidentally hit send button and want to erase the message, just switch on the airplane mode, your message will immediately be marked as ‘not delivered’, and you can easily delete it!

TIMESTAMPS:

00:10 Unexpected use of lipstick
00:36 How to fake fingerprints
01:41 Real agents hacks
05:16 Secret stash idea
08:17 Better hide your money

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/5min.crafts/
Instagram: https://www.instagram.com/5.min.crafts/
Twitter: https://twitter.com/5m_crafts

Subscribe to 5-Minute MAGIC: http://bit.ly/2ldditZ
Subscribe to 5-Minute Crafts GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Subscribe 5-Minute Crafts KIDS: https://goo.gl/PEuLVt

The Bright Side of Youtube: https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me

Music by Epidemic Sound: https://www.epidemicsound.com/

Channel: 5-Minute Crafts
Published: 2018-11-29 09:14:01
Duration: 11M32S
Views: 23220290
Likes: 209134
Favorites: 0

14 Crazy Facts about Michael Jackson | Tamil | Madan Gowri | MG

Instagram : https://www.instagram.com/madangowri

Twitter : https://twitter.com/madan3

Snapchat : madangowri

Channel: Madan Gowri
Published: 2019-02-13 12:21:03
Duration: 13M44S
Views: 315640
Likes: 18357
Favorites: 0

實拍中國大陸的加工廠!機器碰撞的聲音聽起來好爽

Channel: AMAZING MACHINE
Published: 2019-01-27 08:20:01
Duration: 5M39S
Views: 7904769
Likes: 21387
Favorites: 0

Source Code Xcode Led Torch Utility For iPhone Android

Link Sc

Hep us to be better
Subscribe – https://www.youtube.com/channel/UCSfzS8fvuv5-M20IKDSdGeA

Related :
Technical,technical sumer,task app,earning app source code,task app source code,trending,android,earning app,high quality earning app aia file,high quality earning app source code,free,code,source,android studio source code earning app,aia,android studio project code,earning app android studio source code,in hindi,hindi,Aia File,appybuilder,makeroid,android studio earning app source code,Best High Quality Earning App Source Code || Free Android Studio Project Code earning app source code, earning app source code android studio, earning app source code free, earning app source code free download tag:-android studio,aia file,free aia file,free project code,android studio source code,admob,adsense,appybuilder,makeroid,thunkable,android studio free source code,appybuilder aia file,best aia file,high quality aia file,android studio earning app source code Technical,whatsapp status,giveway,status saver,source cdoe,free source code android studio,status saver source code,project file,in hindi,hindi,technical sumer,free source code android studio,whatsapp status saver aia,free aia,aia,status saver aia,profesional app aia,appybuilder,thunkable,makeroid aia file,free project code,story saver app source code,android studio,android,studio,source,code,free project file,high quality,app

A 12-year-old app developer | Thomas Suarez

Most 12-year-olds love playing videogames — Thomas Suarez taught himself how to create them. After developing iPhone apps like “Bustin Jeiber,” a whack-a-mole game, he is now using his skills to help other kids become developers. (Filmed at TEDxManhattanBeach.)

TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design — plus science, business, global issues, the arts and much more.
Find closed captions and translated subtitles in many languages at http://www.ted.com/translate

Follow TED news on Twitter: http://www.twitter.com/tednews
Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED

Subscribe to our channel: http://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

Channel: TED
Published: 2012-10-24 19:28:17
Duration: 4M41S
Views: 6422078
Likes: 82351
Favorites: 0

The thrilling potential of SixthSense technology | Pranav Mistry

http://www.ted.com At TEDIndia, Pranav Mistry demos several tools that help the physical world interact with the world of data — including a deep look at his SixthSense device and a new, paradigm-shifting paper “laptop.” In an onstage Q&A, Mistry says he’ll open-source the software behind SixthSense, to open its possibilities to all.

TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes. Featured speakers have included Al Gore on climate change, Philippe Starck on design, Jill Bolte Taylor on observing her own stroke, Nicholas Negroponte on One Laptop per Child, Jane Goodall on chimpanzees, Bill Gates on malaria and mosquitoes, Pattie Maes on the “Sixth Sense” wearable tech, and “Lost” producer JJ Abrams on the allure of mystery.

TED stands for Technology, Entertainment, Design, and TEDTalks cover these topics as well as science, business, development and the arts. Closed captions and translated subtitles in a variety of languages are now available on TED.com, at http://www.ted.com/translate. Watch a highlight reel of the Top 10 TEDTalks at http://www.ted.com/index.php/talks/top10

Channel: TED
Published: 2009-11-18 15:27:20
Duration: 15M20S
Views: 4329245
Likes: 32403
Favorites: 0

How the Internet Works in 5 Minutes

Check out my new book, How to Prepare for Everything: www.howtoprepare.com!
The internet is not a fuzzy cloud. The internet is a wire, actually buried in the ground. Computers connected directly to the internet are called “Servers,” while the computers you and I use are “clients,” because they are not connected directly to the internet, but through an Internet Service Provider. Routers shuttle packets of information across the internet, and transmit e-mail, pictures, and web pages.
Channel: Aaron
Published: 2009-02-19 01:16:26
Duration: 4M49S
Views: 2189556
Likes: 23652
Favorites: 0

Create A Free Website From Scratch

***NEW PROJECT*** Mini Lunchbox Arcade –https://www.youtube.com/watch?v=h8nhqowESKg –~–
This video will go through the steps of creating a webpage from scratch using the basic HTML language and some free web resources. Please visit the blog posting for links and downloads regarding this video:

http://www.tinkernut.com/forum/video-tutorial-help/create-a-free-website-from-scratch

Channel: Tinkernut
Published: 2009-03-14 02:55:28
Duration: 11M12S
Views: 882364
Likes: 8346
Favorites: 0

Source Code Explained

The science (/science fiction) behind Source Code, the film
Channel: Pralay Bakshi
Published: 2011-05-07 17:47:03
Duration: 6M5S
Views: 78097
Likes: 840
Favorites: 0

TOP 5 New Android Console Quality Games in 2019 | High Graphics Games for Android

Top 5 Console Quality Part1 :https://youtu.be/QLJhT1rdVm0

Top 5 Console Quality Part 2 :https://youtu.be/N8gwe1YxvgY

TOP 5 New Android Console Quality Games in 2019 | High Graphics Games for Android

No 5 : King of Fighter All Star :http://bit.ly/2Hv1l0R

No 4 : Alien Blackout :http://bit.ly/2HxuMzl

No 3 : Axe Alliance vs Empire :http://bit.ly/2HyW1JI

No 2 : Oddmaar :http://bit.ly/2HxOafI

No 1: Rouge Agent Aplha : Coming Soon

PUBG BANGALORE TOUR :https://youtu.be/MTkiU158wbs

PUBG MOBILE ZOMBIE MODE :http://bit.ly/2HwZrNg

PUBG BANNED IN INDIA CONFIRM :https://youtu.be/KnbM5gCGWWA

Code z Android :https://youtu.be/GZhxYbMgxCA

Top 5 New Android Games in 2019 | High Graphics (Online/Offline) :https://youtu.be/pIYG_M9S0B4

Top 8 High Graphics Tencent Games :https://youtu.be/HSZKRsL6K9g

Sarkar Infinite :https://youtu.be/SEc2RoeG88A

Chase Fire Download :https://youtu.be/Y796gIYN4gY

God of war 4 Android : https://youtu.be/jkKBGNUCuV0

Nova 4 News : https://youtu.be/vGWvNh4lnpw

Resident Evil 2 :https://youtu.be/sFfD8G3JEtQ

Top 10 Offline Games Under 100Mb:https://youtu.be/p98oK8LmYQA

Top 25 Superhero Games for Android : https://youtu.be/OgN2l0pmwBM

Gods of Rome 2 :http://bit.ly/2KzET4s

Nova 3 Near Orbit :http://bit.ly/2Gy26Wh

Nova 3 Freedom Edition :http://bit.ly/2GwRLKc

Gangster Vegas :http://bit.ly/2KAWhpJ

Top 10 PPSSPP Games Part 2 :https://youtu.be/8HZq-CMxfPE

Top 10 Offline Games Under 100Mb:https://youtu.be/p98oK8LmYQA

Top 25 Superhero Games for Android : https://youtu.be/OgN2l0pmwBM

Top 25 Popular Android Games in 2018 :https://youtu.be/4hk7hWryW0M

Top 5 Gameloft Games Not on Play Store:https://youtu.be/n5tnBs3TXTU

Top 5 High Graphics Games :https://youtu.be/QDgzPC6vsHw

Vlog Video Goldy and Rawknee :https://youtu.be/MTkiU158wbs

Recent Videos

Call of Duty Download :https://youtu.be/UDf4r4-_HQg

Call of Duty Login issue :https://youtu.be/Czu17A1GkLQ

Top 10 Trending Games and News :https://youtu.be/6TsozznU7xI

No 1 : Gta 4 Android News :https://youtu.be/UPcb9wZVyJE

No 2 : PUBG Mobile :https://youtu.be/WZsmN9y3a-E

No 3 : Call of Duty Mobile :https://youtu.be/UDf4r4-_HQg

No 4 : Fortnite Android :https://youtu.be/3oXvYKELt2c

No 5 : PS4 Emulator :https://youtu.be/NyW8I58zkzE

No 6 : Watch Dogs 2 Android :https://youtu.be/e1FMzi5z5i0

No 7 : Gta 5 Android :https://youtu.be/mHus40DNvw4

No 8 : Asphalt 9 Legends :https://youtu.be/zItSApln4cA

No 9 : Tekken Mobile :http://bit.ly/2KzYRvT

No 10 : Garena Free Fire : https://youtu.be/WZsmN9y3a-E

Call of Duty Download :https://youtu.be/UDf4r4-_HQg

Fortnite Android :https://youtu.be/VZP1t9DKs5I

Watch Dogs 2 :https://youtu.be/e1FMzi5z5i0

Top 10 Open World Games 2019:https://youtu.be/RFslc1_iwdE

Gta Vice City :http://bit.ly/2KBzzNT
Gta San Andreas :http://bit.ly/2KAvlX2
Gta 3 :http://bit.ly/2LaZrRa
9mm :https://youtu.be/hNMn7sDyltw
Assassin’s Creed :http://bit.ly/2Kychsx
Shadow Guardian :https://youtu.be/LKiEUIwAR0c

Top 10 PPSSPP Games for Android :https://youtu.be/ZAAkVCWFps4

Top 15 High Graphics Games 2018 :https://youtu.be/gykqQe5Hmt8

Top 5 Games Not on Play Store :https://youtu.be/XInTLAiIdNE

Top 10 Open World Games on Android 200Mb :https://youtu.be/nn1KMl6SJ70

Fortnite on Play Store :https://youtu.be/3oXvYKELt2c

Top 10 Videos

Top 25 Games :https://youtu.be/_DBrxdD6aAU

Top 5 Console Quality :https://youtu.be/N8gwe1YxvgY

Top 10 INDIAN Gaming Youtubers:https://youtu.be/XUoMTnRIxBY

Top 5 God of war Games :https://youtu.be/BSfXipLrkE4

Top 10 FPS Games :https://youtu.be/jErGgMfmtgU

PS4 Emulator :https://youtu.be/NyW8I58zkzE

Top 10 Racing Games :https://youtu.be/AjMlyivyMf8

Top 5 Prince of Persia Games :https://youtu.be/EVeLMuEaF6k

Top 5 Horror Games :https://youtu.be/xmKXS9lu8Ak

Top 5 Unreal Engine Games:https://youtu.be/J9yRAOP7sCU

Tencent Upcoming Games :https://youtu.be/mHus40DNvw4

Business Enquiries:Sukhgaming@gmail.com

Background Music:https://youtu.be/qoUKMLyrA4Q

#ConsoleQuality #HighGraphics #AndroidGames

Please Subscribe :https://www.youtube.com/channel/UC8i4ZxpXmvuwzADX6VSmpGg

Thanks For Watching

Subnautica Lore: Skeletal Remains | Video Game Lore

In today’s episode of Video Game Lore, I’ll be taking a look at the skeletal remains found in the lost river: Research Specimen Theta, Ancient Skeleton and the Gargantuan Fossil…..if you thought the creatures you can see in Subnautica now are bad – they’re nothing compared to what once roamed the world.

Thank you for watching, come back again!

Join the Discord:
https://discord.gg/KrvBJPD

Twitter:
https://twitter.com/TheLatestBacon

Google+:
https://plus.google.com/u/2/104259154947485506424

Channel: The Last Bacon
Published: 2019-01-20 10:11:25
Duration: 12M1S
Views: 40896
Likes: 1132
Favorites: 0

Top 10 WTF Characters in Fighting Games

Download Free ⚔️ Vikings War Of Clans Here
➤ IOS: https://bit.ly/2QEvTkK
➤ Android: https://bit.ly/2SSzad2
And Get 200 💰 Gold, And a 🏥 Protective Shield for FREE

Top 10 WTF Characters in Fighting Games
Subscribe: http://goo.gl/Q2kKrD and also Ring the Bell to get notified // Have a Top 10 idea? Submit it to us here! http://watchmojo.com/suggest
We don’t know what on earth made them put these fighters in their games, but we like what we’re seeing! Welcome to WatchMojo.com, and today, we’re counting down our picks for the Top 10 WTF Characters in Fighting Games! In this video we’ll be looking at fighting game franchises such as Street Fighter, Tekken and Mortal Kombat.

Check out these other great videos:
Top 10 Best Fighting Games of All Time – https://youtu.be/pUYYChF1-Bs
Top 10 Guest Characters in Fighting Video Games – https://youtu.be/vo0Q_Kn6p5g
Top 10 Forgotten Fighting Games – https://youtu.be/woYTklsD5Yc

Check out the voting page for this list and add your picks:
https://www.watchmojo.com/suggest/Top+10+WTF+Characters+in+Fighting+Games

List Entries and Rank:
#10. Mega Man
#9. Hakan
#8. Roger & Roger Jr.
#7. Phoenix Wright
#6. Mokap
#5. Baby Bonnie Hood
#4. Fred Durst
3, 2 & 1: ???

To have your ideas turned into a WatchMojo or MojoPlays video, head over to http://WatchMojo.com/suggest and get to it!

#StreetFighter #Tekken #MortalKombat

Check our our other channels!
http://www.youtube.com/mojoplays
http://www.youtube.com/mojotalks
http://www.youtube.com/msmojo
http://www.youtube.com/jrmojo
http://www.youtube.com/watchmojouk

WatchMojo’s Social Media Pages
http://www.Facebook.com/WatchMojo
http://www.Twitter.com/WatchMojo
http://instagram.com/watchmojo

Get WatchMojo merchandise at shop.watchmojo.com

WatchMojo’s ten thousand videos on Top 10 lists, Origins, Biographies, Tips, How To’s, Reviews, Commentary and more on Pop Culture, Celebrity, Movies, Music, TV, Film, Video Games, Politics, News, Comics, Superheroes. Your trusted authority on ranking Pop Culture.

Channel: WatchMojo.com
Published: 2018-12-17 21:47:01
Duration: 10M58S
Views: 285157
Likes: 4349
Favorites: 0

Asia Rank Top 10 Hackers | Exposed Hackers Carrying Players To More Rank

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS goes mobile – the original Battle Royale game is now available on your device! 1. Official PUBG on Mobile 100 players parachute onto a remote 8×8 km island for a winner-takes-all showdown. Players have to locate and scavenge their own weapons, vehicles and supplies, and defeat every player in a graphically and tactically rich battleground that forces players into a shrinking play zone. Get ready to land, loot, and do whatever it takes to survive and be the last man standing! 2. High-quality Graphics and HD Audio The powerful Unreal Engine 4 creates a jaw-dropping visual experience with rich detail, realistic gameplay effects and a massive HD map for Battle Royale. Feel like you’re in the thick of the action as you play with high-quality audio, immersive 3D sound effects and 7.1 channel surround sound. 3. Realistic Weapons A constantly growing lethal arsenal of firearms, melee weapons, and throwables with realistic ballistics and travel trajectories gives you the option to shoot, beat down, or incinerate your adversaries. Oh, and you like the pan? We’ve got the pan. 4. Travel in Style Commandeer a variety of vehicles including cars, trucks, motorcycles, and boats to hunt down your enemies, race them to the play zone or make a swift escape. 5. Team Up with Friends Survive the battle with your friends. Invite and team up with your friends, coordinate your battle plan through voice chat and set up the perfect ambush. 6. Fair Gaming Environment Powerful anti-cheat mechanisms ensure a fun and fair environment for all PUBG MOBILE players. Not Just A Game. This Is Battle Royale.

Credit:https://www.youtube.com/channel/UCJm-E73ak6EFVn-_fxQMsOA

Follow Me on Social Media:
► Facebook: https://www.facebook.com/TechnicalGuysRachit/
► Twitter: https://twitter.com/tecnicalg
► Instagram: https://www.instagram.com/rachityadav.tg
► Discord:https://discordapp.com/invite/yPpAPK6

How to Support Technical Guys:

► YouTubeSponsor:https://gaming.youtube.com/channel/UCsM3qWjsbJr5Kt7_Q1ulLjg

Discord – https://discord.gg/yPpAPK6

Channel: Technical Guys
Published: 2018-12-01 04:07:37
Duration: 14M57S
Views: 353168
Likes: 6509
Favorites: 0

Disgusting & Awesome at the Same time | EVIL WITHIN 2 #2 |

This game is full of disgusting creatures….. Yuk 😐

#Evilwithin2 #Gameplay #Walkthrough #Disgusting

Here are Some of My Best Video Collection that you should Must Check out—

Horror Games Funny Moments- https://bit.ly/2qxcjqQ

PUBG Funny Moments- https://goo.gl/YEzXSQ

CSGo funny Moments- https://goo.gl/NDzuiy

Fortnite Funny Moments- https://goo.gl/CYgmzu

How it feels like… Series- https://bit.ly/2HCUY8g

Let Me Scare You Series- https://goo.gl/Lq2b6t

Motivational Videos- https://bit.ly/2GXK5jX

QNA Videos- https://bit.ly/2qxhjwj

GTA V Funny Moments- https://bit.ly/2GZKH4H

🌟 SOCIAL-

🐦TWITTER – https://twitter.com/BeastBoyShub

📷 INSTAGRAM – https://instagram.com/BeastBoyShub

🎭 FACEBOOK – https://www.facebook.com/BeastBoyShub

Amazon Affiliate Links-

💻 PC SPECS (Rs.72000)

-Processor- http://amzn.to/2nhiqhy

-Ram- http://amzn.to/2DTUkUs

-Graphic card- http://amzn.to/2DQSKm1

-Motherboard- http://amzn.to/2xFKVg2

-Normal Monitor – SamSung S19D300 http://amzn.to/2Fo4rO3

-Gaming Monitor(1080p) – https://amzn.to/2PXbEi9

-(Old) Mic- http://amzn.to/2rINqML

– (NEW) Mic – https://amzn.to/2zxLIzi

-Headphones- Kotion http://amzn.to/2Bs7MJT

-(OLD)Keyboard- QHMPL http://amzn.to/2DGlwql

-(NEW) Keyboard- https://amzn.to/2B5cFO9

-Mouse -Logitech http://amzn.to/2oQdtNn

-Mouse Pad- http://amzn.to/2FgMkdB

-Webcam- Logitech C270 http://amzn.to/2rDUwlz

-Webcam- Logitech C920- http://amzn.to/2FvxUGr

– Game Capture Card – https://amzn.to/2KKqWRd

-Pop Filter- http://amzn.to/2hCq8n6

-Mic Stand- http://amzn.to/2wppBHT

Lightning- https://amzn.to/2U3jZ21
https://amzn.to/2zC0khc

-WIFI Router- TP-Link http://amzn.to/2rFaXyg

-PS4 – https://amzn.to/2zroued

– HTC Vive Pro- https://amzn.to/2SOmXX1

I-PAD – https://amzn.to/2Utc1zt

*Everything i say in my videos is for entertainment purpose, i am not trying to offend or insult anybody through this video*

THANK YOU FOR THE LOVE AND SUPPORT, IT MEANS THE WORLD TO ME 😀

Channel: BeastBoyShub
Published: 2019-01-27 13:00:41
Duration: 37M15S
Views: 67408
Likes: 6682
Favorites: 0

DAIWA 49″ 4K UHD ANDROID SMART TV REVIEW 📺📺 Quantum Luminit with HDR 10 Support!!

Doston, aaj hum karte hai review Daiwa ke 49 inch ke 4K UHD smart TV ko – Is TV ki sabse badi khasiyat hai iski picture quality aur sound jo har TV ka sabse important aspect hota hai. Doston, agar apko ek normal medium sized room ke liye TV lena hai toh mein Daiwa ka ye wala TV jaroor recomment karoonga. Iski quantum luminit technology aur HDR 10 support ki vajah ye bahut hi accha TV hai!

Buy on Amazon – https://amzn.to/2BYXTXx

#TrakinTech #Daiwai #SmartTV

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 Introduction
00:19 Daiwa 49″ 4K Smart TV Unboxing
00:47 Daiwa 49″ 4K Smart TV Setup
01:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Display
01:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Speaker
01:45 Daiwa 49″ 4K Smart TV OS
01:56 Daiwa 49″ 4K Smart TV Home Screen
02:08 Daiwa 49″ 4K Smart TV Media
02:20 Daiwa 49″ 4K Smart TV Connectivity
02:28 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps
03:12 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps Store
03:36 Daiwa 49″ 4K Smart TV Sensy Support
03:48 Daiwa 49″ 4K Smart TV Remote
04:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Miracast
04:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Audio Quality
05:23 Daiwa 49″ 4K Smart TV Ports
05:37 Daiwa 49″ 4K Smart TV Build Quality
06:02 Daiwa 49″ 4K Smart TV 4K Streaming
06:44 Daiwa 49″ 4K Smart TV Price

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

MarQ by Flipkart 55-inch 4K UHD Smart TV Review | Great 4K TV At Budget Price!

Today we do a unboxing and review of 55-inch 4K UHD Smart TV by MarQ which is a Flipkart brand. The range of TV’s they have launched are at aggressive price points and with features that you can see only in TVs that at a premium price point. MarQ by Flipkart is a new brand but has quickly become one of the best value for money Televisions available online right now. In this video we look at the display quality, Audio quality, Apps, OS and other features of this Television.

#MarQ #Flipkart #SmartTV

MarQ by Flipkart 55-inch Smart TV – http://fkrt.it/CG9wMKNNNN

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 MarQ by Flipkart 55-inch 4K UHD Smart TV
00:16 Display
00:56 Apps Store
01:23 Use Experience
01:51 Anyview Cast
02:03 Audio Quality
03:25 Build Quality
03:48 Ports
04:11 Price

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-05 10:14:58
Duration: 4M49S
Views: 27113
Likes: 2740
Favorites: 0

The World in HDR in 4K (ULTRA HD)

We worked closely with YouTube’s engineering team the last few months to provide this HDR video of some of our favorite and some of our unseen footage from the the last 3 years. If you don’t have an HDR display no worries, YouTube will automatically detect which type of display you are watching this on and down convert this video to SDR. FUTURE PROOFING AGAIN. 4K, 8K, HDR, YouTube is still leading the pack in allowing content creators to upload and future-proof their content for years to come.

Song: Bytheway-May – Leaving the Old World
iTunes: http://apple.co/1I7dyze
Amazon: http://amzn.to/1HHGGNb
Spotify: http://spoti.fi/1JRctgW
The Music Bed: http://bit.ly/1dBQBdp

To learn more about our journey on mastering and shooting in HDR please follow our blog: http://mysterybox.us/blog

HDR VIDEO PART 1: WHAT IS HDR VIDEO?
http://www.mysterybox.us/blog/2016/10/18/hdr-video-part-1-what-is-hdr-video

HDR VIDEO PART 2: HDR VIDEO REFERENCE HARDWARE
http://www.mysterybox.us/blog/2016/10/19/hdr-video-part-2-hdr-video-reference-hardware

HDR VIDEO PART 3: HDR VIDEO TERMS EXPLAINED
http://www.mysterybox.us/blog/2016/10/19/hdr-video-part-3-hdr-video-terms-explained

HDR VIDEO PART 4: SHOOTING FOR HDR
http://www.mysterybox.us/blog/2016/10/20/hdr-video-part-4-shooting-for-hdr

HDR VIDEO PART 5: GRADING, MASTERING, AND DELIVERING HDR
http://www.mysterybox.us/blog/2016/10/27/hdr-video-part-5-grading-mastering-and-delivering-hdr

Make sure to follow us as well

INSTAGRAM: http://www.instagram.com/jacobschwarz
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/mysteryboxfilm

Question or business inquires:
contact@mysterybox.us

Content is available for commercial licensing upon request.

Copyright © 2016 Mystery Box, LLC. All Rights Reserved.

Channel: Jacob + Katie Schwarz
Published: 2016-10-31 20:58:13
Duration: 2M35S
Views: 12295230
Likes: 40079
Favorites: 0

TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡

And on the last day of the month, we bring our most popular video of the month – The Top Upcoming Smart Phones for the month of December 2018 – We tell you about all the upcoming mobile phones that you have been eargerly waiting for. Last 3 months have had some really exciting launches, especially in the budget and mid-range segment and December will not be any different. We will witness many new smartphone launches – some of the phones have already been confirmed while some of them are rumoured to be launched. Do tell us which phone are you waiting for the most. The phones getting launched in December 2018 are. So, which phones are you waiting for the most!

#Upcoming #Smartphones

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 INTRODUCTION
00:23 NOKIA 8.1
00:53 ASUS ZENFONE MAX PRO M2
01:35 OPPO R17 PRO
01:54 ONEPLUS 6T MCLAREN F1 EDITION
02:28 MOTO G7 PLUS/PLAY
03:34 SAMSUNG A8S
04:01 HUAWEI NOVA 4
04:35 LENOVO K5X
05:01 SAMSUNG A AND M SERIES
05:31 GAMING PHONES

Latest Videos on
*****************************************************************
REALME 2 PRO UNBOXING & REVIEW ⚡⚡⚡ BIG Surprise For You! – https://www.youtube.com/watch?v=Vzux02cIXds

TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – OCTOBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=KQmwPpnhvuE

TOP 6 MOBILE PHONES UNDER ₹15,000 BUDGET – OCTOBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=Id2_YYaiQ88

Our Recommendations
***************************************************************
Best Camera Smartphone Under ₹5000
10.or E – https://amzn.to/2uBYnOc
Best Camera Smartphone Under ₹10,000
Redmi Y2 – https://amzn.to/2LfLnbD
Best Camera Smartphone Under ₹15,000
Redmi Note 5 Pro – http://fkrt.it/d5krpnuuuN
Best Camera Smartphone Under ₹20,000
Huawei P20 Lite – https://amzn.to/2LqIAct
Best Camera Smartphone Under ₹25000
Nokia 7 Plus – http://bit.ly/2Lnoxvf
Best Camera Smartphone Under ₹30,000
Asus Zenfone 5Z – http://fkrt.it/dBlgonuuuN
Best Camera Smartphone Under ₹35,000
OnePlus 6 (6GB) – https://amzn.to/2mp7z57
Best Camera Smartphone Under ₹40,000
OnePlus 6 (8GB) – https://amzn.to/2uuMvOR
Best Camera Smartphone Under ₹45,000
Pixel 2 XL – https://amzn.to/2zLUxIh
Best Camera Smartphones Over ₹50,000
Huawei P20 Pro – https://amzn.to/2utbqCj
Samsung Galaxy S9 – https://amzn.to/2L50uFy
Samsung Galaxy S9+ – https://amzn.to/2mnGOhp
iPhone X – https://amzn.to/2L3jdkU

*Top 6 Smartphones under ₹30,000*
Nokia 8 – https://amzn.to/2uflzSw
Samsung Galaxy A8+ – https://amzn.to/2zhKdHI
Mi Mix 2 – http://fkrt.it/yCCfB2NNNN
Honor View 10 – https://amzn.to/2KX7AHY
Asus Zenfone 5Z – http://fkrt.it/AdAYsLuuuN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-11-30 06:25:07
Duration: 6M24S
Views: 290670
Likes: 24033
Favorites: 0

2019 iPhone Leaks Have Begun!

The 2019 iPhone 11.. What We Know Now. Smaller Notch, Triple Lens Camera, Face ID Gen-2, No 3D Touch? The Leaks & Rumors.

iPhone XI Concept: https://youtu.be/Ve02tqgUIV0

Channel: EverythingApplePro
Published: 2018-11-07 03:09:13
Duration: 10M53S
Views: 1661079
Likes: 35111
Favorites: 0

DAIWA 49″ 4K UHD ANDROID SMART TV REVIEW 📺📺 Quantum Luminit with HDR 10 Support!!

Doston, aaj hum karte hai review Daiwa ke 49 inch ke 4K UHD smart TV ko – Is TV ki sabse badi khasiyat hai iski picture quality aur sound jo har TV ka sabse important aspect hota hai. Doston, agar apko ek normal medium sized room ke liye TV lena hai toh mein Daiwa ka ye wala TV jaroor recomment karoonga. Iski quantum luminit technology aur HDR 10 support ki vajah ye bahut hi accha TV hai!

Buy on Amazon – https://amzn.to/2BYXTXx

#TrakinTech #Daiwai #SmartTV

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 Introduction
00:19 Daiwa 49″ 4K Smart TV Unboxing
00:47 Daiwa 49″ 4K Smart TV Setup
01:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Display
01:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Speaker
01:45 Daiwa 49″ 4K Smart TV OS
01:56 Daiwa 49″ 4K Smart TV Home Screen
02:08 Daiwa 49″ 4K Smart TV Media
02:20 Daiwa 49″ 4K Smart TV Connectivity
02:28 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps
03:12 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps Store
03:36 Daiwa 49″ 4K Smart TV Sensy Support
03:48 Daiwa 49″ 4K Smart TV Remote
04:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Miracast
04:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Audio Quality
05:23 Daiwa 49″ 4K Smart TV Ports
05:37 Daiwa 49″ 4K Smart TV Build Quality
06:02 Daiwa 49″ 4K Smart TV 4K Streaming
06:44 Daiwa 49″ 4K Smart TV Price

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

YOUR TV BUYING GUIDE 2018 – Best Deals & Cashbacks, Screen Size, Resolution, Ports, Smart TV

Get Best Deals & Cashbacks on Televisions at http://pytm.ml/tkt

Friends, we do a lot of TV reviews and so we thought we will create a Television Buying Guide for you. In this video we go outdoors in a Television showroom and tell you how to buy a perfect Television for your house. In this video we look at Best TV Online, HD TV, 4K TV, curved & 3D TV, HDMI PORTS, Full AUDIO PORTS, Best TV Panels, Best 4k TV.

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Credits
**************************************************************

Song: Erik Lund – Summertime (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/E338aF6QHu8

Video Highlights
***************************************************************
00:00 – TV Buying Guide Introduction
00:29 – Arun on his way to showroom
00:40 – How to decide the budget for TV
01:15 – How to decide size of TV
01:50 – TV resolutions
02:56 – LED/OLED/QLED
03:23 – Normal TV vs Smart TV
04:17 – 3D TV and Curved TV
04:42 – Ports
05:15 – Paytm Mall offers
06:25 – Conclusion

Latest Videos on
*****************************************************************
Bluetooth Headphones or Speakers… Its Two in One! FLICK Hybrid Headphones & Speakers Review – https://www.youtube.com/watch?v=0McUpeurZe8

MYSTERY BOX ?? Lots of Goodies! – https://www.youtube.com/watch?v=uBnZIsoQPXw

***********************************
Our Recommendations
***********************************
***Best Smartphones under 15,000***

Honor 9i – https://amzn.to/2rQdPoP
Honor 9 Lite – https://amzn.to/2k7TQhC
Asus Zenfone Max Pro M1 – http://fkrt.it/xCPJjKNNNN
Honor 7X – https://amzn.to/2rTsQGf
Redmi Note 5 Pro – https://amzn.to/2rRZvMl
Realme 1- https://amzn.to/2LdWazY

***Best Laptops under 50,000***

Acer Aspire 5 – http://fkrt.it/o3Dv2LuuuN
Lenovo Ideapad 510 Laptop – http://fkrt.it/o3Dv2LuuuN
HP 15 Core i5 7th Gen – http://fkrt.it/6pfUl2NNNN
Lenovo Ideapad IP 320 – http://fkrt.it/6sLad2NNNN
Acer Aspire 5 Core i5 8th Gen – http://fkrt.it/68SNs2NNNN
Dell Inspiron 15 – http://amzn.to/2IlQD9s

***Best Laptops under 25,000***

Acer A315-31 – http://amzn.to/2nDiOa3
Lenovo Ideapad 320 – http://amzn.to/2DXFTPZ
Asus Vivobook – http://amzn.to/2FDIwCI
Dell Inspiron 15 – http://amzn.to/2FFXGro
HP 15Q – http://amzn.to/2BS02RG

***Best Earphones under 1000***

1) 1More Piston Fit – http://fkrt.it/mQdWv2NNNN
2) House of Marley Smile Jamaica – http://fkrt.it/m~rSY2NNNN
3) Sennheiser CX213 – http://fkrt.it/mqc~N2NNNN
4) Sony MDR-EX150 AP – https://amzn.to/2qkEl8K
5) Sennheiser CX 180 – http://fkrt.it/miG8K2NNNN

***Best Earphones under 500***

Envent Beatz 300 – Rs. 499 – https://amzn.to/2pKTNvN
Mi Basic In-Ear Headphones – Rs. 499 – https://amzn.to/2I0HMZF
Portronics POR-767 Conch – https://amzn.to/2I528B2
Portronics POR-764 Conch – https://amzn.to/2pHMG6Y

My Youtube Gear
*****************************************************************
Canon EOS 80D DSLR (18-55mm Lens) – http://amzn.to/2F2hLHO
Simpex LED Light – http://amzn.to/2rvNO0P
Umrella Light – http://amzn.to/2Dvzds3
Vangaurd Tripod – http://amzn.to/2DwUdPh
Green Screen – http://amzn.to/2EZQ02H

*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
GooglePlus: http://www.google.com/+TrakinTech

******************************************************************

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-06-22 12:12:44
Duration: 7M28S
Views: 216575
Likes: 3760
Favorites: 0

MarQ by Flipkart 55-inch 4K UHD Smart TV Review | Great 4K TV At Budget Price!

Today we do a unboxing and review of 55-inch 4K UHD Smart TV by MarQ which is a Flipkart brand. The range of TV’s they have launched are at aggressive price points and with features that you can see only in TVs that at a premium price point. MarQ by Flipkart is a new brand but has quickly become one of the best value for money Televisions available online right now. In this video we look at the display quality, Audio quality, Apps, OS and other features of this Television.

#MarQ #Flipkart #SmartTV

MarQ by Flipkart 55-inch Smart TV – http://fkrt.it/CG9wMKNNNN

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 MarQ by Flipkart 55-inch 4K UHD Smart TV
00:16 Display
00:56 Apps Store
01:23 Use Experience
01:51 Anyview Cast
02:03 Audio Quality
03:25 Build Quality
03:48 Ports
04:11 Price

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-05 10:14:58
Duration: 4M49S
Views: 25732
Likes: 2699
Favorites: 0

#AskArun49 – Poco F2, Kirin 990, Nokia 9, Article 13, DxO Mark Scores, Max Pro M2

Doston, #AskArun ke ek aur informative episode mein apka swagat hai. Har episode ki tarah aaj bhi humne aapke sawal liye hai aur unke Jawab bhi diye hai, To Like aur Share Karna Na Bhule. Aaj ke session me hum baat kar rahe hai What Is Proxy Server, Information On PocoF2, Nokia 9 Launch Date, PocoF1 or Nokia 8.1, Huawei P30 Proon Kirin 990, Moto G7 Launch Date and Price, What Is Article 13, How DxO Test Is Done, Realme U1 or Asus ZF Max Pro M2 And many more so watch till the end. Do Like, Share and Comment.

#TrakinTech #AskArun #QnA

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:10 – Introduction
00:32 – What Is Proxy Server?
01:31 – How Many Languages Do You Know?
01:58 – What Makes Gaming Phones Different?
03:09 – Information On PocoF2
03:26 – Best Android/iOS Smartphone Under 70K
04:47 – PocoF1 or Zenfone 5Z or LG G7 or Honor 10
05:41 – Best Smartphone For Gaming and Low Light Camera
06:47 – Nokia 9 Launch Date
07:31 – Honor Play at 17K | Good or Bad?
08:23 – PocoF1 Or Nokia 8.1
09:42 – PocoF1 Or OnePlus 6T
10:29 – Is Sony Dead In Smartphone Category?
11:21 – Huawei P30 Pro On Kirin 990??
11:44 – Moto G7 Launch and Price
12:12 – What is Article 13?
13:50 – Mi A2 Or Redmi Note 6 Pro
14:36 – How DxO Test Is Done?
15:36 – Durability or Camera or Performance | What You Will Choose?
16:23 – Realme U1 or Asus Zenfone Max Pro M2
16:37 – Should I Upgrade From Mi A1 to Asus ZF Max Pro M2?
17:16 – iPhone X or iPhone XR

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-08 17:49:44
Duration: 18M7S
Views: 21296
Likes: 3102
Favorites: 0

OnePlus TV, Nokia 9 Date, Galaxy S10 Sizes,Samsung A8S, SareGaMa Carvaan, OnePlus 5G in 2020-TTN#279

Hello Friends Welcome to Tech News No. 279. Today there’s a ton of awesome tech news lined up for you so lets get started also don’t forget to Like And Subscribe. Tech News Includes Samsung S10 Screen Sizes, OnePlus TV Coming In 2020, Realme 2 Pro Battery Drain Issue, Samsung A8s Spotted On TENNA, Nokia 9 Launch Date, 1 Million SaReGaMa Caravan Sold, OnePlus 5G Smartphones Are Not Coming To India, Sorry Guys No Deals Today.

#SamsungS10 #TrakinTechNews #Nokia9

*Trakin Tech Treasure Hunt Rules*

– Puri News Theek Tarah se dekhiye aur ek number ya image ya fir aur kuch apko out of the place dikhega.

– Apko voh kya cheez hai aur uska Timestamp comment mein daalna hai aur saath mein #TTTH bhi us comment mein lagana hai

– Hum randomly choose karenge sabhi jawabon mese ek comment aur Rs. 100 ka Amazon Gift Voucher use denge
– Jitne wale ne unka email address dena hai aur uspar hum Amazon Gift Voucher bhejenge

*How Winners Can Claim #TTTH Amazon Gift Voucher*

– Humein usi Tech News par comment kijiye hashtag #TTTHWinner ke saath

– Drop us a mail on Giveaway@trak.in with your email ID on Amazon

– You will get the Amazon Gift Voucher on your email ID within 2-3 Days

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 This Is Not Good OnePlus!!
01:04 OnePlus TV Coming In 2020??
01:37 OnePlus 5G Phone Is Not Coming To India??
02:10 Samsung S10 Screen Sizes Revealed!!
02:52 Samsung A8s Spotted on TENNA.
03:38 1 Million Caravan Sold in 16 Months??
04:26 Are You Facing This Issue??
05:18 This Is The Reason Why Nokia 9 Is Delayed.

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-08 16:30:53
Duration: 7M35S
Views: 43708
Likes: 5857
Favorites: 0

Prime Sath 13 Navjot Sidhu Should Be Serious Now

08-12-2018

#PrimeAsiaTV#PrimeSath#Navjotsidhu##punjab politics#navjot sidhu#akali dal#congress#BJP#Sukhpal khaira#sukhbir Badal#Ranjit Singh Brahmapura#parkash singh badal#rahul gandhi#Narider modi#bhagwant maan#AAP#Manjit Singh G K

Discussion on Punjab politics and it’s impact on Canadian politics

chanses for new front in Punjab , impact of Navjot Sidhu
Subscribe To Prime Asia Tv Canada :- https://goo.gl/TYnf9u

24 hours Local Punjabi Channel
Available in CANADA ON
Bell Satelite #685
Bell Fibe TV #677
Rogers #935
Comwave TV #846

Available in UK & EUROPE on
SkyTV CH#743
Virgin Media CH#840
FreeviewCH#264

New Zealand & Australia
Real TV #160 & #361
Live TV #225
CruzeTv #111
Shava Tv #399

Available Worldwide on

YUPP TV
https://goo.gl/R93GyT

Apple Tv app Download
https://goo.gl/SpduAP

Amazon Fire Stick

Available Worldwide on
Smart TV & Mobile APP

Facebook
http://www.facebook.com/primeasiatvcanada

Twitter
https://twitter.com/primeasiatv

Dailymotion
http://www.dailymotion.com/primeasiatv

Website
http://www.primeasiatv.com/

instagram
https://www.instagram.com/primeasiatvcanada/

Prime Asia tv Android App Download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prime.primeasia

Prime Asia tv itune Store App Download
https://goo.gl/KMHW3b

Prime Asia tv Windows Device
https://goo.gl/EzFFDj

Prime Asia tv Amazon App Download
https://goo.gl/zfvLkY

Prime Asia tv Roku app Download
https://www.roku.com/mobile-app

Prime Asia tv XBOXONE App Download
https://goo.gl/kU5WE2

Prime Asia Tv Canada
Contact :-1-877-825-1314

Content Copyright @ Prime Asia Tv Canada

Channel: Prime Asia TV Canada
Published: 2018-12-08 21:02:11
Duration: 45M28S
Views: 4241
Likes: 92
Favorites: 0

DAIWA 49″ 4K UHD ANDROID SMART TV REVIEW 📺📺 Quantum Luminit with HDR 10 Support!!

Doston, aaj hum karte hai review Daiwa ke 49 inch ke 4K UHD smart TV ko – Is TV ki sabse badi khasiyat hai iski picture quality aur sound jo har TV ka sabse important aspect hota hai. Doston, agar apko ek normal medium sized room ke liye TV lena hai toh mein Daiwa ka ye wala TV jaroor recomment karoonga. Iski quantum luminit technology aur HDR 10 support ki vajah ye bahut hi accha TV hai!

Buy on Amazon – https://amzn.to/2BYXTXx

#TrakinTech #Daiwai #SmartTV

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 Introduction
00:19 Daiwa 49″ 4K Smart TV Unboxing
00:47 Daiwa 49″ 4K Smart TV Setup
01:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Display
01:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Speaker
01:45 Daiwa 49″ 4K Smart TV OS
01:56 Daiwa 49″ 4K Smart TV Home Screen
02:08 Daiwa 49″ 4K Smart TV Media
02:20 Daiwa 49″ 4K Smart TV Connectivity
02:28 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps
03:12 Daiwa 49″ 4K Smart TV Apps Store
03:36 Daiwa 49″ 4K Smart TV Sensy Support
03:48 Daiwa 49″ 4K Smart TV Remote
04:00 Daiwa 49″ 4K Smart TV Miracast
04:24 Daiwa 49″ 4K Smart TV Audio Quality
05:23 Daiwa 49″ 4K Smart TV Ports
05:37 Daiwa 49″ 4K Smart TV Build Quality
06:02 Daiwa 49″ 4K Smart TV 4K Streaming
06:44 Daiwa 49″ 4K Smart TV Price

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

OnePlus TV, Nokia 9 Date, Galaxy S10 Sizes,Samsung A8S, SareGaMa Carvaan, OnePlus 5G in 2020-TTN#279

Hello Friends Welcome to Tech News No. 279. Today there’s a ton of awesome tech news lined up for you so lets get started also don’t forget to Like And Subscribe. Tech News Includes Samsung S10 Screen Sizes, OnePlus TV Coming In 2020, Realme 2 Pro Battery Drain Issue, Samsung A8s Spotted On TENNA, Nokia 9 Launch Date, 1 Million SaReGaMa Caravan Sold, OnePlus 5G Smartphones Are Not Coming To India, Sorry Guys No Deals Today.

#SamsungS10 #TrakinTechNews #Nokia9

*Trakin Tech Treasure Hunt Rules*

– Puri News Theek Tarah se dekhiye aur ek number ya image ya fir aur kuch apko out of the place dikhega.

– Apko voh kya cheez hai aur uska Timestamp comment mein daalna hai aur saath mein #TTTH bhi us comment mein lagana hai

– Hum randomly choose karenge sabhi jawabon mese ek comment aur Rs. 100 ka Amazon Gift Voucher use denge
– Jitne wale ne unka email address dena hai aur uspar hum Amazon Gift Voucher bhejenge

*How Winners Can Claim #TTTH Amazon Gift Voucher*

– Humein usi Tech News par comment kijiye hashtag #TTTHWinner ke saath

– Drop us a mail on Giveaway@trak.in with your email ID on Amazon

– You will get the Amazon Gift Voucher on your email ID within 2-3 Days

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:05 This Is Not Good OnePlus!!
01:04 OnePlus TV Coming In 2020??
01:37 OnePlus 5G Phone Is Not Coming To India??
02:10 Samsung S10 Screen Sizes Revealed!!
02:52 Samsung A8s Spotted on TENNA.
03:38 1 Million Caravan Sold in 16 Months??
04:26 Are You Facing This Issue??
05:18 This Is The Reason Why Nokia 9 Is Delayed.

Latest Videos on
*****************************************************************
TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – DECEMBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=r8LpCndk_Vs

REALME U1 UNBOXING & FIRST IMPRESSIONS ⚡ 3 X GIVEAWAY For You! – https://www.youtube.com/watch?v=G-3olUkCPTw

OnePlus 6T Thunder Purple Unboxing at OnePlus Store ⚡⚡ 2X Giveaway – https://www.youtube.com/watch?v=I9WVTyxFVVE

Our Recommendations
***************************************************************
*TOP 5 BEST MOBILE PHONES UNDER 8000*

Redmi 6A – https://amzn.to/2Nfv8Z1
Realme C1 – http://fkrt.it/4F66enuuuN
Asus Zenfone Max M1 – http://fkrt.it/NiCFnnuuuN
YU Ace – http://fkrt.it/12PzBKNNNN
Lenovo A5 – http://fkrt.it/GpttcnuuuN

*TOP 7 BEST FULL HD TVs UNDER ₹25000*

MarQ by Flipkart Dolby 43 inch – http://fkrt.it/T1FIWnuuuN
MarQ by Flipkart Dolby 40 inch – http://fkrt.it/!Fw5FKNNNN
Mi LED Smart TV 4A – http://fkrt.it/TX3RUnuuuN
Thomson R9 122cm (48 inch) – http://fkrt.it/TX0KZnuuuN
Vu Premium Smart 109cm (43 inch) – http://fkrt.it/T1J63nuuuN
Vu 124cm (49 inch) Full HD – http://fkrt.it/TXIEInuuuN
Onida Live Genius 2 107.95cm – http://fkrt.it/!SKkuKNNNN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-08 16:30:53
Duration: 7M35S
Views: 24246
Likes: 3621
Favorites: 0

Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Comparison – Camera, Performance, Battery, Speed Test ⚡⚡⚡

Finally, the BIG comparison is here Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro – Which one of this comes out the winner. In this video we do a complete comparison of both the phones including their camera, their overall performance including gaming, Battery and Speed Test and also look at which looks better of the two and which has good build quality. Basically after watching this video you will be able to decide which of the two you should buy.

Buy Realme U1 – https://amzn.to/2BJYtZa
Buy Redmi Note 6 Pro – http://fkrt.it/zGhT0LuuuN

#RealmeU1 #RedmiNote6Pro

#TrakinTech

For enquires or product promotions get in touch with us on Youtube@trak.in

आपको अगर कोई सवाल है तोह जरूर कमैंट्स में हमें बताईये – अगर वीडियो अच्छा लगा तोह लिखे और सब्सक्राइब जरूर कीजियेगा
****************************************************************

Video Highlights
***************************************************************
00:43 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Display
01:08 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Weight
01:14 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Battery
01:30 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro TPU Case
01:59 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Notch
02:24 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Specifications
02:33 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Antutu Score
02:48 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Sim Slot
03:21 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Price
03:51 Realme U1 vs Redmi Note 6 Pro Camera

Latest Videos on
*****************************************************************
REALME 2 PRO UNBOXING & REVIEW ⚡⚡⚡ BIG Surprise For You! – https://www.youtube.com/watch?v=Vzux02cIXds

TOP 10 UPCOMING MOBILE PHONES IN INDIA – OCTOBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=KQmwPpnhvuE

TOP 6 MOBILE PHONES UNDER ₹15,000 BUDGET – OCTOBER 2018 ⚡⚡⚡ – https://www.youtube.com/watch?v=Id2_YYaiQ88

Our Recommendations
***************************************************************
Best Camera Smartphone Under ₹5000
10.or E – https://amzn.to/2uBYnOc
Best Camera Smartphone Under ₹10,000
Redmi Y2 – https://amzn.to/2LfLnbD
Best Camera Smartphone Under ₹15,000
Redmi Note 5 Pro – http://fkrt.it/d5krpnuuuN
Best Camera Smartphone Under ₹20,000
Huawei P20 Lite – https://amzn.to/2LqIAct
Best Camera Smartphone Under ₹25000
Nokia 7 Plus – http://bit.ly/2Lnoxvf
Best Camera Smartphone Under ₹30,000
Asus Zenfone 5Z – http://fkrt.it/dBlgonuuuN
Best Camera Smartphone Under ₹35,000
OnePlus 6 (6GB) – https://amzn.to/2mp7z57
Best Camera Smartphone Under ₹40,000
OnePlus 6 (8GB) – https://amzn.to/2uuMvOR
Best Camera Smartphone Under ₹45,000
Pixel 2 XL – https://amzn.to/2zLUxIh
Best Camera Smartphones Over ₹50,000
Huawei P20 Pro – https://amzn.to/2utbqCj
Samsung Galaxy S9 – https://amzn.to/2L50uFy
Samsung Galaxy S9+ – https://amzn.to/2mnGOhp
iPhone X – https://amzn.to/2L3jdkU

*Top 6 Smartphones under ₹30,000*
Nokia 8 – https://amzn.to/2uflzSw
Samsung Galaxy A8+ – https://amzn.to/2zhKdHI
Mi Mix 2 – http://fkrt.it/yCCfB2NNNN
Honor View 10 – https://amzn.to/2KX7AHY
Asus Zenfone 5Z – http://fkrt.it/AdAYsLuuuN

Social Media Handles
*****************************************************************
Follow us on:
Web: http://trak.in
Instagram: http://instagram.com/trakintech
Twitter: http://www.twitter.com/trakintech
Twitter personal: http://www.twitter.com/8ap
Facebook: http://www.facebook.com/TrakinTech
English Trakin Tech Youtube Channel – http://www.youtube.com/TrakinTechEnglish
******************************************************************

Credits
**************************************************************
Background Music from http://www.Bensound.com or
Vlog No Copyright Music Channel – https://www.youtube.com/channel/UCEickjZj99-JJIU8_IJ7J-Q
Source:

Channel: Trakin Tech
Published: 2018-12-01 08:37:13
Duration: 7M53S
Views: 245675
Likes: 10616
Favorites: 0

SHINCO 4K UHD SMART TV | Unboxing | Tech Tak

Shinco 4K(HDR10) SMART is powered by the Quantum Luminit display fused with Wide Colour Gamut to have more realistic experience and brightens up colours with more of an impact on-screen. The Shinco 4K (HDR10) smart TV has Boosted Tweeters and Dolby digital, to give surround effect with every sound that TV produces. What makes shinco 4K unique is ANDROID 7.0 NOUGAT and is powered by SENSY.

Shinco’s 4k (HDR10) is available at a screen size of 43 inches, 49 inches and 55 inches respectively.

The S43QHDR10 model of Shinco, is exclusively available on Paytm Mall (INR 26,990)(25%Cashback), the model S55QHDR10(INR 36,990) is exclusively available with Amazon and S50QHDR10(INR 29,990) is available on both Amazon and Paytm mall, embracing amazing cash backs on (PAYTM only) and No Cost EMI offers. The price range of the 4K Ultra HD SMART LED TV’s is from INR 26,990/ to INR 36,990/

AMAZON:
https://www.amazon.in/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Daps&field-keywords=shinco+led+tv

PAYTM:

https://paytm.com/shop/search?q=shinco%20led%20tv&from=organic&child_site_id=1&site_id=1&category=24843&brand=488863

Follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/techtakofficial
Twitter: https://twitter.com/techtakofficial
Instagram: https://www.instagram.com/techtakofficial/

Channel: Tech Tak
Published: 2018-10-10 13:09:22
Duration: 9M31S
Views: 100147
Likes: 1380
Favorites: 0

बंगाल का विभाजन कब और कैसे हुआ था? History of Partition of Bengal and Swadeshi Movement

Please Like, Share and Subscribe our channel.
———————————————————————————-

History of Partition of bengal in 1905 by British.

There was a time when India was said to be the gold bird, and in that too our west Bengal was the heart of that golden bird, because west Bengal was a prosperous state in those days. And prosperity remained around 18th century.

England played a game that made this rich Bengal to a poor Bengal, but the power of our revolutionaries, their power, their courage, is so appreciative. But the question is why did the British want to divide Bengal? How was the Swadeshi movement born? When was the partition of Bengal canceled?

The Bengal which was of that era was much bigger than today’s West Bengal. West Bengal, Bihar, Odisa, Jharkhand, Assam, Meghalaya, Nagaland, Mizoram , Manipur, Tripura and Arunachal Pradesh, together they all had a complete Bengal. Also known as Bang Bhang. The incident happened in 1905.

The partition of Bengal was decided by British officer Lord Curzon. Indian National Congress Party had received huge support from the general public.

what will be the reason for partitioning Bengal?
to separate Chittagong and make Dhaka and Mymensingh district and join them in Assam. “Bengal is as big as France under the British rule, its population is as much as the population of Great Britain and France. The Bengal population at that time was 7.78 million. It is not possible to give efficient administration to such a large province, so it should be divided.”

included five Hindi-speaking states in Bengal, in the western region, Sambalpur and 5 small Oriya-speaking states were to meet the Central Province. Although the number of Bengali speaking people in the West was much lower than those of Bihari and Oriya speaking people. government also said that the boundaries of geographical, ethnic, linguistic and social characteristics will be decided in East Bengal. Bengal is a powerful state, Bengali community was the first class that had taken advantage of English education; also in Civil Services.

how will the Bengal Partition Movement begin?
Bengali community started expressing their anger against the British, due to non-TV media, it took some time for the entire country to spread, and after that the revolutionaries of India like Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak got together on one platform. British grew, they grew from the business of India. We bought their goods, they got money, they got strength from that money. Close their business in this country and when the British do not get the money they will get weak, then the British will obey our point.

they boycotted British goods, foreign items, demand for Indian content increased in the country so the need to establish a new industry felt. At the same time, JN Tata established a factory of Iron and Steel, Praful Chandra Roy planted the Bengal Chemical Factory, during this movement the Manchester Cloth was targeted.

Swadeshi Movement to the house, many works like newspapers, songs, and foreign clothes, sugars and salt, Brahmins refused to work in any house where the European salt or sugar Is used. Rabindranath Tagore wrote “Amar Shonaar Bangla” , which was the national anthem of Bangladesh in 1972. Bengal became a holy land for the revolutionaries.

In the meantime, the demand for Swarajya started.
these revolutionaries forced the English government to go back and in 1911 that the British government had to withdraw the partition of Bengal. after that Bengal National College was established. the people here also benefited from opening a new school and getting employment opportunities.

Channel: Interesting Top 10s In Hindi
Published: 2018-12-07 13:00:23
Duration: 15M39S
Views: 39669
Likes: 2483
Favorites: 0

TOP 5 NEW CONSOLE QUALITY GAMES FOR ANDROID |2018| PART 2

Face Cam :https://youtu.be/MTkiU158wbs

Top 5 Part 1 :https://youtu.be/QLJhT1rdVm0

Top 5 Console Quality Games on Android

1. Tailon :http://bit.ly/2DIiil5
2. Republique :http://bit.ly/2DCSRkO
3. Galaxy on Fire 3 :http://bit.ly/2DEZOBJ
4. MHST The Adventure Begin :http://bit.ly/2DDaD7q
5. Street Fighter :http://bit.ly/2DDZ4ge

Top Recent Video

Top 10 High Graphics Games :https://youtu.be/ygNfksU5vMw

Top 5 God of war Games :https://youtu.be/BSfXipLrkE4

Top 10 Games Like CS:GO :https://youtu.be/jErGgMfmtgU

Top 5 Upcoming Games 2019 :https://youtu.be/dvC1CgmnOVE

Ps4 Emulator :https://youtu.be/NyW8I58zkzE

Project E Tencent :https://youtu.be/-rKcnG1DtbU

Business Enquiries:Sukhgaming@gmail.com

Background Music:https://youtu.be/qoUKMLyrA4Q

#ResidentEvilAndroid #PaidAndroidGaming

Please Subscribe :https://www.youtube.com/channel/UC8i4ZxpXmvuwzADX6VSmpGg

Thanks For Watching

Top 10 BEST Upcoming Games [2018-2019] Cinematic Trailers

10 BEST Upcoming Video Game Cinematic Trailers: Biomutant, Extinction, Beyond Good and Evil 2, The Walking Dead, The Crew 2, The Last of Us 2, Death Stranding. Leave a comments which one of these you like?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Top 10 Awesome Upcoming Games in the First Half of 2018
https://www.youtube.com/watch?v=3dUEE42Fshk&t

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Top 10 EPIC Upcoming FIRST PERSON SHOOTERS of 2018 | Most Anticipated FPS Games (PS4 XBOX PC)
https://www.youtube.com/watch?v=a7yNbEzmFPI

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Playlist:

0:00 Biomutant

1:26 Extinction

3:14 World of Warcraft: Battle for Azeroth

7:11 Beyond Good and Evil 2

10:43 Skull and Bones

14:05 Overkill’s The Walking Dead

16:02 The Crew 2

17:35 The Last of Us 2

22:08 Death Stranding

26:27 Ghost of Tsushima

28:01 Conan Exiles

Channel: GAMEOST
Published: 2018-02-16 12:59:30
Duration: 29M55S
Views: 6308687
Likes: 50220
Favorites: 0

10 Video Game Records That Will Never Be Broken

Constant evolution is a part of human nature and thus people have taken a great liking towards the Guinness Book of Records, the publication that indexes all the exceptional things in the world. As gaming has become more and more influential as a medium it was impossible to stay away from the tempting domain of record breaking achievements. In what follows, we will be showcasing 10 amazing video game records that are quite impossible to break.

Thumbnail: Okan Kaya, Australian Gamer who played Call Of Duty For 135 Hours.

Narrator: Davide Arbisi
http://www.fraghero.com
http://www.facebook.com/fraghero

Channel: FragHero
Published: 2017-05-07 15:13:40
Duration: 6M39S
Views: 10883376
Likes: 78533
Favorites: 0

I Bet No One Did This CHALLENGE Before in PUBG MOBILE – Nothing To Take CHALLENGE

I Bet No One Did This CHALLENGE Before in PUBG MOBILE – Nothing To Take CHALLENGE

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS goes mobile – the original Battle Royale game is now available on your device! 1. Official PUBG on Mobile 100 players parachute onto a remote 8×8 km island for a winner-takes-all showdown. Players have to locate and scavenge their own weapons, vehicles and supplies, and defeat every player in a graphically and tactically rich battleground that forces players into a shrinking play zone. Get ready to land, loot, and do whatever it takes to survive and be the last man standing! 2. High-quality Graphics and HD Audio The powerful Unreal Engine 4 creates a jaw-dropping visual experience with rich detail, realistic gameplay effects and a massive HD map for Battle Royale. Feel like you’re in the thick of the action as you play with high-quality audio, immersive 3D sound effects and 7.1 channel surround sound. 3. Realistic Weapons A constantly growing lethal arsenal of firearms, melee weapons, and throwables with realistic ballistics and travel trajectories gives you the option to shoot, beat down, or incinerate your adversaries. Oh, and you like the pan? We’ve got the pan. 4. Travel in Style Commandeer a variety of vehicles including cars, trucks, motorcycles, and boats to hunt down your enemies, race them to the play zone or make a swift escape. 5. Team Up with Friends Survive the battle with your friends. Invite and team up with your friends, coordinate your battle plan through voice chat and set up the perfect ambush. 6. Fair Gaming Environment Powerful anti-cheat mechanisms ensure a fun and fair environment for all PUBG MOBILE players. Not Just A Game. This Is Battle Royale.

Follow Me on Social Media:
► Facebook: https://www.facebook.com/TechnicalGuysRachit/
► Twitter: https://twitter.com/tecnicalg
► Instagram: https://www.instagram.com/rachityadav.tg
► Discord:https://discordapp.com/invite/yPpAPK6

How to Support Technical Guys:

► YouTubeSponsor:https://gaming.youtube.com/channel/UCsM3qWjsbJr5Kt7_Q1ulLjg

Discord – https://discord.gg/yPpAPK6

Channel: Technical Guys
Published: 2018-11-07 04:22:07
Duration: 19M52S
Views: 170206
Likes: 5882
Favorites: 0

PUBG : Ek Game Katha | Ashish Chanchlani

Here it is our Grandest Video
But made from bottom of our hearts
Presenting to you a video relatable to all PUBG PLAYERS!
“PUBG : Ek Game Katha”
Do not forget to like the video and leave a comment
And let us know which was your favourite scene and dialogue
#AshishChanchlani #PUBG

Download the Unacademy Learning App here:
Play Store:  http://bit.ly/Unacademy_AshishPlayStore
iOS Store:  http://bit.ly/Unacademy_AshishiOS

PUBG Rap Created by Rishikesh patil
Link to the Rap song : https://www.youtube.com/watch?v=tuWPtzKNJhw&app=desktop

Co starring : Akash Dodeja, Simran Dhanwani, Kunal Chhabhria, Anmol Sachar, Jashan Sirwani, Tanish Sirwani, Rohit Sadhwani, Pranav Punjabi, Gulshan Ailsinghani, Divesh Nainani, Grishim Nawani, Dhiraj Makhijani, Aseem Sidhwani & Amar Singh

Production Team:
’’’’’One Digital Entertainment Ninjas’’’’
Director: Aasma Pawaskar & Ashish Chanchlani
Co-Director: Saishyam Haridas
Cinematography: Aditya Vaidya, Saishyam Haridas
Drone Operator: Dinesh Koche
Editor: Ravi Chellaramani
VFX & Graphics: Mustafa Zaveri and Venugopal Iyer
Project Manager: Aasma Pawaskar
Production Head: Kartik Parande
Hair and Make-up Team: Sonu Shaikh
Camera Attendants: Jagdish Prajapati and Rahul Shrivastava
Camera: Aryavat Studios
Guns- AirSoft Gun India
Costumes-BikashSpot boys: Rafikul Islam

Producer: Ashish Chanchlani

Written & Created by Ashish Chanchlani.

Channel: ashish chanchlani vines
Published: 2018-11-21 13:06:48
Duration: 13M39S
Views: 11832540
Likes: 793161
Favorites: 0

10 Most Expensive Virtual Items Ever Sold

WATCH MORE VIDEOS LIKE THIS ONE HERE:
10 Real Life Deaths Caused By Video Games: https://www.youtube.com/watch?v=5ocEO9e0Q1M
How Rich Is Bill Gates?: https://www.youtube.com/watch?v=IvRM4fHKTQI
10 Things You Didn’t Know About Mario: https://www.youtube.com/watch?v=m00fjQthy04

Visit our site: http://www.TopTrending.com
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/TopTrending
Follow us on Twitter: https://twitter.com/TopTrending

Subscribe to Plethrons: http://www.youtube.com/user/plethrons

Commentary by: https://www.youtube.com/user/BaerTaffy

Music:

10 Most Expensive Virtual Items Ever Sold

Channel: Top Trending
Published: 2016-01-03 23:18:39
Duration: 10M14S
Views: 9407047
Likes: 58301
Favorites: 0