Thuật toán mà dev bắt buộc phải biết? Java Web và Android cái nào ngon hơn?

Cac bạn xem danh sach cau hỏi trong mục description nha!

Những cau hỏi trong ki nay:
– Tự học C# co quyển nao cho việc tự học khong?
– Java Web hay Android ngon hơn?
– Cho em hỏi lộ trinh tự học PHP?
– Cần chuẩn bị gi để phỏng vấn cac cong ty Singapore?
– Học PHP va chưa quan tam tới mảng giao diện lắm co được khong?
– Co nen tự học HTML/CSS/JS tren Codeacademy hay khong?
– Co nen học Swift để biết back-end cho server?
– Học PHP co cần phải học thuật toan khong?
– Những thuật toan ma dev bắt buộc phải biết?
– Đọc sach điện tử co tốt khong?

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Code Cùng Code Dạo – Học HTML/CSS/JS thông qua… vếu

Thay cho những bai giảng va slide nham chan, hom nay chung sẽ sẽ cung học về HTML/CSS/JS thong qua … vếu nha.

Bạn nao buồn ngủ thi skip đoạn đầu tới giay 0:20 nhe.
Nhớ subscribe va gop y để minh cải thiện những clip sau nhe.

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Channel: Phạm Huy Hoàng
Published: 2018-03-28 10:10:49
Duration: 14M1S
Views: 5769
Likes: 445
Favorites: 0

Học An Ninh Mạng, Game nên học ngôn ngữ gì? Tại sao không nên học PHP?

Cac bạn xem danh sach cau hỏi trong mục description nha!

Những cau hỏi trong ki nay:
– Học An Ninh Mạng nen học ngon ngữ nao trước?
– Tương lai nganh lập trinh nhung như thế nao?
– Tại sao khong nen học PHP?
– Theo lập trinh game nen học ngon ngữ gi?
– Nen học React hay VueJS?
– Muốn chuyen sau Java thi nen học Web hay Software?
– Khi nao thi được gọi la senior?

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Channel: Phạm Huy Hoàng
Published: 2018-02-22 13:44:06
Duration: 5M39S
Views: 3206
Likes: 166
Favorites: 0

Dev Việt vs Dev nước ngoài? Web và Mobile cái nào nhỉnh hơn?

Cac bạn xem danh sach cau hỏi trong mục description nha!

Những cau hỏi trong ki nay:
– Ra trường kiếm chỗ nao co moi trường ổn để phat triển?
– Tiếng Anh giao tiếp va tiếng Anh IT co gi khac nhau khong?
– Lam sao đọc hiểu những đoạn code hang ngan dong?
– Trinh độ dev Việt Nam co thua gi nước ngoai khong?
– Em co thể mua sach của anh ở đau ạh? Tiki va Lazada nhe
– Lam việc ở nước ngoai co đủ tich luỹ khong?
– Web với Mobile thi cai nao nhỉnh hơn?
– Back-end nen theo PHP hay Java?
– Bằng Cao Đẳng co ảnh hưởng gi tới cong việc khong ạ?
– Liệu React đã vượt mặt Angular 2 chưa? Vượt mặt lau rồi
– Em gặp anh noi chuyện được khong? 3/3 họp fan nha
– Mới năm nhất ma học xong C++ co chậm khong anh?

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Channel: Phạm Huy Hoàng
Published: 2018-02-04 16:58:24
Duration: 6M8S
Views: 4486
Likes: 145
Favorites: 0

Lightning Talk Kì 9 – Năm ngôn ngữ lập trình đáng học năm 2018

Đầu năm mới, minh lam vlog nay để chia sẻ về những ngon ngữ lập trinh đang học trong năm 2018 nhe.

Trong số cac ngon ngữ lập trinh nay, thứ nao cũng co cai hay cai mạnh rieng nen mỗi người sẽ co cai nhin khac nhau. Do vậy, minh sẽ cố gắng khach quan hết mức co thể!

Cac ngon ngữ được minh lựa chọn, đanh gia xếp hạng theo sức mạnh của ngon ngữ, độ phổ biến, nhu cầu tuyển dụng, khả năng tim việc v..v nha.

Cac ngon ngữ lập trinh đuợc nhắc đến trong vlog:
1. JavaScript
2. Java
3. C#
4. Python
5. PHP

Bai viết gốc tại blog: https://toidicodedao.com/2018/01/02/top-5-ngon-ngu-lap-trinh-dang-hoc-cho-nam-2018/

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Channel: Phạm Huy Hoàng
Published: 2018-01-21 15:35:19
Duration: 6M2S
Views: 6884
Likes: 293
Favorites: 0

Lightning Talk Kì 14 – Tự học lập trình như thế nào?

Trong ki nay, minh sẽ chia sẻ về chuyện tự học lập trinh, cần chuẩn bị những gi, học những gi va học ra sao nha.

Học front-end: http://bit.ly/codedao_front
Cac bạn co thể dung code FRONT_TDCD để được giảm 500k nhe

Lộ trinh học lập trinh web: https://toidicodedao.com/2017/08/17/lam-the-nao-de-tro-thanh-web-developer-phan-1/
Lập trinh mobile:
https://toidicodedao.com/2015/09/01/tong-quan-ve-lap-trinh-ung-dung-di-dong-phan-1/

Ghe thăm minh tại:
Blog: https://toidicodedao.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/toidicodedao/

Channel: Phạm Huy Hoàng
Published: 2018-04-04 16:58:01
Duration: 6M58S
Views: 4865
Likes: 328
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *