ULTRAMAN Ginga + Nexus + Astra Chiến đấu ULTRAMAN Orb Game mobile (android/ios) Sieu nhan game play

ULTRAMAN Ginga + Nexus + Astra Chiến đấu ULTRAMAN Orb Game mobile (android/ios) Sieu nhan game play

+Link Subscribe: https://goo.gl/GfK6gU
+Link Facebook : https://goo.gl/HBZKe7
+Link video :https://youtu.be/pGcXrZtaA80
Theo dõi chung toi
+Link G+ : https://plus.google.com/+SieuNhanGamePlay
+Link twiter : https://twitter.com/namphamhien1
Thank you for watching
Chuc cac bạn co những phut giay thư giãn thật thoai mai

Sieu Nhan Game Play | Các tuyệt chiêu và khiên đỡ của Ultraman #1 Trong Game Ultraman FE3 NEW skill

Sieu Nhan Game Play | Cac tuyệt chieu va khien đỡ của Ultraman #1 Trong Game Ultraman FE3 NEW skill

+Link Subscribe: https://goo.gl/GfK6gU
+Link Facebook : https://goo.gl/HBZKe7
+Link video :https://youtu.be/HdHnz7KgcQk
Theo dõi chung toi
+Link G+ : https://plus.google.com/+SieuNhanGamePlay
+Link twiter : https://twitter.com/namphamhien1
Thank you for watching
Chuc cac bạn co những phut giay thư giãn thật thoai mai

Channel: Sieu Nhan Game Play
Published: 2018-03-24 07:24:13
Duration: 10M13S
Views: 564
Likes: 11
Favorites: 0

Siêu nhân Tiga tập 2: Người thừa hưởng sức mạnh

Channel: Tiểu Sử Game
Published: 2017-09-01 22:32:18
Duration: 9M30S
Views: 4108913
Likes: 3658
Favorites: 0

ULTRAMAN TIGA FIGHTING IN FE3 & FER

update every week 每周更新影片~
Subscribe 喜歡就來訂閱一下吧 ►https://goo.gl/v8LSTr
and don’t forget Click The “Bell icon”next to the subscribe button 😀
也別忘了點一下鈴鐺圖示 收到最新影片更新通知哦 😀

atsukitai FACEBOOK► https://goo.gl/0xLfGZ
another Channel for backup ►https://goo.gl/HIBMjB

Tokusatsu Song cover by atsuki 翻唱特攝歌曲
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnC78ab_tdamy8njSQd8byDy

Ultraman Fighting in FE3 & FER
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCuEjIV7eO4OBY778HqAp5-

Ultra Battle Episode edited by atsuki playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDIuBs5tA_oURN0ycHc23OW

ALL Kaiju & Alien fighting in FER 2016 Edition
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCIzAIBWaiQ8mrDxqyO9OSF

Ultraman Fighting in FER HD Re-Edited Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDC9saiQ85FbmMMocpJiXfX

Ultraman FE3 Story Mode 1080P HD Playlist By atsuki
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnD_4K8Y5iJCmkjWk83rfuy2

Ultraman FE3 Tag Mode 1080P HD Playlist By atsuki
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnBJeOnC-ksdgcL1e6J6FXLE

Ultraman FE3 Battle Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCqTS1igqrIBeX0mE65IcAz

Ultraman FE3 BGM/OST/SE – Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCcPUxLdP8lzanmEvYBAov9

ULTRAMAN Game Sound Effects
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDtL-J-ektnYKddJoiGJOQO

ULTRAMAN FER MISSION POINT English Sub 超人力霸王 戰鬥進化重生 任務攻略 中文字幕
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnB-BMumP2TrHx1qCGuKWsj5

ULTRAMAN FER Story Mode 1080P English Sub 超人力霸王 戰鬥進化重生 中文劇情
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnC-Bg4AsWEEHaFlWyN8AMU_

Ultraman FER Battle Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDbtWWpizy5qv5mP_OVtpG7

Ultraman FER BGM/OST/SE – Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnA-3TYp9UQHfuFbc9UKHjXY

ULTRAMAN 2004 PS2 Story Mode ~1080P 60fps~ playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnAKMLJfa5T8XB-Li7KXuFS1

ULTRAMAN 2004 PS2 Return Of Ultraman Mode ~1080P 60fps~ playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnAHaGtSxUlKXRiALTEp7JkB

ULTRAMAN 2004 PS2 Monster Mode ~1080P 60fps~ playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnBzO1Zekylhgjk5_csio10m

PS2 Ultraman Nexus Story Mode 1080P HD 超人力霸王納克斯 中文劇情
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDssAEemE2UxcTjEkdF8PRp

PS2 Ultraman Nexus Battle Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnBDZwfTeL0kC6bqwL7JvRx7

PS2 Ultraman Nexus BGM/OST Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCB_V-eaE64wO6ok7q_y1my

PS2 Ultraman Nexus Night Raider Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnAqFGdkBIhUlYiRk6C3gn3W

Ultraman FE2 Battle Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnAB8bxpo2M7QABd_fdaXEi4

Ultraman FE2 Story Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnCv8hFBWoXWYRFvPcF23akb

Ultraman FE2 BGM/OST Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnBgXs0CE2T2yUInTu2NiN-U

Ultraman FE1 Battle Mode 1080P HD
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnA_XnnuJDk1S-ui_WqP5mTj

Ultraman FE1 BGM/OST/SE – Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDzU99cZk6yiRFvXBE3C9nI

Ultraman – Kaijuu Teikoku no Gyakushuu ( ウルトラマン 怪獣帝国の逆襲 1987 ) 1080P Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PL22grjnEEAnDtiiDjPhavW7CarpIAk8rw

Channel: atsukiFE3
Published: 2008-08-27 10:56:44
Duration: 6M14S
Views: 21448225
Likes: 14273
Favorites: 0

Sieu Nhan Game Play | Sieu nhan điện quang phiên bản vợ người ta Ultraman Best music

Sieu Nhan Game Play | Sieu nhan điện quang phien bản vợ người ta Ultraman Best music

+Link Subscribe: https://goo.gl/GfK6gU
+Link Facebook : https://goo.gl/HBZKe7
+Link video :https://youtu.be/lW6Rc8fKxWc
Theo dõi chung toi
+Link G+ : https://plus.google.com/+SieuNhanGamePlay
+Link twiter : https://twitter.com/namphamhien1
Thank you for watching
Chuc cac bạn co những phut giay thư giãn thật thoai mai

Channel: Sieu Nhan Game Play
Published: 2017-11-09 03:42:09
Duration: 10M31S
Views: 11646397
Likes: 9761
Favorites: 0

Doraemon Wii Game #189 | Đội Nobita + Shizuka đánh bại đội Jaian + Suneo, Doraemon New 2018

Doraemon Wii Game #189 | Đội Nobita + Shizuka đanh bại đội Jaian + Suneo, Doraemon New 2018

+Link Subscribe: https://goo.gl/GfK6gU
+Link Facebook : https://goo.gl/HBZKe7
+Link video :https://youtu.be/SiE7Z06JmzQ
Theo dõi chung toi
+Link G+ : https://plus.google.com/+SieuNhanGamePlay
+Link twiter : https://twitter.com/namphamhien1
Thank you for watching
Chuc cac bạn co những phut giay thư giãn thật thoai mai

Channel: Sieu Nhan Game Play
Published: 2018-02-01 14:09:37
Duration: 14M31S
Views: 26146
Likes: 47
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *